tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 8 februari 2015] -->
Upptakt till 100 dagar med Jesus
tom
tom
Lena och Daniel Wiström sjunger Närmare Gud till dig. Vid pianot Kurt Winzell.
[Foto Miriam Eriksson]
tom
tom
Under perioden 8 februari till 24 maj läser Pingstförsamlingen i Borgholm Niklas Piensohos bok "100 dagar med Jesus" - Johannesevangeliet i andaktsboksform.
tomFörsamlingens föreståndare Paul Gren öppnade i början av gudstjänsten detta projekt med den så kallade Johannesprologen (de första 18 verserna i kapitel 1) medan Annika Gren i sin predikan lyfte fram grundtankarna i prologen med den tackling Piensoho givit sammanhanget.
tomDe sångtexter som inramade gudstjänsten bars av en tydlig Jesuskärna - bland annat i en sång Annika själv skrivt. Därtill sjöng makarna Lena och Daniel Wiström Närmare Gud till dig till pianoackompanjemang av Kurt Winzell, vars fru Ruth i avslutningen ansvarade för att det blev kyrkkaffe i vanlig ordning.


linje
[Söndag 1 februari 2015]
Bibeln i centrum
tom
När den första av en miniserie gudstjänster med rubriken Bibeln i centrum tvingades utgå på grund av alltför kraftiga vindar över Öland blev det i stället denna februarisöndag som fick introducera konceptet DBS (Discovery Bible Studies) - vi som samlats fick genom samtal i grupper analysera och gemensamt upptäcka vad Lukastexten om Sackaios säger om människor, Gud och Jesus.
tomGudstjänsten, som leddes av Annika Gren, hölls i caféavdelningen och inleddes med nattvardsfirande innan texten lästes och samtalen kom igång vid borden. Engagerat och vidgande.
tomSamma bord fick sedan tjänstgöra som underlag för kaffe med bulle och pepparkaka i Miriams och Görans regi.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan