tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Torsdag 23 juli 2015] -->
Pingstkyrkan på torget i Borgholm
tom

Ingemar och Lilian Gard. Mittsektionen i kören med Jan Bergman och Annika Gren som kompgrupp. Lars Bergman (t v) med delar av kören. Solen ger kören sin touche!

Drygt tjugo sångare och musiker från Pingstkyrkan intog på torsdagskvällen den scen som rests i nordvästra hörnet av Borgholms torg strax framför Borgholms kyrka - egentligen en omöjlighet utan de många deltidsölänningar från Stockholm, Jönköping, Nässjö och Växjö som täckte upp arrangemanget med sin kompetens och sitt engagemang.
tomTorget visade sig denna kväll erbjuda en alldeles utmärkt akustisk miljö för det kristna budskapet med en ljudbild som bevarade sin lyster i uterestaurangerna som kransar torget - och långt bort mot den sena torghandeln på andra sidan Storgatan som delar torget mitt itu och utgör huvudstråket mellan hamnen i väster och boutiquerna i östra delen av Borgholm.
tomOch budskapet var klart - Guds storhet avspeglad i naturen: (O store Gud, när jag din värld beskådar, Jag ser Gud bakom allt jag ser, Var jag går i skogar berg och dalar); Guds kärlek i Kristus: (Kärlek vid som oceaner, Det är så underbart det namnet Jesus, Förunderlig nåd); tryggheten hos Gud: (I Herrens händer där får jag vila - där är jag trygg, Du omsluter mig på alla sidor); bönen som en kommunikationskanal mellan Gud och människan: (Jag lyfter ögat mot himmelen, Ringaste barn som beder lever oändligt trygg) - förstärkt med den gemensamma bönen Gud som haver barnen kär.
tomSommarkören medverkade med Annika Gren, Jan Bergman och Ulf Bernström som ackompanjatörer. Lars Bergmans balanserade barytonstämma hördes i solosånger och solopartier tillsammans med kören - och i duett tillsammans med Annika. Utöver sin sånginsats pushade Lars för de Gideonitbiblar som fanns tillgängliga under evenemanget medan Annika, som med sin positiva presentationsteknik gav föreställningen en extra timbre, också hon framträdde i en soloinsats.
tomLilian och Ingemar Gard - särskilt inbjudna till detta evenemang - svarade för två avdelningar där deras mångåriga samarbete gav tyngd i såväl sång och pianoackompanjemang som de sammanhållande resonemangen och kommentarerna mellan sånginslagen. Lilian uttryckte sin glädje över att kunna presentera en levande tro på en levande Gud: Vad spelar det för roll hur mycket man har av det materiella om man saknar det väsentligaste - frid i sin själ?
tomTillsammans med många sånger med bakgrund i den kristna väckelsetraditionen framförde makarna Gard kompositioner av Mikael Wiehe och Björn Ulvaeus och Benny Andersson - bland annat Du måste finnas, ur musikalen Kristina från Duvemåla.

Nedanför scenen serverades samtidigt kaffe, saft med bullar och kakor till alla som hittade fram till borden där Berith Bergman, Millan Lundgren, Britt-Inger Rudolfsson och Ruth Winzell stod beredda att serva. Bertil Einebrant skötte ljudet, Göran Eriksson assisterade medan Pingstförsamlingens föreståndare Paul Gren minglande lät sina ögon vila över tillställningen.


Göran Eriksson och Bertil Einebrant i akustisk samverkan. Millan Lundgren serverar apelsinsaft.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se