tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 12 juli 2015] -->
Herren är min herde
tom

tom
Peo Larsson (Stockholm) ledde gudstjänsten men också sången "Saliga visshet, Jesus är min!" med Kurt Winzell (Borgholm) vid pianot. Maggan, Eva, Roland och Magnus (Jönköping och Södertälje) skötte kyrkfikat. Mikael Järlestrand (Malmö) sjöng och talade om Guds kärlek i Jesus. [Foto: Miriam Eriksson]

Mikael Järlestrand hade aldrig tidigare varit i Pingstkyrkan Borgholm när han denna söndag i tal och sång presenterade den gränslösa kärleken från Gud genom Jesus.
tomSångernas centrum var Jesus: kärleken, försoningen, friheten och tron - enkelt framställt, förstärkt med tydlig gestik.
tomMed fyra ord ur Psaltaren tog Mikael sig an dagens predikan: Herren är min herde. Med välvalda avväpnande exempel utvecklade han denna text ord för ord: HERREN som inte är vem som helst utan mästaren, ledsagaren som du förtröstar på och den som skapat universum och allt; ÄR - Buddha var, Konfucius var, men Jesus ÄR - Jesus är med oss alla dagar; MIN - Jesus är min frälsare, rövaren på korset oförmögen att påverka sin situation får uppleva hur Jesus samma dag bjuder honom med sig in i paradiset; HERDE - herden som känner fåren, ger sitt liv för fåren och fåren som känner igen hans röst.
tomHar du hört herdens röst? frågade Mikael. Svaret fanns med genom hela gudstjänsten - en ton bakom tal och sång som omöjligt kunde vara något annat än Herdens röst. Den fanns där också i gudstjänstens avslutning när Mikael i stillhet inbjöd till den närhet Gud möjliggjort när han sände Jesus till oss.
tomPeo Larsson ledde gudstjänsten. Bertil Einebrant skötte ljudet och servade Mikael med inspelat komp. Eva och Magnus Fransson ansvarade tillsammans med Maggan och Roland Nilvér för kyrkfikat.


 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se