tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 31 maj 2015] -->
Plötsligt. Att vara beredd.
tom

tom
Blåsippa från introduktionsdelen i dagens predikan - ett exempel på hur tillvaron plötsligt får ny gestalt och nästan fyller hela jorden... [Blombilden ersätter här predikanten/webbproducenten]

I den stimulerande utvidgning av församlingsgemenskapen sommarölänningar och turister utgör blev sista majsöndagens gudstjänst en samverkan mellan Lars Bergman (Stockholm - mötesledning och solosång), Jan Bergman (Växjö - piano), Maggan och Roland Nilvér (Huskvarna/Jönköping - kyrkkaffe) och mig Kurt Winzell (predikan). I bakgrunden figurerade också Göran Eriksson (ljudtekniker), Idriz Spahiu (kollektör) och Ruth Winzell (i köket) med bärande funktioner.
tomLars koncentrerade mötesledning uppmärksammade inledningsvis Mors dag med "Sången till mor" och kombinerade sedan gudstjänstens bakomliggande grundtema - den djupa samverkan mellan Fader, Sonen och den helige Ande - med omsorgen i barnaskapet hos Gud.
tomJag lyfte fram vikten av att vi på samma sätt som lärjungarna på pingstdagen låter oss fyllas av Guds Ande för att på nytt få den räddningsplan Jesus fullbordat förankrad i vår samtid. Vad väntar vi på? Det som måste göras har Jesus gjort. Grunden är stabilt lagd. Nu är det tid för oss att föra arbetet vidare.
tomSånger som "Ande, du som livet ger" och "Som när ett barn kommer hem om kvällen" avrundade gudstjänsten som sedan fick en mer interaktiv gestalt i den gränsöverskridande gemenskapen under kyrkkaffet.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan