tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 5 juli 2015] -->
Elias förnyade kallelse
tom

tom
Louise Sundkvist predikade. Ulf Sundkvist intervjuades av Annika Gren.

Lovsångsuttrycket Halleluja! (Lova Herren!) kom att dominera introduktionsfasen ännu en söndagsgudstjänst - nu accentuerat med "Lova herren alla folk!" i Psaltarpsalmen 117.
tomFörsamlingen gästades denna söndag av Louise och Ulf Sundkvist från Karlskrona där Louise arbetar som sjukhuspastor vid Sjukhuskyrkan och Ulf är föreståndare för Pingstförsamlingen. I Annika Grens inledande intervju berättade Ulf om hur det hans morfar sa i samband med att de läst bibeln tillsammans: ”du skulle kunna bli predikant” fick genklang och kom att utvecklas till en pojkdröm hos Ulf. På frågan om vilka bibelord som fått extra betydelse för honom relaterade Ulf till en analys av det han skrivit i Facebook. Två bibelverser återkommer ofta där: Romarbrevets 8:28 - att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, och Filipperbrevets ”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”.
tomLouise berättade om sin väg in i tjänsten som sjukhuspastor efter många års tjänst inom sjukvården och församlingen - en bakgrund som sedan kunde urskiljas i hennes predikan om Elia. Louise gör berättelsen om Elia till en berättelse om Gud - vem han är, hur han är och om hans kärlek till oss människor. Hur Gud blir en mentor för Elia som får honom ut ur mörkret i grottan till ett nytt och annorlunda möte med Gud och Guds härlighet. Det svåra och tunga som blockerar Elia gör att Gud måste möta honom på ett nytt sätt. Hans sårade hjärta, hans svaghet möter Guds kallelse på nytt. Guds närvaro i den stilla susningen för Elia tillbaka till uppdraget.
tomGud talar på olika sätt. Leder på nya vägar eller ber oss gå tillbaka. Ibland behövs den stilla susningen - att vi går ut och ställer oss på berget inför Herren och låter Gud skapa liv i det som fullständigt dött - tar nya beslut, går tillbaka dit där vi fick vår kallelse.
tomSommarkörens "Gud du är underbar - ditt ansikte söker jag” och Ulfs fråga "Är du i grottan?” inspirerade till att på nytt söka närhet och låta oss besegras av kärleken och omsorgen från Gud.
tomFör kyrkkaffet svarade återigen idel sommarölänningar - den här söndagen Christina och Harald Jormvik och Berith och Lars Bergman med ytterligare någon Bergman som assistent. En på många sätt ovärderlig service för vår församling.


tom
Berith Bergman och Christina Jormvik i kyrkkaffets frontlinje sekunderade av Harald Jormvik i bakgrunden. [Foto: Miriam Eriksson]

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se