tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 9 augusti 2015] -->
Cilla Hector . Solist . Evangelist
tom

Cilla Hector talade, spelade och sjöng - här a capella i Amazing Grace, Jan Bergman spelade till de publika sångerna medan Peo Larsson ledde såväl gudstjänsten som den publika sången.
tom

Några ögonblicksbilder från Cilla Hectors engagerade presentation av den Mästare som vill bo i oss och genom sin Ande vill guida oss genom livet i tjänst för honom.

Drygt trettio år har hon sjungit i kyrkor, kapell och många andra sammanhang, Cecila från Långviksmon i det norrländska Ångermanland. Redan från början kom hon att kallas Cilla och det är som Cilla Hector hon denna söndag gästar Pingstkyrkan.
tomCilla har alltid varit angelägen om att få sjunga. Solo. ”Behöver du en solist, har du en här” - spred hon tidigt bland pastorerna i den missionsförsamling där hon växte upp. Takterna sitter i - också denna söndag är ivern stor att få sjunga och innan det är dags för henne att ta över, reser hon sig och tar sikte på pianot för att tacka Jesus för allt han gjort för henne. Men det är Jan Bergman som ska sitta vid pianot i början av gudstjänsten och med mötesledaren Peo Larsson som dirigent locka den vältaliga mötespubliken till helakyrkansjungersång i Sören Janssons ”Glad att få leva” och Philp Phillips ”Sjung evangelium om Jesus”. Så Cilla återvänder till bänken och sjunger med.
tomNär det nu blir Cillas tur är hon mycket tydlig med att även om hon älskar att vara solist är det viktigare för henne att vara evangelist. Hennes sångval bekräftar detta - Jesus, försoningen och nåden löper genom ”Halleluja - han har gjort mig fri!”, "Var finner väl hjärtat sin ljuvaste ro? Hos Jesus, endast hos Jesus” och de sånger som sedan följer.
tomDet som mest berörde Cilla vid en nostalgitripp hem till Långviksmon var återseendet av Missionskyrkan, "där de inte kunde hålla tyst utan berättade om Jesus", den Jesus som i alla olika skeden i hennes liv funnits kvar i hennes hjärta. Denna närhet speglar hon i "Jag behöver dig ... Jag har så mycket att säga dig” och "Låt mig vandra nära dig (Just a Closer Walk with Thee)” i en variant där hon tar ut svängarna lite mer än annars och visar upp delar av sin talang som pianist.
tomBröllopet mellan Mette-Marit och den norske kronprinsen Haakon 2001 blev för Cilla en överväldigande upplevelse av Guds nåd: Mette-Marit blir Mette-Marit av Norge av ett enda skäl - hon är älskad av en konungason. Av samma anledning vet Cilla att hon tål att tittas på - för hon är älskad av Guds son. "Älskad till döds!”, "Jag vet på vem jag tror!” säger hon och sjunger a capella John Newtons ”Amazing Grace/Oändlig nåd”. Med Nils F Nygrens ”Nåd över allt förnuft” ger hon uttryck för sin sin tacksamhet över Guds nåd - särskilt att hon är älskad som hon är (trots att hon har svårt att skilja mellan höger och vänster (men är bra på bak och fram, som hennes son uppskattande uttryckt det)).
tomMed Jönssonligans ”Jag har en plan” och Frank Ådahls ”En vanlig människa” ("vänd dig inte bort, visa vem du är … glöm inte att du är en vanlig människa och jag behöver dig”) riktar Cilla uppmärksamheten mot att Guds nåd inte är begränsad till Pingstkyrkan. Han som som flyttat in i oss har en vidare plan och guidar oss med sin Ande, gör oss bättre, för att med de gåvor vi utrustats med utföra hans uppdrag.
tom"Tag mina händer, tag mina fötter” i Joël Blomqvists sång "Jesus, min Herre, dig vill jag älska” knyter samman Cillas evangelistuppdrag i Pingstkyrkan denna augustisöndag och stafettpinnen går tillbaka till Peo som med Jan vid pianot anför de församlade i Pelle Karlssons ”Makten finns i Herrens händer”.
tomEn av församlingens medlemmar, Ingwor Bernström, passar på att bjuda på födelsedagstårtor (ett tiotal av olika slag bakade av Ulla Sandberg) dagen innan hon fyller de sjuttio. Peo fyller år samma dag (dock ej sjuttio) och får också han ta del av publikens hyllningar och Ulf Bernströms trumpetfanfar. Göran Eriksson skötte ljudet och en av Ingwors väninnor servade i caféavdelningen.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se