tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 15 mars 2015] -->
Se Sonen!
tom

tom
Foto Miriam Eriksson
tom
tom
Bakom kulisserna till gudstjänsten i Pingstkyrkan Borgholm 15 mars 2015 jobbade Idriz Spahiu - nybliven pappa sedan hans fru Altjona fött Ambra fyra dagar tidigare. Passande nog en flicka för att få rätt spännvidd när första gudstjänsten efter denna födsel hade temat Se Sonen! - någon balans måste det ju vara! I slutet av kyrkkaffet kom mor och dotter ner till beskådande - en dotter så söt att webbredaktören inte kunde låta bli att påpeka att Gud måste med ett varmt leende ha satt samman det lilla ansiktets delar: ögon, näsa och mun.
tomTemat Se Sonen! är hämtat ur Niklas Piensohos bok "100 dagar med Jesus" som läses och ligger som grund för predikan i församlingen drygt 100 dagar under våren. Ingwor och Ulf Bernström hade med många inslag av sånger och bibelläsning komponerat en smakfull gudstjänst där Ulf på trumpeten och Tim på pianot var flitigt sysselsatta och församlingens kassör Karin Mathisen fick nedkalla välsignelse över de penninggåvor som samlades in till församlingens missionsverksamhet.
tomKurt Winzell ansvarade för predikan och använde sig av tre plakat som på olka sätt knöt an till det bibelcitat som dominerat veckans läsning: "Detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv" - Joh 6:40.
tomPlakaten knöt ihop den livbringande kopparormen i öknen och nödvändigheten att Människosonen på samma sätt höjdes upp "för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv" med att på olika sätt observera Sonen i hans umgänge med Fadern och människorna runt omkring honom för att där hämta exempel och modeller för hur vi på samma sätt som Sonen återspeglar Fadern vi ska återspegla Sonen. Den avslutande delen i denna triptyk handlade om Sonen som den "förstfödde bland många bröder" och hur angelägen Jesus är att, i detta gemensamma barnaskap, hans bröder och systrar ska få vara där han är och få se den härlighet han fått av Fadern.


linje
[Söndag 8 mars 2015]
Jag Är!
Gemensam gudstjänst i Filadelfia Mörbylånga. Peter Svanberg från Församlingen Brofästet i Färjestaden predikade över temat Jag Är! och Annika Gren och hennes kör från Pingstkyrkan Borgholm medverkade med sång. Fredrik Lilja ansvarade för mötesledningen.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan