tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 17 maj 2015] -->
Dop. Den helige Ande.
tom

tom


"Har vi blivit ett med honom [Kristus] genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han". Paulus syn på dopet i Romarbrevet fick här en tillämpning och utgjorde huvudingrediens i första delen av gudstjänsten i Pingstkyrkan denna söndag. Lenas längtan efter att få bli döpt förverkligades. Assisterad av maken Paul förrättade Annika Gren dopet med sången "Jag har beslutat att följa Jesus" som inramning.
tomNils-Erik Claesson från Värnamo predikade i gudstjänstens andra del om hur Jesus bjuder in sin samtid och sina efterföljare till en nära relation till Gud: ”'Är någon törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten.' Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få." [Joh 7].
tomJesus drar en parallell mellan vårt ständiga behov av friskt vatten och vår inre livstörst. Tilliten till och tron på Jesus leder till att Guds Ande blir en levande källa med strömmar ur vårt innersta, från det inre rummet. Nils-Erik tror att vårt inre är skapat för att Gud ska bo där.
tomVi behöver den helige Ande. Jesus öppnar dörren till en Gudsrelation som bekräftas av Anden. Anden bekräftar vårt barnaskap hos Gud. Den är ett stöd för oss som tror och en hjälp som vädjar för oss i djup samklang med Gud.
tomAnden ska leda. Anden ska ha ett inflytande i våra liv och vi ska låta oss styras av Anden - inte bara för vår egen skull utan också i ett bredare perspektiv. I gemenskapen med andra. Vi blir en del av något större där vi delar med oss av våra resurser - Gudsrikets tjänare till välsignelse för varandra.
tomLars Bergman sjöng "Jag är med, jag är med alla dar" och tillsammans med Annika duett: "Min Frälsare och jag". Jan Bergman (piano) och Ulf Bernström (trumpet) spelade.
tomI den tredje och avslutande avdelningen ansvarade Gunnel Nordqvist, Ingwor och Ulf Bernström för kyrkkaffet med delikat kaffebörd bakat av Kerstin Claesson.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan