tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Lördag 31 maj 2014]
Nådens och naturens under
tom


Gud i geografin löpte som en röd tråd genom lördagskvällens sångochmusikgudstjänst i Pingstkyrkan Borgholm. Rörstrandsgatan i Stockholm med Filadefiakyrkan, de öländska [1] Högenäs orde med orkidéerna, [2] Gillberga stenbrott med den geologiska översikten och (inte minst) den avslutande [3] grillfesten mitt ute i geografin i Pingstkyrkans trädgård.
tomDen välklingande Rörstrandskvartetten (Göran Olsson, Conny Henricson, Lars Bergman och Jan-Olov Östling med Sam Forsberg vid pianot - alla från Filadelfia i Stockholm) lovsjöng Guds skapelse inspirerade av dagsfärska upplevelser i den öländska naturen - bland annat i psalmen "Nu är det härligt att leva!"
tomLovsången fick sedan en något annorlunda karaktär i en kvartett sånger som ur olika perspektiv presenterar vem Jesus är - vännen, herden, den som leder oss och den som ger den styrka vi behöver: "Han vederkvicker min själ när jag beder. Han är min herde och han vårdar mig väl...".
tomKvällens talare, Lenn Johansson, tyckte att den applåd kvartetten/kvintetten fått för sin insats var alltför tunn och fick de församlade varma i en långt kraftigare variant innan han själv tog itu med sitt anförande.
tomLenn ledde vår uppmärksamhet till senare delen av 1940-talet då han som en ung man i Filadelfiakyrkan i Stockholm kom i kontakt med några av de stora fundamenten i vår kristna tro: Den barmhärtige Guden och Guds nåd som Paulus så ingående hanterar i Romarbrevet och som Allan Törnberg med ett exempel från en spårvagnsresa med pedagogisk enkelhet och finess klargjorde för Lenn.
tomPredikan avslutades med att Lenn ledde de församlade i Nils F Nygrens nådrefräng "Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser...". A capella. Mäktigt i all sin enkelhet innan Rörstrandskvartetten återkom med den mäktighet ensemblen representerar som språkrör för den mäktige Gudens stora gärningar.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan