tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 16 november 2014]
Besök av Besöksgruppen från Kalmar
tom


Vårdinrättningar, äldreboenden och dagledigträffar är deras normala arenor men denna söndag tog sig Besöksgruppen från Lorensbergskyrkan i Kalmar över bron till andra sidan Kalmarsund för ett besök i Pingstkyrkan i Borghom.
tomBengt Bjervås med många års erfarenhet som musikansvarig i pingstförsamlingen i Kalmar anförde de tio, stundom som solist, stundom som ackompanjatör. Tillsammans med Anders Ingvarsson, Bertil Gustavsson och Bernt Johansson sjöng han i en spontan stämsättning M C Austins "Lustgården", som avslutning beledsagade han Bertil när denne med stor övertygelse sjöng "Jag vet: jag ska snart vara där!" i "Jag har hört om en stad ovan molnen".
tomVivi-Anne och Bernt Johansson sjöng om den oförglömliga platsen Golgata. Tacksamheten till Gud och det framtidshopp som finns i Kristus var temat i många av de välkända sånger Besöksgruppen framförde: "Det största utav allt är att Gud under allt har mig kär", "Min framtid är i Herrens händer" och "Det ska komma en dag ... vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se!". Sångarglädjen, den spänst mångårigt musikutövande givit och en körklang med en tilltalande lyster gör det lätt att förstå att 17 framträdanden väntar den här gruppen fram till jul.
tomAnnika predikade med utgångspunkt från Markus kapitel 12 om att av hela sitt hjärta älska Herren och sin nästa som sig själv. På frågan "Hur ska jag på bästa sätt visa kärleken till Gud och människor?" gav hon svaret: Vad Gud vill är helhjärtenhet - älskar jag Gud av hela mitt hjärta kommer det att visa sig i mitt liv.
tomAnnika belyste vikten av att älska sig själv, att vara rädd om sig själv, att sätta gränser och att inte låta sig brytas ner av alltför stora uppdrag, att vara vara rädd om sin kropp som är ett tempel för Guds Ande - den helige Ande som vill hjälpa oss att producera god frukt i våra liv.
tomI gudstjänstens serviceavdelning figurerade Niclas Carlsson som tolk åt församlingens albanska medlemmar Altjona och Idriz Spahiu och mötesvärdarna Miriam och Göran Eriksson som ansvariga för det trevliga och välsmakande kyrkkaffet.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan