tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 28 juni 2015] -->
Jesus - en fast klippa.
tom

tom
Den inspirerade Sommarkören ledde samlingen i "Halleluja! Sjung om Jesus..." när mingelgrupperna innanför och utanför kyrkdörrarna väl kommit på plats denna sommarförmiddag vars solbelysta växtlighet trängde igenom foajéns färgade strukturglas.

Sommarkören var i högform denna sommarsöndagsgudstjänst när vi tillsammans med Annika Gren vid orgeln och Ulf Bernström med sin trumpet inledningsvis riktade vår lovsång till Jesus: "Halleluja! Sjung om Jesus, han är den som spiran bär. Halleluja! Hans är makten, hans allena segern är.” Kören fortsatte sedan med två Halleluja-kompositioner - det vinnande bidraget i Eurovision Song Contest 1979: ”Hallelujah" (Kobi Oshrat/Shimrit Or) i svensk tappning och ”Halleluja - jag är ditt barn! Halleluja - du är min far!”.
tomOwe Lundgren läste dagens text ur andaktsboken "Jesus kallar på dig” (Sarah Young). Ackompanjerad av Jan Bergman sjöng Lars Bergman en av sångerna ur Einar Ekbergs repertoar med refrängen: "Var finns en vän så underbar som Jesus?”.
tomMed självupplevd rädsla och osäkerhet som kan uppstå på svajiga myrar under hjortronplockning kontrasterade Annika i sin predikan otryggheten i livet utan Jesus mot fastheten och tryggheten i gemenskapen med Jesus. Jesus är en fast klippa - någon att luta sig mot och osvikligt densamme i de förändringsprocesser vi möter i våra liv.
tom"Du är klippan vi får bygga våra liv på”, sjöng Annika när hon övergick till frågor om i vilken utsträckning vi - du och jag - är att lita på. Vi lever i en tid då vår egen vilja står i fokus. Jesus vill skapa fasthet - att vi ser tilll att våra liv får en fast grund som går att lita på. Inte som "Prästens lilla kråka…” som far än hit, än dit. Han vill göra oss till klippor.
tomI den smärta Annika upplever över att flera av hennes vänner tappat gnistan och förlorat fokus manade hon oss att med brinnande hjärtan och med Jesus som förebild låta oss förnyas och formas av Jesus.
tomEfter att gemensamt ha sjungit ytterligare fyra ”Halleluja!" i inledningssångens avslutande verser väntade Miriam/Millan Lundgrens sockrade bullar och Ruth Winzells havrekakor i caféavdelningens kyrkkaffe.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se