tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Fredag 3 april 2015] -->
Långfredag. Se och lev!
tom

tom
tom
tom
Den mordlystne Paulus möte med Jesus på väg till Damaskus fick i Annika Grens långfredagspredikan exemplifiera den omfattande livsförvandling en blick på Jesus kan generera.
tomTemat för predikan och gudstjänsten i sin helhet var "Se och lev!” och löpte som en röd tråd genom de bibeltexter Paul Gren läste och de sånger Lars Bergman, Annika, kören och de församlade, ackompanjerade av Jan Bergman och Ulf Bernström, sjöng.
tomI sin engagerade predikan förde Annika oss i närkontakt med evangeliernas berättelse om hur Jesus bär vår synd inför Gud. Hon vidgade sedan ramarna till hur Jesus några dagar därefter visar sig levande för lärjungarna och hur Paulus senare också kan räkna sig till dem som fått möta den uppståndne.
tomStående sjöng gudstjänstbesökarna en av de mäktiga påskhymnerna till Försonarens ära innan gudstjänsten fortsatte i den gemenskap caféavdelningen inbjuder till.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan