tom tom tom
 
Pingst Borgholm
tom

[Söndag 27 september 2015] -->
Skördefest - Glädje och tacksamhet
tom

Owe Lundgren (till höger) ledde församlingen i bön om Herrens välsignelse över Paul och Annika Gren i deras fortsatta uppdrag i Borgholm. [Foto: Miriam Eriksson]

Sista veckoslutet i september firas Skördefesten på Öland - en höjdpunkt under den öländska turistsäsongen och en brytpunkt då många seglivade sommarölänningar lämnar ön och återvänder till matalsskrivningsadresserna.
tomFyra av dessa, Owe Lundgren, Lars Bergman, Lilian och Ingemar Gard, medverkade i söndagens gudstjänst där Lilian och Ingemar bland annat framförde sången "Hav tack, O Jesus, att du har givit både makt och rättighet att vara din" och Lars "Jesus min herde bär omsorg om mig..."
tomOwe Lundgren talade varmt om församlingen och nämnde att han är väldigt nyfiken på vad som kommer att hända framöver. Han kallade fram Paul och Annika Gren och bad om Guds välsignelse över dem till fortsatt tjänst.
tomUnder temat Glädje och tacksamhet talade Annika över hur viktigt det är att man bestämmer sig för att tänka och handla positivt. Jesus är den som vill hjälpa oss i detta.
tom[Textunderlag: Miriam Eriksson]


Lilian och Ingemar Gard (till vänster) och Lars Bergman bidrog med sång och musik under gudstjänsten. Som komplement till sin predikan använde Annika dekorativt material med positiva tankar och ord. [Foto: Sture Sternegård]

 
  tom
linje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se