tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 26 april 2015] -->
Kärlekens manifest
tom

tom
Annika Gren var flitigt i elden denna aprilsöndag: mötesledare, körledare, sångsolist och predikant (hon kan möjligen ha varit inblandad i ytterligare någon funktion...). Hon fick dessutom mötesbesökarna att resa sig i bänkarna mitt i predikan för att med de rörelser som hör sången till sjunga "Jesu kärlek är så underbar...!".

I en inspirerad predikan med temat Kärlekens manifest talade Annika om olika aspekter av kärlek: kärleken som ett grundelement i familjen; vikten av att hemmet får vara en kärleksfull uppväxtmiljö; Guds generösa kärlek som (Joh 3:16) ger sig uttryck i att han sänder sin son till den värld som vänder honom ryggen; Guds kärlek till Jesus och Jesus kärlek till fadern och till oss; det nya bud Jesus ger oss: att vi ska älska varandra så som han älskar oss.
tomAnnika påpekade att om Jesus ger oss ett nytt bud är det viktigt att vi följer det och låter den helige Ande föda fram kärlek och den glädje som hör kärleken till. Vi ska bestämma oss för att vara kärleksfulla mot varandra. Vi ska gå kärlekens väg. Vi måste öva oss i kärlek och medvetet välja att inte tala illa om varandra utan hantera varandra positivt och skapa miljöer där människor kan känna sig trygga.
tomAnnika påpekade också vikten av att lyda det Jesus sa om att förbli, vara kvar, i hans kärlek, att vara kvar hos honom och låta hans ord forma våra liv. Avslutningsvis presenterade hon den kärlekens och glädjens strategi Niklas Piensoho skissar i boken "100 dagar med Jesus" (och som ligger för vårens predikoteman i församlingen): Bli kvar i hans ord, då blir du kvar i hans kärlek - när du är kvar i hans kärlek är du kvar i honom - när du är kvar i honom får du hans glädje.

I glädje och kärlek övergick därefter gudstjänsten i den speciella gemenskap kyrkkaffe innebär.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan