tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 26 juli 2015] -->
Återkoppling och fokusering
tom

Församlingens föreståndare Paul Gren tog Paulus uppmaning till Timotheos att "blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig" som tema för sin predikan.

Återkoppling till tidigare avgörande möten med Gud kom att forma denna gudstjänst i såväl församlingsföreståndaren Paul Grens predikan som i Lilian Gards sångval och inramande kommentarer.
tomNär Paulus i sitt andra (bevarade) brev till Timotheos uppmanar honom att "blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig" pekar det på att en förändring skett i Timotheos liv. Paul skissade den fleråriga samverkan mellan Paulus och Timotheos som Nya testamentet avslöjar och några möjliga orsaker till den förändring som får Paulus att skriva - kanske kände Timotheos att han inte längre räckte till i det fortsatta uppdraget med de framgångar han sett som medarbetare till den nu fängslade Paulus som bakgrund. I sin omsorg om honom vill Paulus inge Timotheos nytt mod och bekräfta hans uppdrag: du är utrustad med en nådegåva från Gud - använd den!
tomPaul längtar efter att församlingen på nytt förstår att ta vara på de gåvor Gud på olika sätt ger oss. De är gåvor givna för att användas - inte för vår egen skull utan för andra - andliga nådegåvor för församlingen. Paul upplever särskilt behovet av profetians gåva - en resurs genom vilken Gud kan nå människor med olika behov - och gav ett exempel på hur han själv fick uppleva välsignelsen av en kvinna som bett Gud om att få möta Paul på ICA Maxi och där få ge honom den hälsning hon fått till honom från Gud. "Använd det Gud lagt i ditt liv! Församlingen behöver det!", sa Paul.
tomLilian följde ackompanjerad av sin man Ingemar samma linje och påpekade att Gud alltid använt de människor som använder sina gåvor. Hon berättade hur torsdagens torgmöte i Borgholm fört hennes tankar till 70-talets evangelisationsiver. "Då fegade vi inte", sa hon och, när hon mycket dynamiskt sjungit "Jesus, det skönaste, största och renaste namn...", kommenterade hon med en underton av uppfordran: "Det namnet får vi förkunna på olika sätt". Ivern verkar finnas kvar.
tomPaul drog en parallell mellan hur en till synes släckt eldbädd kan få liv igen när vind och syre når glöd som täckts av askan och hur Anden ger liv, luft och syre till det Gud lagt ner i våra liv när vi på nytt vänder oss till honom och låter honom aktivera de nådegåvor vi fått.
tomMed Frank Ådahls sång En vanlig människa: "Res dig, torka tårarna. Ta nya tag! Du har så mycket kvar att ge", kompletterade Lilian Pauls resonemang. Även om det finns svåröverkomliga trösklar och det kan kosta oss vårt liv finns det - så länge vi finns kvar på jorden - mycket att göra, sa hon och sjöng tillsammans med Ingemar Frank Ådahls "Att lämna allt att följa mig, kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera" och Urban Ringbäcks "Att tjäna Dig är min vilja ... Jesus det liv jag äger, ger jag nu åt Dig".
tomTvå aktörer. Ett gemensamt budskap. Tillbaka till startblocken! Fega inte!

Gudstjänsten inleddes av den duktiga och entusiastiska Sommarkören som under Annika Grens ledning härmed gjorde sitt sista framträdande den här sommaren. Annika går nu på en välförtjänt semester och vi passar på att önska henne och hennes familj ett knippe smäktande sommarveckor. Bertil Einebrant ansvarade för ljudet.
tomGudstjänsten avslutades i vanlig ordning med kyrkkaffe - den här söndagen med en delvis ny serveringskvartett: Millan och Owe Lundgren (Solna) och de tillfälliga besökarna Gunvor och Gunnar Näslund (Sollentuna) - en oerhört generös service gentemot Pingstförsamlingen i Borgholm!


Ibland kan caféavdelningen inte hysa alla som vill dela gemenskapen under kyrkkaffet. Vid gott väder finns trädgårdsmöbler men den här söndagen ville alla vara inomhus. Anita och Hasse Svensson med sommarställe i Böda (6 mil norr om Borgholm - också längst norrut i bilden) fattade tycke för estradens suterränglösning och lockade så småningom till sig ytterligare en trio i en glad och gemytlig gemenskap.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se