tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 28 september 2014]
Skördefestgudstjänst
tom

tom

tom


Den var annonserad som en skördefestgudstjänst
- och den blev en gudstjänst med många inslag av mognad och rikedom. Många av de gåvor Gud planterat in i sin församling samsades med det naturen och idoga händer planterat och förädlat: grönsaker och frukter och anrikade marmelader och sylt. Somt var dekorationer, annat kunde mötesbesökarna ta med sig hem i form av lotterivinster.
tomSångare och musiker avlöste varandra: Festkören under Annika Grens ledning, en kvartett ur familjen Wiström (Daniel, Lena, Kristina och Josef), Lilian Gard och Lars Bergman sjöng och trumpetaren Ulf Bernström och pianisterna Ingemar Gard, Jan Bergman, Annika Gren och Kristina Wiström spelade - skickligt och träffsäkert i en atmosfär där Guds Andes närvaro påtagligt gjorde sig kännbar.
tomDaniel Wiström som med sin familj under oroligheterna i Ukraina befinner sig på Öland talade om det Paulus skriver till de troende i Galatien: Vad man sår får man också skörda, Lilian Gard om hur det ur det svåra och mörka växer en tacksamhet medan Annika nämnde om hur Jesus i alla de förändringar vi möter ständigt är densamme.
tomÅrets äpplen (från Skördefesten i Eriksöre) och Bödaskogens blåbär utgjorde sedan smaksättande huvudkomponenter i det efterföljande kyrkkaffet.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan