tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 22 februari 2015] -->
Profeten Elia och nya möjligheter
tom
tom
tom
tom
Med en ängels hälsning till profeten Elia: "Stå upp och ät, annars blir vägen dig för lång"
förde den erfarne förkunnaren Lenn Johansson denna söndag in åhörarna i en dynamisk presentation av Elia, en av de mest betydande profeterna i Gamla testamentet. Det övergripande temat för gudstjänsten var "Nya möjligheter", en av underavdelningarna i Piensohos bok "100 dagar med Jesus", och Lenn visade i sin engagerande predikan att misslyckanden och svårigheter inte utgör några hinder för de nya möjligheter och uppdrag som väntar församlingen.
tomDet är inte främst under som krävs i det nya som väntar, menade Lenn. Elias med alla under som han fick vara med om att utföra utan att människor omvände sig till Gud visar motsatsen. I stället pekade han på hur Apostlagärningarna skriver att när apostlarna förkunnade ordet om Jesus, "Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken, som åtföljde det."
tomDen desillusionerade Elia uppmanades att äta inför de nya uppdrag som låg framför. På motsvarande sätt måste vi hämta näring, ta till oss Ordet i enskild läsning, genom förkunnelsen och i sångerna. Gud är Ordet, källan till allt andligt liv, det sanna livet. Lenn påminde om hur Jesus sa till sina lärjungar "att göra Guds vilja är min mat", att nattvarden är en gåva som förkunnar och påminner om Jesus som han var, är och kommer att vara. Ordet, lydnaden gentemot gudsordet och nattvardsfirandet är centrala element i den kristna gemenskapen och en viktig del för den näring vi behöver för att kunna agera i de nya möjligheter Gud ger församlingen.
tomGudstjänsten avslutades i varm gemenskap i caféavdelningen med kaffe och hembakade välsmakande semlor.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan