tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 30 augusti 2015] -->
Staffan Tranell på besök
tom

Via bilder och videoinslag fick mötesbesökarna följa med Staffan Tranell till de platser där hans fru Olga och han varit verksamma de senaste åren.

Staffan Tranell besökte på söndagen sin tidigare arbetsplats - Pingstkyrkan i Borgholm. Ganska nyligen förestod han under några år verksamheten här tillsammans med sin fru Olga. De senaste åren har de i samverkan med Ljus i Öster och Pingst Borgholm arbetat i olika missionsuppdrag.
tomStaffans predikan kom att kretsa kring lidandet som en del av det kristna livet där Gud på olika sätt arbetar med oss för att göra oss mer lika Jesus och föra oss dit han i sin omsorg vill. På samma sätt som Jesus "fast han var son lärde sig lyda genom att lida" kräver vandringen med Jesus att ta vi tar vårt kors och följer honom.
tomFör Staffan blev "Guds löften ger vår längtan svar" - inledningen av sista versen i Amazing Grace - en befriande hälsning när han under en tid frågat "Var är du Gud?". Ett starkt behov av kontakt med Gud hade utvecklats när bönesvaren uteblev. Bönelivet och krafterna torkade ut, bibeln blev torr och fattig och i sin desperata längtan efter Gud frågade han sig "Ska jag aldrig mer få möta Herren?".
tomSångversens förlösande hälsning när Olga spelade på det nyköpta pianot gav nya perspektiv och Staffan kunde nu proklamera att även om Gud är totalt tyst håller hans löften - och i slutet av sin predikan bröt han (i kontrast mot inledningens långa bibelläsning av Joh 6:22-71 med Jesus (som han uttryckte det) utmanande förkunnelse) ut de delar av texten där Jesus fyra gånger säger "Jag skall låta dem [som ser Sonen och tror på honom] uppstå på den sista dagen". Löften som knutna till den helgelse Gud ger leder ända fram - "Jesus ska uppväcka oss!".
tomUnder kyrkkaffet gav Staffan glimtar från deras språkstudier i nordvästra Turkiet, bibelskoleverksamheten med bas i Batumi i Georgien, undervisningen på Kuba och den nya stationeringsorten La Palma. Församlingens föreståndare Paul Gren tackade för deras goda insatser och inbjöd till förbön för makarna Tranells kommande insatser i Guds rike.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se