tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 6 juli 2014]
Att vara en av få
tom


Mångkulturellt var det i Pingstkyrkan Borgholm
på söndagen med sommarölänningar från skilda områden i vårt land - för att inte tala om medverkande från Kongo och Albanien och den hälsning Margareta Nordström framförde från verksamheten i Esther's House i Turkiet där utsatta ensamstående mödrar kan söka skydd och bygga en framtid med sina barn.
tomBirger Gren med många år som missionär i Tanzania uttryckte sin stora tacksamhet över att kunna delta i gudstjänsten och lyfte som slutkläm bland tre vinster i livet fram de många åren tillsamman med hustrun Ingalill - Borgholmsflickan som blev missionär.
tomPaul Gren intervjuade Janvier - en kongoles som efter några år i Uganda nyligen kommit till Kalmar. Janvier hanterar fem språk liksom hans broder Emanuel som i några sånger utnyttjade möjligheten att med lingvistisk bredd presentera budskapet om Jesus. På frågan om hur han kommer att hantera den annalkande vintern svarade han (på svenska): Jag tror att jag ska gå tillbaka till Afrika!
tomBland besökarna från Kalmar fanns Ylva. Hon och hennes man hade för några år sedan upplevt att de ville gå vidare som kristna men visste inte vilken inriktning de skulle välja. När de fick höra att Paul och Annika Gren var på gång till Kalmar för församlingsplantering upplevde de att där låg svaret på deras fråga.
tomFörsamlingens deltidsanställde ungdomsledare Simon Gren tog sedan under rubriken "Att vara en av få" med oss i en inspirerande presentation av hur Gideon genom lyhördhet och lydnad mot Guds röst i en bakvänd reduceringsprocess med 300 man kunde besegra motståndarnas 135 000 man - ett Guds ickevåldsingripande i den mångtusenåriga flerkulturella kollision som rör Israels existensberättigande som fristående nation.
tomSimons presentationssätt stimulerar till medskapande och efter denna djupdykning i Domarbokens Gideonavsnitt bär vi med oss modeller för hur Guds ord förändrar och hur Guds ord kan förvandla människors liv.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan