tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 7 september 2014]
Gudstjänstgemenskap
tom


Sensommarmorgonen visade sig från sin soligaste sida när Borgholms kristna i varm gemenskap första söndagen i september firade gudstjänst tillsammans. Håkan Dersell ledde gudstjänsten, Johanna Bergman predikade, Elionor Peterson ansvarade för den unisona sången, Annika Gren för körsången. Anton Prenga var en av dem som i gudstjänstens förlängning såg till att mötesdeltagarna fick korv och kaffe med dopp.
tomTemat för gudstjänsten: Frihet i Kristus. Kollekten och inkomsten vid kyrkkaffet tilldelades Världens barn.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan