tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 21 september 2014]
Trösta därför varandra...
tom
Efter Paulus påtvingade uppbrott från de nykristna i Thessalonike fortsatte han sin kommunikation med dem brevledes. Lenn Johansson, som inbjudits att predika denna söndag, talde om hur Paulus i ett av dessa brev behandlade frågorna om vad som händer när vi dör. "... vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp" - ett hoppets budskap som Paulus knyter samman i "Trösta varandra med dessa ord".
tomAnita Svedberg, sommarölänning från Stockholm, påminde de församlade om Herrens budskap genom Jeremia om att besöka och studera hur en krukmakare arbetar med sin lera - om kärlet misslyckas i hans hand bearbetar han det på nytt för att ge det önskad gestalt och funktion. Också detta ett tröstens budskap i en gudstjänst, ledd av Göran Rudolfsson, där Maggan och Roland Nilvér, sommarölänningar från Huskvarna/Jönköping, svarade för kyrkkaffet.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan