Alphakurser med måltider och goda samtal

 

Varje hösttermin bjuder Pingstkyrkan i Borgholm in till Alphakurser om kristen tro. Under avspända former möts vi för samtal om de stora frågorna i livet. 

Vid varje tillfälle äter vi tillsammans. Vi tar också upp frågor som rör kristen tro som sedan utgör grunden för intressanta samtal.

Alpha finns över hela världen och alla är välkomna. Ingen Alpha är den andre helt lik, men generellt så har de tre saker gemensamt: Gemenskap med måltid, föredrag och ett gott samtal.

Nästa kurs planeras till ht -22

Kontaktperson för Alphakurserna är Daniel Holmgren 

daniel.holmgren@pingstborgholm.se

 

 

Fakta om Alpha

 

Miljoner människor världen över har gått en Alphakurs, och materialet har översatts till 112 olika språk.

Alpha startade som en kort kurs för nya medlemmar i kyrkan Holy Trinity Brompton (HTB) i London.

Kurserna finns i alla olika delar av den kristna kyrkan i världen, inklusive Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan och alla de större protestantiska kyrkorna.