tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 19 juli 2015] -->
Guds vägar
tom

tom
Annika talade om fåren i Herdepsalmen, Daniel beskrev sin väg med Gud och Lena sjöng tillsammans med Daniel och yngste sonen David om Guds omsorg om barnen. [Bilden till höger - foto: Miriam Eriksson]

På olika vägar kom gudstjänsten i Pingstkyrkan denna söndag att belysa begreppet Guds väg - Annika Gren i Herdepsalmens modul ”han leder mig på rätta vägar” och makarna Lena och Daniel Wiströms skildringar av och kommentarer till hur deras liv gestaltats i vandringen med Jesus.
tomI sin bok ”Psalm 23" (A Shepherd Looks at Psalm 23) beskriver herden Philip Keller hur får gärna vill gå samma vägar och äta på samma kullar så länge det finns något kvar - och därför behöver ledas till nya platser för ny föda. Inspirerad av Kellers erfarenheter drog Annika paralleller till hur vi som människor gärna går våra egna vägar och fastnar i samma spår, och trots att vi upplever att det kanske inte fungerar så bara fortsätter vi. Jesus inbjuder med sitt ”JAG är vägen” till en ny väg och en vandring i gemenskap med honom själv - den gode herden som älskar oss, känner oss vid namn och vill bära när vi inte längre orkar gå själva.
tomDaniel beskrev sin väg från Nybro till östra Ukraina och hur de under den senaste tidens oroligheter där kunnat bo i fritidshuset på norra Öland. Nu flyttar familjen vidare till Stockholm. Mitt i flyttbestyren fick han härom dagen rådet från svärmor: "Ägna inte så mycket tid åt städningen - lär i stället era barn att älska Gud” - ett fokus som ligger utanför de materiella intresse- och bekymmersområden som ofta gör att vi söker Gud. Sök först Guds rike så kommer allt det andra, glädjen och friden i våra hjärtan, av sig självt.
tomDaniel berättade om mötet med Lena - pastorsdottern i Donetsk, som blev ett tydligt argument för honom att stanna kvar i Ukraina när han stod i ett vägskäl i sitt liv. Lena berättade hur hon för tio år sedan upplevde hur Gud talade till henne om att ta hand om barn - hur bibelorden "den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig (Jesus)", "så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad" och ”den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd” ledde henne in på en ny väg med Gud. Av de sex barnen i familjen är det äldsta och det yngsta adopterade - det yngsta, David, sjöng tillsammans med mamma och pappa "Gud du är en viktig pappa för den som ingen pappa har…”, där han i sista versen som hade mamma i fokus, sjöng solo.
tomKören sjöng i inledningen och i slutet, däremellan Daniel och Lena duett och deras svåger Tim(othei) solo i "The Voice of Truth” som uppmanar att inte förskräckas utan att stiga ut ur vår trygghet och bekvämlighet för att likt Petrus och David möta verkligheten. Yvonne och Aron Rudstam svarade för gudstjänstens avslutande gemenskap i caféregionen.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se