tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 6 april 2014]
tom
Jesaja 53 i ung tackling
tom


Jesaja 53 med den lidande tjänaren var det genomgripande temat i den ungdomliga gudstjänsten i Pingstkyrkan 6 april. Simon Gren - deltidsanställd i församlingen - presenterade i en serie motbilder hur det lidande och den förnedring Jesus utsattes för blivit styrka i våra liv: Han blev straffad - jag har friden; Han blev misshandlad - jag är segraren. "När vi har Jesus i våra liv har vi en överväldigande seger."
tomMaria Hagert och Josefine Gren - elever vid Bibelskolan Bjärka-Säby - som i form av praktikanter är församlingens gästarbetare under veckan sjöng och spelade och bildade dessutom kör tillsammans med pastorn och mötesledaren Annika Gren. Josefine och Maria visade bilder och berättade om den Isarealresa bibelskolan gjorde till bibliska platser i början av året.
tomMed Matteusevangeliets framställning av Jesu sista måltid som utgångspunkt övergick gudstjänsten i nattvardsfirande under Paul Grens ledning varefter en älskad sångvariant av Herrens välsignelse ledde vidare till gemenskap vid kaffeborden.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan