tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 3 augusti 2014]
Den dubbla arvslotten
tom


Den dubbla arvslotten var temat
när Anders Gren från Tenhult inledde augusti månads söndagsgudstjänster - en gudstjänst där ölänningar och sommarölänningar turades om att leda och agera: Mötesledning: Roland Nilvér; Sång och musik: Lars Bergman, Jan Bergman och Ulf Bernström; Ansvar för nattvardsfirandet: Göran Rudolfsson. Anders är son till missionärerna Ingalill och Birger Gren (medlemmar i församlingen) och bror till församlingens föreståndare Paul Gren.
tomBerättelsen om hur Elia begär den dubbla arvslotten av Elisas/Elishas ande återfinns i andra Konungaboken i Gamla testamentet. Anders redde ut bakgrunden till begreppet dubbel arvslott där Josef genom sina båda söner Manasse och Efraim fick dubbel pott odlingsmark i Israel och därefter hur företeelsen fått motsvarigheter i nytestamentlig tid. Anders poängterade särskilt vikten av att vi låter oss i fullt mått fyllas av helig Ande. "Vi vill ha mer!"
tomEfter nattvardsfirandet ansvarade Miriam och Göran Eriksson för kyrkkaffet - välbesökt och välsmakande som alltid.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan