tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 5 april 2015] -->
Stenen är borta, korset tomt, graven tom.
tom

tom
tom
tom
Påskdagen. Lilian Gard vid solomicen, Ingemar Gard vid pianot, Jan Bergman vid orgeln, Lars Bergman mötesledare - idel halvölänningar på estraden. Så Lenn Johansson - numera bofast ölänning - vid ambon, den flyttbara predikstolen.
tomTillbakablickar till långfredagens omvälvande händelser men den Uppståndne i centrum. I de berörande sångerna. I predikan där nyckelordet är Stenen, den sten som täckte graven och som vållade bekymmer för översteprästerna och för de kvinnor som tidigt kom till graven för slutföra begravningen.
tomStenen var däremot inget problem för Jesus, ej heller för Pilatus som tillsammans med rövaren verkligen trodde att Jesus skulle uppstå. Stenen togs bort för kvinnornas skull, för vår skull - för att vi skulle förstå. Stenen är borta, korset är tomt, graven är tom. Djupteologi väger här lätt mot den personliga upplevelsen av den uppståndne - övertygelsen om att han uppstått.
tomMed sedvanligt engagemang förkunnar Lenn, varnar för de villfarelser som smyger sig in i den svenska kristenheten och manar till att söka den sanning som finns i den uppståndne.
tomLilian sjunger om längtan efter att få höra om Jesus, hur Maria stod och grät utanför graven - tillsammans med Ingemar: "Du tog min plats, älskade mig högst av allt” i Erik och Ulrika Stenlunds "Högst av allt” och tillsammans med Lars Bergman och de församlade: ”Dina händer är fulla av blommor…”.
tomUnisont sjunger vi om hjälten på korsets stam som fullkomnat skriften och nu lever: Han lever än, han är vår vän och räddar ur synd och skam. Han lever! Han lever! I dag han frälsning ger!

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan