tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 24 augusti 2014]
Gudstjänst med vigsel
tom


Kärleken och glädjen hade fritt spelrum när Pingst Borgholm en av de sista sommarsöndagarna firade Gudstjänst med vigsel - Idriz Spahiu och Altjona Kola, borgerligt vigda i Albanien, vigdes nu i den kyrka och på den estrad där de några månader tidigare låtit döpa sig.
tomJosefin Gren sjöng solo innan det blev dags för Annika Grens predikan. Det givna temat för dagen var Kärlek - det uttryck för Guds väsen som fick gestalt i Jesus och som drev honom genom lidande och död till vår frälsning och som han grundligt undervisade sina lärjungar om: Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er ... ni ska på samma sätt älska varandra.
tomEfter en avslutande bön öppnades så dörrarna för vigselceremonin som i sin tur avslutades med att bruparet ledde de församlade genom samma dörrar ut till den strålande solen, kramarna och alla lyckönskningarna till de nygifta innan hela kyrkan inbjöds till en smäktande tårtbuffé.
tomVigselförrättare: Paul Gren. Bibelläsning: Ruth Winzell och Anton Prenga (albanska). Ingångsmusik och solosång: Annika Gren. Utgångsmusik: Kurt Winzell.


tom
[Foto: Miriam Eriksson]

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan