tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 13 september 2015] -->
Frimodighet och församlingstillväxt
tom

Till vänster kontrollerar Ambra (6 månader) mamma Altjonas sångartikulation - till höger fångar webbproducenten dagens predikant Magnus Lager under dennes exegetiska utläggning av Apg 4. [Kantfoton Miriam Eriksson. Insmuget exegetfoto Kurt Winzell]

Magnus Lager har många års insatser inom Missionskyrkan/Missionsförbundet/Equmeniakyrkan i sin meritförteckning. I samband med flytten från Torsås till Öland (Färjestaden) nyligen har han och hans fru beslutat att besöka olika kyrkor och församlingar på ön. Inbjudan till Pingstkyrkan denna söndag förde Magnus raskt i kontakt med det kristna gudstjänstlivet i Borgholm som auskultant såväl som förkunnare i en miljö inte helt okänd för honom - det är inte första gången han agerar i pingstsammanhang...
tomFrimodigt kristet liv och en växande församling hör samman menar Magnus och visade med hjälp av Apostlagärningarna hur Guds ord får framgång när den helige Ande tillåts bryta den försagda tystnadens kultur som kan lamslå en församling. Lukas beskriver hur lärjungarna efter pingstdagen oavsett var och i vilken situation de befinner sig frimodigt proklamerar evangeliet och hur Gud för att säkerställa sanningen i evangeliet bekräftar deras förkunnelse med tecken och under.
tomMagnus påminde om hur angelägen Jesus är att församlingen rör sig utanför kyrkväggarna för att uppsöka det som är förlorat och efterlyste ett motsvarande ansvar för människor i dag. Församlingen är till för världen och Jesus vill göra oss till människofiskare. Han gjorde en jämförelse med forna tiders dynamo som gav ljus åt kvällscyklister först när cykeln kom i rörelse och påpekade att när vi väl omsätter vår tro i handling kommer Gud att bekräfta ordet med de tecken och under som hör därtill.
tomDet är inte enskilda personer eller församlingen som bekräftas utan Guds ord - därför är det viktigt att Guds ord får en central plats i församlingen och i våra liv. Den helige Ande verkar när vi håller fram ordet - där har vi auktoritet.

tomGöran Rudolfsson ledde gudstjänsten. Ulf Bernström spelade trumpet. Gunnel Nordqvist ansvarade tillsammans med Ingwor och Ulf Bernström för kyrkfikat. Bertil Einebrant och Göran Eriksson skötte ljudet.
tomKyrkkaffegemenskapen rymde samtal om nästkommande söndags resa till den gemensamma gudstjänsten i Mörbylånga, om den senaste tidens tendenser inom svensk kristenhet men också om olika aspekter på boende, hus och tomter, stramalj contra petit point, barn och barnbarn och - inte minst - hur länge församlingen får glädjas över de kvarvarande sommarölänningarna.

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se