tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[5-14 oktober 2014]
Trösta därför varandra...
tom


Saknaden efter en av församlingens stöttepelare, Birgitta Nilsson, som efter en kortare sjukdomsperiod tagits hem av Herren, har satt sin prägel på gudstjänsterna i Pingstkyrkan i början av oktober.
tomSöndagen den 5 oktober inleddes gudstjänsten med en parentation över Birgitta , varefter Annika Gren predikade om bespisningsundret som Markusevangeliet presenterar det och poängterade vikten av att ta vara på och använda de resurser som står till vårt förfoganden i arbetet för att utbreda Gudsriket.
tomSöndagen den 12 oktober hade rubriken dela-med-dig-gudstjänst där ett flertal av de församlade gav exempel på hur Jesus i vardagen direkt eller genom sina tjänare på olika sätt finns på plats i situationer där vi som bäst behöver hans ingripande.
tomI båda dessa gudstjänster bidrog familjen Daniel och Lena Wiström med sång och musik i olika uppsättningar. 5 oktober satt Daniels syster vid pianot medan sonen bistod Daniel vid sångmicen, söndagen därefter sjöng barnen Rebecka, Anton, David och Carina med storasyster Kristina vid pianot.
tomTisdagen den 14 oktober hölls en begravningsgudstjänst där församlingen och många andra slutit upp för att hedra minnet av Birgitta Nilsson, hennes uppoffrande engagemang och rika generositet gentemot utstötta och svaga i en utpräglad social kompetens. Paul Gren var officiant, Birgittas systerson Olof Einebrant och hans fru Ellen sjöng duett, Annika Gren spelade och sjöng solo. Ulf Bernström på trumpet och Kurt Winzell på orgel och piano bidrog med musik under begravningsakten.
tomPingstkyrkans serveringslokaler räckte inte till för de 120 som efter jordfästningen i Köpingsvik deltog i det efterföljande samkvämet i Köpingsviks Församlingshem. 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan