tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 17 augusti 2014]
Att följa Jesus
tom


tom
Idel sommarölänningar på estraden denna söndag: Peo Larsson (Stockholm), Lilian och Ingemar Gard (Jönköping) - [Ingemar senare efterträdd av Jan Bergman (Växjö)] - och bakom cafédisken: Millan och Owe Lundgren (Stockholm) som här samspråkar med och serverar öländskan Gerd Einebrant. På estraden fanns även Ingvar Arvidsson (Älvängen) och vår egen Simon Gren - dessa fick dock inte vara med på bild den här gången...

En planeringsjustering som möjliggjorde makarna Lilian och Ingemar Gards medverkan i såväl Borgholm som Gnosjö denna söndag gav struktur till gudstjänsten i Borgholm - en gudstjänst i två delar: 1. Makarna Gard; 2. Simon Grens predikan. Temat var dock ett och detsamma: Att följa Jesus.
tomJesusvandringen lyser påtagligt igenom när Lilian (norrländskan som också trivs på sommarÖland) presenterar och sjunger sånger som "Jesus här är jag, sänd mig!" och "Att lämna allt och följa dig" och sedan går ännu närmare med "Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla" och "Kom nära mig du mänskobarn". Koncentrerat och smakfullt samarbete med maken Ingemar vid pianot.
tomDagens mötesledare PeO Larsson fick publiken att stå upp tillsammans med Lilian och under hans bestämda och inspirerande ledning sjunga "Min Jesus lever, därför vill jag leva" - sångledaren som under gudstjänsten tog tillfället i akt att föreslå unisona sånger som lågt högt upp på den egna listan med favoritsånger. Mötesledareprivilegium...

Simon Gren baserade sin predikan på två passager i Matteusevangeliet: 1. När Jesus kallar sina första lärjungar att lämna allt och följa honom och 2. när Jesus kallar Petrus att komma ut till honom på vattnet när det stormar som mest.
tomI ett suggestivt pappersvikningsexempel tacklade Simon invändningen mot den långa lista med du-får-inte-regler man ofta kopplar till att följa Jesus med motsvarande långa (mycket långa visade det sig) listan av situationer där nåden träder i kraft när man följer Jesus.
tomSimon använde sig av ett in- respektive utperspektiv: Jesus kallar oss till sig till en personlig relation med ny kraft och nytt hopp där gränslös nåd, kärlek och frid råder samtidigt som han kallar oss ut till ett följ-mig-äventyr med många dimensioner i det vardagliga och det övernaturliga där våra misslyckanden inte betyder slutet utan, genom den nåd Jesus ger, blir nya utgångspunkter där han formar, leder och hjälper oss vidare i vår kallelse.
tomIngvar Arvidsson (Älvängen) berörde i slutet av gudstjänsten bland annat de förändringar och konsekvenser en Petruskallelse av ovanstående slag i dag skulle föra med sig.
tomPredikans avslutande "Fäst blicken på Jesus!" landade i sången "Jag älskar dig Jesus" innan Millan och Owe Lundgren lockade till vidare gudstjänstgemenskap med kaffe/te och välsmakande bullar och kakor.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan