tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom


[Söndag 18 januari 2015] -->
Öppen famn 2014. Öppen famn 2015.Olika former av varm gemenskap i Pingstkyrkan under årsmötet.
[Foto Miriam Eriksson. Grafik Kurt Winzell]

Med den öppna fadersfamnen i Jesus liknelse om den återfunne sonen (Luk 15) blickade Annika Gren såväl bakåt som framåt under söndagens årsmöte i Pingstförsamlingen i Borgholm. Återblicken gavs i första hand i en gedigen årsberättelse efter den inledande gudstjänsten och de smäktande smörgåstårtor som föregick årsmötesförhandlingarna.
tomGudstjänsten knöt an till att det denna söndag firades Bibelns dag i många av Sveriges kyrkor. Församlingens trumpetare Ulf Bernström, som också är engagerad i bibelorganisationen Gideoniterna, presenterade kortfattat några exempel på biblar från olika tider i Sverige. En kontrastrik jämförelse visade en bastant bibel från 1800-talet och en miniminibibel som Ulf plockade fram ur en liten påse - en bibel han fått från ett tryckeri i Tyskland.
tomAltjona och Idriz Spahiu, Simon Gren och Josef Wiström kallades sedan fram för att mötesdeltagarna skulle få höra hur Joh 3:16 låter på albanska, engelska, swahili och ryska.

I sin predikan fokuserade Annika på den öppna enkla gemenskap som likt fadersfamnen i Jesusliknelsen ger oss frihet att vara de Gud har skapat oss till. Enkelheten är en viktig ingrediens. Kravet på att allt ska vara perfekt utestänger från den öppna gemenskap församlingen ska utgöra. Annika talade om låga trösklar som inte blockerar. Det är viktigare att människor kommer in än att allt är perfekt.
tomDe låga trösklarna verkar i båda riktningarna. Låga trösklar kännetecknar församlingar i rörelse där vi i vetskap om att just du och jag kan vara vår grannes bönesvar tar fasta på uppdraget att Gå ut!
tomVi behöver ta itu med oss själva. Göra insidan på kärlet rent. I ett personligt ansvar ska vi söka Gud och låta den helige Ande få möjlighet att forma våra liv och våra personligheter - att låta Jesu öppna famn forma oss.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan