tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 20 juli 2014]
Bevara tron! Låt tron växa!
tom


"'Var ej försagd!', sade Herren till Josua"
sjöng Lars Bergman till Jan Bergmans ackompanjemang som efterklang till Dan Salomonssons predikan om Gamla testamentets Josua - en predikan på bred front om syresatt växande bevarad tro.
tomPredikans utgångspunkt: Herrens samtal med den "mycket gamle" Josua - ”Du är en gammal man, men av landet återstår mycket att ta i besittning. Detta är vad som återstår..., du skall utskifta området som egendom åt Israel, så som jag har befallt dig. [Jos 13:1 ff]. "Josua - detta är kallelsen i ditt liv!" var Dans modifierande kommentar.
tomMed hänvisning till idrottsvärlden menade Dan att en snygg målgång är viktigare än en snygg start. En misslyckad start behöver inte innebära att loppet är kört - det gäller att resa sig och ta nya tag. Tro är att göra det en gång till - den här gången på rätt sätt! Jesus förutsäger Simon Petrus förnekelse och fortsätter: "Jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder". Uppdraget har inte upphört.
tomPassionsberättelsens Jesus och den kamp Paulus utkämpade för att till slutet bevara sin tro gavs som exempel på hur tron under svåra förhållanden sätts på prov, växer och bär uppdraget vidare. Bevara tron mellan bönens initialskede och bönesvaret! Bevara tron i och för de sammanhang där du står med de förutsättningar som står till buds!
tomAtt Dan Salomonsson (pastor i Uppsala) skrivit en bok med Josua som centralgestalt kunde inte undgå någon - en frihet i framställningen som ett gediget grundarbete ger med impulser till förnyelse och tillväxt i såväl tro som i handling.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan