tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 21 juni 2015] -->
Är du törstig? Vet du var källan finns?
tom

tom
Jan Bergman och Göran Oscarsson ackompanjerade Inge och Gun Ström i sånger som inramade predikan. Lars Bergman ledde gudstjänsten och uppmanade de församlade att räcka varandra handen och påminna om att de är värdefulla - här räcker Inge Ström ut sin hand mot Ingalill Gren medan Stig Ander och Ingwor Bernström redan upplevt glädjen i det värde man ser hos varandra. [Foto: Miriam Eriksson]

"Du vet väl om att du är värdefull..!" blev anslaget när Lars Bergman öppnade midsommargudstjänsten i Pingstkyrkan där han med Antikrundans värdefulla - ibland krakelerade - föremål som exempel påvisade det värde som består när ålder och sjukdom förändrar våra livsförhållanden.
tomI gudstjänsten deltog en grupp ungdomar som under namnet HOPE varit Guds förlängda arm ut mot midsommarfirande ungdomar i Borgholmsregionen. Knappt tjugo stycken med bas och ett blått tält vid Grönhags Camping i Köpingsvik. Emma som varit med tidigare år bedömde situationen som lugnare än tidigare och hade Johannesevangeliets kapitel 13 som en underton i sitt inre - Jesus som tvättar lärjungarnas fötter. Kärleken och uppmaningen att vi ska älska varandra. Det genomskinliga hos dessa ungdomar - varje människa har Gud i sig - är Guds avbilder
tomJosef såg behovet av arbetare som engagerar sig att försöka nå människor med evangeliet och manade de församlade ett flertal gånger att be skördens Herre att sända arbetare till sin skörd. I samma anda citerade ledaren Micke Jesusorden "Jag har kommit för att DOM ska ha liv" och pekade på den gyllene text som år efter år hängt i Pingstkyrkans podium.


tom
Ett tjugotal ungdomar har evangeliserat bland midsommarfirande ungdomar i Borgholmsregionen. Emma berättade om hur Joh 13 format hennes insats där. Micke samtalade med Ebba som för första gången varit med HOPE i Köpingsvik. Josef fångades av behovet av att fler aktivt tar del i arbetet för Jesus och uppmanade till bön om att skördens Herre ska sända arbetare till sin skörd. [Gruppfoto: Miriam Eriksson]

Dagens predikant Inge Ström inledde sin predikan med frågan: Törstar du? - en fråga kopplad till hur Jesus inbjuder dem som törstar att komma och dricka. Oavsett bakgrund finns det en törst. Efter levande vatten. Inge berättade om hästen som efter en tung arbetsdag stannade och vägrade att gå vidare - hästen visste att där den stannat fanns en källa med friskt vatten och behövde dricka. Det är viktigt att veta var källan finns. Jesus finns närmare oss än vi tror.
tomInge berättade om hur han vid ett tillfälle, när han kommit hem från småbruket, böjde knä på korkmattan och då inifrån fylldes av helig Ande - "ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten" - Hjälparen, källan med ett flöde som ger evigt liv. "Låter vi det hända sker det saker där vi bor..."
tomDet finns ett erbjudande från Jesus idag om att betjäna dig med det levande vattnet. Är du törstig? Vet du var källan finns? Att vi går till källan är viktigt för församlingen - vi ska vara fruktbärande. Inge vände sig till Jesus med orden "Du har den kraft vi alla längtan efter..." innan han avslutade sin predikan med uppmaningen: "Sök källflödet - och begär förbön! Amen!".

I inramningen till predikan sjöng Gun Ström solo och i någon sång duett med Inge, sånger starkt färgade av en mångårig nära gemenskap med Jesus - bland dem: "Denne Jesus är än densamme" och "Kom som du är till Jesus … Allt kan du säga till Jesus för han älskar dig…".


tom
Den publika musiken bars upp av Jan Bergman (orgel, piano), Ulf Bernström (här skymd trumpetare), Lars Bergman och Ingvar Hellberg (sång) samt Göran Oscarsson (dragspel). Miriam Eriksson och Roland Nilvér samlade in pengar till Pingstförsamlingens verksamhet. De var också tillsammans med sina makar Göran respektive Maggan ansvariga för det avslutande kyrkfikat.


 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se
 
UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan