tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 24 maj 2015] -->
En ny livsberättelse
tom

tom
Annika Gren intervjuade Göran Rudolfsson och Karin Mathisen i den avslutande gudstjänsten i serien 100 dagar med Jesus. Foto: Miriam Eriksson.

Med temat "En ny livsberättelse" avslutades denna söndag den serie gudstjänster som från början av februari varit länkade till kapitelstrukturen i Niklas Piensohos bok "100 dagar med Jesus". Annika Gren såg till att föra projektet till en framgångsrik fullbordan, bland annat genom att låta två av församlingens medlemmar, Göran Rudolfsson och Karin Mathisen, delge gudstjänstdeltagarna avsnitt ur sina livsberättelser.
tomKören sjöng, Annika sjöng och för kyrkkaffet svarade Miriam och Göran Eriksson.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan