tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 23 november 2014] -->
Domsöndagen
tom


Paul Gren följer inte alltid de föreslagna predikotexterna under det så kallade kyrkoåret. Några söndagar är dock av sådan dignitet att temat är självskrivet. Domsöndagen är en av dem. Och Paul predikade om synd, dom och nåd denna söndag.
tomDomens dag inger respekt. Bibeln säger att det kommer en domens dag och att vi alla är skyldiga inför Gud. Paul lyfte fram några av Bibelns stora Gudspersonligheter, bland dem Mose och David. Bibeln döljer inte deras felsteg. Lukasevangeliets presentation av Jesus släkttavla innehåller många exempel på människor som frestats och fallit och står i stark relief till Jesus som också frestas men inte faller.
tomDet absolut viktigaste i domstolen är rättvisan och för att rättvisa ska skipas vid domens dag har Gud överlåtit domen till Jesus. Han har varit här, han vet hur det är att vara människa och gör klart för sin samtid att när han dömer sker det i överensstämmelse med Fadern och leder till en rättvis dom.
tomI slutet av sin predikan tog Paul upp Guds nåd, som i spannet mellan synd och dom så starkt verkar vid domens dag, och påpekade att om det inte finns synd eller dom behövs ingen nåd.

I gudstjänsen välkomnade Annika Gren en ny församlingsmedlem - Gunnel Nordqvist. Utöver mötesledning, sång och musik ansvarade Annika även för nattvardsfirandet. Kyrkkaffe utgjorde i vanlig ordning gudstjänstens slutpunkt.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan