tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 10 augusti 2014]
tom


Många timmars arbete med ljud och bilder ligger bakom den 40 minuter långa dokumentär ljudteknikern Göran Eriksson och hans fru, fotografen Miriam Eriksson, producerade till 60-årsjubileet för Filadelfiaförsamlingen (Pingstkyrkan) i Borgholm 1993. Ljud- och bildspelet visades i början av februari i år som en del i ett sent 80-årsfirande och önskemål om att få se det kom från många som inte hade möjlighet att se det vid det tillfället. Den här söndagen visades det. På begäran.
tomFör oss med ett förflutet i församlingen blev det många återkopplingar till nu hemgångna medlemmar, medlemmar som fortfarande är verksamma i Pingstkyrkan Borgholm eller på andra platser och de pastorer som i samverkan med församlingen varit med om att föra Guds verk vidare i Borgholmsregionen. Många sånggrupper och solister var representerade liksom många av de aktörer som på olika sätt förmedlat budskapet om försoning och helgelse.
tomGöran har samlat på sig kilometervis med ljudband som sedan redigerats medan Miriam, vars stämma guidar oss igenom dokumentären, samlat, fotat och sammanställt det gedigna bildmaterialet.

Presentationen föregicks av en kortvariant av normal gudstjänst där Lars Bergman sjöng solo - sånger i linje med ljud- och bildspelets budskap - och med Kurt Winzell som ansvarig för mötesledning, pianoackompanjemang och en minipredikan med temat "Från tro till tro".
tomLars fick motta en blomsteruppsättning som en kombination av tack för många sånginsatser under året och som en födelsedagsgåva från församlingen. Lars och hans fru Berith bjöd efter gudstjänsten samtliga gudstjänstbesökare på kaffe med bullar, kakor och tårta - särskilt lämpligt denna dag då ytterligare en jubilar fanns med bland de församlade.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan