tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 1 mars 2015] -->
Nya människor
tom

tom
Daniel Wiström, verksam i Donetsk, tolkade Vladimirs ryska och sjöng duett med Timotheo (överst i bild) medan Niclas Carlsson servade Timotheo, Idriz och Altjona med att översätta predikan till engelska (nere till vänster). Efter gudstjänsten konfererar Göran med Bertil, Ruth och Miriam om hur man kan komma till rätta med besvärande skuggor vid belysningen av texten i fonden.
tom
tom
Annika och kören fick denna första marsgudstjänst 2015 rama in gäster från när och fjärran: Peter Svanberg från Församlingen Brofästet i Färjestaden och Vladimir och Timotheo från Donetsk i Ukraina. Timotheo, driven lovsångsledare, sjöng, delvis tillsammans med Daniel, en lovsång som riktade ett tack till Jesus för den han är och för den han kommer att vara när vi möter honom i det himmelska perspektivet.
tomVladimir var en av dem som tidigt blev tillfångatagna, torterade och bryskt hanterade i de oroligheter som pågår i Ukraina. I källaren där han förvarades började hjärnan fungera och tänka annorlunda när han blev medveten om att han när som helst kunde bli dödad. Döden är mycket närmare än vi tror. I fredstid gäller planering men i krigssituationer är det här och nu som gäller. Han beskriver krig som totala motsatsen till frid.
tomNär livet verkar gå mot sitt slut ändras vårt sätt att värdera det som hör livet till. Vladimir, som under lång tid levt med Jesus och varit aktiv i församlingen, upplevde nu sig vara som en av de oförståndiga jungfrur bibeln berättatr om, som inte är beredda när brudgummen kommer.
tomI sin utsatta situation kom herdepsalmens ord om vandringen i dödsskuggans dal och delar av bergspredikan att bli stöd och brytpunkter i hans liv. "Om någon ber dig gå en mil med honom, gå två..." fick plötsligt aktualitet.
tomMånga gjorde betydande insatser för att få honom fri, men Vladimir upplever att det var Gud som befriade honom ur fångenskapen. Med Timotheo vid pianot sjöng vi som epilog till Vladimirs berättelse sången 588 där texten uppmanar oss att Tro på Gud!

Peter Svanberg anslöt i sin predikan till veckans tema i i Piensohos bok "100 dagar med Jesus": Nya människor, där bibeltexten presenterar hur Jesus samtalar med Nikodemus, en av de judiska ledarna, om att födas på nytt.
tomPeter talade om olika sätt att se på vad frälsning innebär och menade att man ofta fastnar i den objektiva aspekten där vi gjorts rättfärdiga och därigenom har frid med Gud - ett återupprättat förhållande till Gud.
tomEtt annat sätt att se på frälsningen är att på samma sätt som Jesus förvandlar vatten till vin, förvandlar det enkla till något mycket mer, GÖR Jesus oss till nya människor. Nya födelsen - skapade till ett nytt liv.
tomGud vill mer än den juridiska rättfärdigheten, han vill att vi ska ha en djup gemenskap med honom och ger oss rätten att bli Guds barn. Födda på nytt, födda ovanifrån, för att leva med Gud i en ny relation. Guds rike är av annan art än vi kan hantera och leva i som vanliga människor, det representerar en andlig verklighet som förändrar människan med ett nya mål för våra liv - liv som har sitt ursprung i Gud och som pulserar i samklang med Guds hjärta.
tomDen som ÄR i Kristus är en ny skapelse. Peter berättar om hur hans fars liv förvandlades när han upplevde frälsning och hur detta nya liv resulterade i att många andra människors liv blivit förvandlade. Frälsningen är och måste vara en erfarenhet i våra liv.
tomFinns denna erfarenhet i våra liv?, frågade Peter.tom
Pastor Annika gör som de flesta av oss - fyller år regelbundet. Även så detta år, varför det på dagens kyrkkaffemeny stod Tårta. Annika är värd en tårta lite nu och då och att hon får äta den tillsammans med andra gör inte saken sämre. Efter Ulfs födelsedagsfanfar fick den flitiga kören som Annika ansvarar för vara med och smaka precis som alla vi andra. [Tårtfoto: Miriam Eriksson]

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan