tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 14 december 2014] -->
Johannes - vägröjaren
tom


Den flitiga kören som mötts en timme innan gudstjänsterna söndag efter söndag för att under pastor Annikas ledning berika gudstjänsterna i Pingstkyrkan sjöng den här söndagen på sista versen för det här året i Borgholm - de gör ett sista framträdande vid ett julcafé i Filadelfia Södvik nästkommande söndag.
tomPå repertoaren denna tredje advent stod ett knippe mer eller mindre kända adventssånger. Sångarglädjen har inte gått att ta miste på. En eloge till Annika för ett gediget arbete!
tomJohannes döparen stod i fokus för Annikas predikan - vägröjaren för den som skulle komma. Johannes fanns på plats när tiden var inne, beredd och trogen sitt uppdrag livet ut. Med auktoritet från Gud nådde han hög och låg med budskapet om Gudsriket, bekräftad i sitt uppdrag av Jesus när han i slutet av sitt liv i fängelsehålan hamnade i mörker.
tomJohannes var den som röjde vägen för Jesus, pekade ut Jesus som Messias för dem som kom till honom och den som fick döpa honom.
tomAnnika drog en parallell mellan Johannes och vårt uppdrag - att på samma sätt vara vägröjare. Hon ställde frågan: är vi vägröjare eller hindersättare? Medverkar våra liv till att männsikor söker gemenskap med Jesus eller höjer vi genom våra attityder, våra principer, vår människosyn eller hur vi behandlar vår familj och våra närmaste tröskeln för denna gemenskap för de människor vi möter?
tomStämmer våra liv överens med vår bekännelse, vår utsida överens med vår insida? Jesus behöver verkligen bli synlig i våra liv utan att vi krånglar till det. Vi behöver se människan i dem vi möter, se på dem med bamhärtighet och lita på att Jesus förmår göra sitt verk hos var och en från första stund.
tomWebbmakaren och hans hustru Ruth var mötesvärdar denna söndag och ansvarade därmed också för kyrkkaffet med kaffebröd i vanlig ordning formade av Ruths rutinerade bagarhänder men också pepparkakor framställda enligt Almas bästa pepparkaksrecept av den (frånsett 45-årig pepparkakstradition) i bagerisammanhang något orutinerade webbmakaren.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan