tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 3 maj 2015] -->
Tjänandets manifest
tom

tom
Första söndagen i maj 2015 firades gudstjänsten i Pingstkyrkan i Borgholm i kyrkans caféavdelning. Församlingens föreståndare Paul Gren ansvarade för predikan och gudstjänsten som helhet.
tomHan började sin predikan med frågan om någon av de samlade fått sina fötter tvättade - temat för gudstjänsten var nämligen Tjänandets manifest och hade sin utgångspunkt i Johannesevangeliets beskrivning av hur Jesus - mästaren - ikläder sig slavens roll och tvättar sina lärjungars fötter. Paul ställde ytterligare några frågor: Vad säger texten? …om Jesus? …om miljön? …om slavens och tjänarens roll bland judarna på Jesu tid?
tomFokus låg på Jesus som tjänaren och på tjänandet i hans efterföljd. Jesus vände uppochner på begreppen stort och smått i relationen människor emellan. Jesus kopplar storhet till hjärtat och förmågan att se längre än till sig själv. Paulus uppmanar oss att låta våra sinnen påverkas av Jesus så att ett tjänande sinnelag träder fram - en beredskap för att göra det som behövs när det behövs.
tomMan mår bra av att tjäna menar Paul. Att tjäna ger glädje. Det skapar balans i livet där kombinationen av inflöden och utflöden ger liv, till skillnad mot den livlöshet Döda havet uppvisar i avsaknad av utflöden. ”Ta emot allt du får - ge allt du kan” är en devis Paul fått via en av sina bröder - att ta emot de resurser och erbjudanden livet ger och samtidigt ge av sig själv och det man har till andra.
tomTjänande är för Paul en livsinställning där förmågan att acceptera hjälp från andra kan skapa värdefulla kontakter - att låna lite socker kan bryta barriärer...

I gudstjänsten ingick nattvardsfirande där de församlade delade brödet och vinet sittandes vid caféborden innan gudstjänsten i vanlig ordning avslutades med kyrkkaffe.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan