tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 14 juni 2015] -->
Var inte rädd - du är räddad!
tom

tom
Inför ett hundratal besökare i den gemensamma gudstjänsten med kyrkorna i Borgholm som arrangör sjöng Borgholms församlings Gospelkör ledd av Elionor Peterson. Annika Gren från Pingstkyrkan predikade.

Utomhusgudstjänster har sitt alldeles speciella förhållande till väder och ljud - det ena måste man anpassa sig till, det andra anpassningsbart men oftast svårhanterligt. Molnen som från sydväst svept in över Borgholm med regn under natten höll sig andäktigt i skinnet under gudstjänsten medan den säkra kompgruppen fick lite väl mycket att säga till om för att budskapet från den välklingande entusiastiska gospelkören riktigt skulle nå fram.
tom"Var inte rädd - minns du är räddad!" var gudstjänstens tema. Annika Gren illustrerade spännvidden mellan rädsla och upplevelsen av att vara räddad genom att berätta hur en av dem som räddades undan Estoniakatastrofen kämpat för sitt liv. Med ett flertal länkar till Bibeln visade hon därefter hur Gud genom Jesus öppnat vägen till räddning för hela mänskligheten - för alla dem som förstår att ta emot denna möjlighet.
tomKantorn och kapellmästaren Elionor Peterson anförde i slutet av gudstjänsten kören i två sånger i samma linje - hur Jesus kom för att lyfta och rädda oss och hur den Gode Herden i sin omsorg tar ansvar för sin hjord.
tomPingstkyrkans Gunnel Nordqvist och Ingwor Bernström hade bakat många bullar till det efterföljande kyrkkaffet och fick hjälp av medlemmar från de båda andra församlingarna - Missionskyrkan/Equmeniakyrkan och Borgholms församling - med att hantera de kaffetörstande kyrkobesökarna.

Efter gudstjänsten inbjöds samtliga närvarande till grillning hos makarna Britt-Inger och Göran Rudolfsson i närheten av Kalleguta några kilometer öster om Köpingsvik. Över fyrtio gudstjänstbesökare tog tillfället i akt att när nu solen kommit tillbaka till ön tillbringa några timmar i öppen och glad gemenskap i deras generösa och välkomnande miljö.
tomKön till korven och hamburgarna var lång och många samtal av olika karaktär hann utvecklas medan man väntade på att bli servade av Lars Norling, Berith Bergman och Annika Gren som iklätt sig ansvaret att fördela delikatesserna allt efter önskemål. I det fördolda såg Paul Gren till att hamburgarna för att nå optimal kvalitet fick såväl rätt temperatur som nyans.
tomInnan kaffet gav Göran en intressant och närgången redogörelse för hur hans liv utvecklats från missbruk via kontinuerliga kontakter i den kristna sfären till hjälp genom LP-stiftelsens verksamhet. Här lades grunden för hans intresse för den verksamhet han i dag bedriver på Bredsättravägen 84.
tomDen djärva generösa inbjudan till grillning för samtliga hos makarna Rudolfsson imponerade storligen på Peo Larsson som uttryckte de församlades tacksamhet samtidigt som han tackade för den gripande inblick i hur frälsningen tar sig uttryck i och förvandlar en människas liv. Evangeliets verkliga gestalt.tom
Göran Rudolfsson berättade om sin väg till gemenskapen med Jesus och den verksamhet han bedriver på Bredsättravägen 84 några kilometer öster om Köpingsvik. Lasse, Berith och Annika servade den ringlande kön med korv, hamburgare, olika sallader och dricka medan Görans fru Britt-Inger nyttjade närområdets resurser för att bättre täcka upp behovet av främst hamburgare. Lena, Bengt och Stickan var några av dem som njöt av makarna Rudolfssons gästfrihet.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan