tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Lördag 11 juli 2015] -->
Einar Ekberg-konsert . Erikshjälpen
tom

tom
Solisttrion Stefan Engdahl, Magdalena Osbeck och Lars Bergman i Einar Ekbergs "O hur jag längtar se staden".

I stark kontrast mot en nyligen lanserad memoartitel: Words Without Music (Ord Utan Musik - av tonsättaren Philip Glass) kunde de många som på lördagen fyllde Pingstkyrkan i Borgholm ta del av sjutton sånger ur den legendariske kyrkosångaren Einar Ekbergs omfattande repertoar - där ord med musik och musik med ord under många år fått utgöra betydande beståndsdelar i såväl svenskt musikliv som i den svenska folksjälen.
tomEn länk tillbaka till Ekbergsepoken etablerades tidigt genom att några av hans mest älskade inspelningar strömmades genom högtalarna i konsertens inledningsskede.
tomMinneskonserten bars upp av trion Lars Bergman (baryton), Magdalena Osbeck (sopran) och Stefan Engdahl (tenor) som efter jämnt fördelade soloinsatser och kombinationer av duoinslag avslutade som trio i ett mäktigt framförande av Einar Ekbergs egen komposition ”O hur jag längtar till staden”. De tre ackompanjerades på piano och synth av bröderna Jan och Percy Bergman.
tomSångtitlarna speglar hur sångerna som fristående eller i gudstjänstsammanhang samverkande enheter stöder förkunnelsen om Jesus, hans försoningsverk och livet tillsammans med Gud: Ej det finns en sådan vän som Jesus, Jag älskar honom mest för Golgata och Gå bönernas väg. Av konsertens fyra avdelningar innehöll den sista fem sånger som alla fokuserade på himlen - bland dem Längtan till hemmet därovan och Himmelen är underbar. De inledande titlarna i denna avdelning gavs en lätt jazztouche vilket Percy motiverade med att Einar Ekberg på liknande sätt i sin vidgade repertoar allteftersom med många influenser från främst Amerika påverkat den svenska frikyrkomusiken.
tomErikshjälpen som i samverkan med Pingst Borgholm initierat konserten representerades av Sören Andersson och pianisten Jan Bergman, båda med bred erfarenhet av arbetet i hjälporganisationen. I en stimulerande kombination av intervju och samtal redogjorde de för hur Erikshjälpen riktar in sina insatser för barn i världen - den här kvällen gavs romer i Rumänien med Landsfaddrar som huvudinriktning hög prioritet.
tomDrygt 120 kom för att lyssna. Knappt 11.000 kr gavs till Erikshjälpens verksamhet. För gott kvällsfika svarade den ständigt påpassande variabla kökspersonalen - denna kväll: Monica Bergman, Berith Bergman, Britt-Inger Rudolfsson och Miriam Eriksson. Göran Eriksson och Bertil Einebrant ansvarade för god ljudmiljö.
tomPaul Gren som med erfarenheter från Afrika upplevt hur Erikshjälpen fungerar som en brygga mellan Sverige och behoven i omvärlden agerade i ytterkanterna av konserten - hälsade välkommen och ansvarade för konsertens avslutningsfas där Annika Gren tackade kvällens aktörer med blommor.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se