tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 23 augusti 2015] -->
"...vad jag har, det ger jag dig!"
tom

Fotograf Miriam Eriksson ville samla estradörerna till en gruppbild efter kyrkkaffet och, som ett exempel på den glädje som består strålar här (från vänster) Kurt Winzell, Ingemar Gard, Lilian Gard och Lars Bergman mot henne och läsaren.

Lars Bergman - barytonen vars sonora stämma ofta hörs i Pingstkyrkan under sommarhalvåret och i likhet med förra söndagens mötesledare Owe Lundgren flitigt deltar i onsdagarnas elvabön - tjänstgjorde denna söndag som mötesledare. Lewi Petrus "Löftena kunna ej svika" fick inleda samlingen och med citat från Matteus 28 och första brevet till Korinth (kapitel 12) gav han en inriktning för gudstjänsten.
tomLilian och Ingemar Gard tillhör också den grupp deltidsboende ölänningar (sommarölänningar populärt kallade) som, likt den förstärkning utifrån som gör det möjligt för Växjö Lakers att besegra den övriga svenska (utifrån förstärkta) hockeyeliten, i gudstjänst efter gudstjänst ställer sina begåvningsresurser till förfogande och tillsammans med församlingens egna resurser förkunnar Jesus i sång och musik.
tomMed Ingemars inspirerade pianoackompanjemang lovsjöng Lilian Guds skapelse i "Till himlen når vår sång" och "Du är den högste över hela jorden". Hennes upplevelse när hon någon kväll tidigare stod och såg de otaliga stjärnorna i världarna bakom snabbt försvinnande asteroiders ljusglimtar förde vidare till Christina Lövestams trosbekännelse "Jag tror på en Gud...”.
tomJag (Kurt Winzell - som normalt hanterar den här hemsidans innehåll) skissade grovt bakgrunden till Petrus "vad jag har" i det han säger till den lame mannen i Apg 3:6 - ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!” --> åren tillsammans med Jesus, underverken, liknelserna, den stundtals grundliga undervisningen i skriften, gemenskapen med den uppståndne, Jesus förutseende och bekräftande hantering av Petrus, hur Jesus (ibland bryskt) korrigerar honom, ber för honom och modererande gör honom till en "herde för mina får" - samtidigt den oreflekterade impulsive Petrus som ödmjukt låter sig korrigeras och sedan på pingstdagen stiger fram som apostel fylld av Herrens Ande utrustad till tjänst.
tomJag skissade vidare vad vi har tillsammans med Jesus, att vi ibland måste prioritera om för att kunna fokusera på vad vi i den här bemärkelsen behöver ha, vikten av att acceptera de gåvor Gud ger (gåvor han vill att vi ska använda), att Gud behöver dessa i församlingen, att det handlar om hans församling (inte vår församling utan Jesu kropp utgiven för världen), att vi därför låter oss fyllas av hans Ande, låter oss formas och korrigeras för att bli fungerande verktyg som gör det Gud (och världen) förväntar sig.
tomJag listade i en kort översikt svårigheter några av Bibelns mer framträdande Gudsgestalter hade i initialskedet av sina tjänster: Mose som inte ville/kunde vara språkrör ("orden kommer trögt och tveksamt”), Gideon som upplevde sig för ringa, Jesaja som med orena läppar inte kunde vara Herrens tjänare, Jeremia som inte ville fortsätta profetera (eftersom han uteslutande fick förmedla domsord) och Jona som flydde men senare lydde till räddning för Nineves befolkning.
tomEn liknande kort översikt listade de församlingar i nuvarande västra Turkiet som Jesus scannat av och de resultat av varierande slag Jesus i Uppenbarelseboken ber Johannes leverera till deras ledare. Många har, några har inget. Jesus lägger sig i, bekräftar, uppmuntrar och ger information (ibland bryskt) om vad de behöver korrigera och hur de ska gå tillväga.
tomGemensamt sjöng vi "Ska det bli några stjärnor i kronan jag får...?" innan Lilian och Ingemar med hjälp av Arnold Böruds "På frukten skall trädet kännas" och "Jesus här är jag - sänd mig!" manade till översyn och förnyelse i vår relation till Jesus (och världen). I övergången till deras avslutande sång betonade Lilian vikten av ta vara på den tid vi har, att prioritera rätt för att rätt utrustade kunna hjälpa andra: "Jesus, jag vill vara i din närhet, Så att jag alltid, alltid, alltid, tjänar dig" i Ingamay Hörnbergs "Min stund på jorden".
tomLars avrundade gudstjänsten med Herrens bön och den Aronitiska välsignelsen och inbjöd så till kyrkkaffe där Millan och Owe Lundgren tillsammans med Anita Svedberg väntade med bullar, tårta och god service. Som extra delikatess bjöd Britta Hegg på nyskördade plommon. Dagens ljudtekniker: Göran Eriksson.
tomIngvar Svensson var med i gudstjänsten och har skickat denna situationsbild (här kraftigt beskuren...).

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se