tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 30 november 2014] -->
Första advent

tom


Mycket sång och musik var förannonserat inför gudstjänsten första advent - och mycket sång och musik med en blandning av de traditionella tunga adventshymnerna och lättare nutida alster bjöds gudstjänstdeltagarna på.
tomDaniel Wiström gav glimtar från församlingarna i det oroliga östra hörnet av Ukraina där hans fru Lena i början av adventstiden besöker sina föräldrar i hemstaden Donetsk - nu mer eller mindre omsluten av taggtråd.
tomAnnika delade sin adventspredikan i två delar där Ove Lundgren och Kurt Winzell assisterade med bibelläsningen - Ove med Markus beskrivning av hur Jesus rider in i Jerusalem och Kurt hur Jesus enligt Lukas 4 i Nasaret läser den programförklaring, som Annika sa, som gällde hans gudomliga uppdrag att sänd av Fadern förkunna ett glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.
tomAnnika jämförde de sköra programförklaringar politiker presenterar inför valen med den trofashet med vilken Jesus punkt för punkt fullföljde vad han utlovat och som Jesus hänvisade till när Johannes döparen i sin fängelsehåla undrade över om Jesus vekligen var den som skulle komma. Annika framförde en önskan om att advents- och jultiden skulle få kännetecknas av att glädje, nåd, frihet och frid skulle nå in i det svåra vi möter.
tomJohannas lussekatter och Gerds pepparkakor garanterade kvailtet i den avslutande gemenskapen vid kyrkkaffet.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan