tom tom tom tom tom
  Pingst Borgholm
tom
tom tom
  Dagens bibelord
tom
 

tom
Pingst Borgholm 2014/2013


linje
[Söndag 28 december 2014] -->
Julkonsert med Team Lillemor
tom

Klockan 6 på morgonen begav de sig från västra sidan av Småland mot Borgholm för en julkonsert i Pingstkyrkan - Team Lillemor med sångare och solister från trakterna kring Hillerstorp. Ölandsbron låg nästan öde och tom när de några timmar senare passerade Kalmarsund.
tomFrukost väntade dem i Borgholm innan generalrepetitionen med de justeringar som ofta måste till för att anpassa framträdandet till den akustiska miljö lokalen har att erbjuda. Här gällde att spara på resurserna, att inte ta i för mycket för att få balans mellan sång och den stabila kompgruppen bakom dem - trummor, gitarr, bas och piano.
tomMerparten av de fjorton framträdde till och från i solistiska inslag eller duon tillsammans med de övriga. Drygt hälften grupperade sig i en blåsoktett och fick så tjänstgöra som kyrkorgel till de sånger där publiken inbjöds att delta. Brassensembler hör verkligen inte till vanligheterna i öländska frikyrkosammanhang och den avslutande "Dagen är kommen!" upplevdes därför extra mäktig denna vintriga söndag mitt mellan jul och nyår.
tomKonserten bjöd på många kända och mindre kända julsånger i mer eller mindre nya sättningar - några av dem i egna arrangemang. Friskt och kreativt med ett tydligt fokus på Jesus och händelserna vid hans födelse. A Child is Born, The Star (med berättelsen om herdarna vid Betlehem), Han kom hit till jorden (med fyra olika solistinslag) och Mary, Did You Know? som frågar om Maria kunde ana vad den son hon födde skulle komma att utföra.
tomEn nutidsversion av Lukasevangeliets julberättelse och ett specialarrangemang av Go, Tell It on the Mountain förde in tankegångarna på vikten av att aktualisera budskapet om Jesus i vår samtid.
tomIngen jul utan O helga natt! Ej heller någon julkonsert utan denna julsång. För att vara på säkra sidan levererades den två gånger - först en version med eufonium och piano i början av konserten och sedan mot slutet i en mäktig körversion med hela Team Lillemor i högform.
tomAtt Annika Gren som tillsammans med sin make Paul för några år sedan var pastorer i Hamnkyrkan i Hillerstorp trivdes med att ha det här teamet på plats i Borgholm gick inte att ta miste på. Men inte bara Annika - vi är många som vill uttrycka vår tacksamhet för alla de uppoffringar som ligger bakom denna färgstarka och klangfulla konsert med Team Lillemor några dagar före ett nytt Herrens år i Borgholm!


linje
[Söndag 14 december 2014] -->
Johannes - vägröjaren
tom


Den flitiga kören som mötts en timme innan gudstjänsterna söndag efter söndag för att under pastor Annikas ledning berika gudstjänsterna i Pingstkyrkan sjöng den här söndagen på sista versen för det här året i Borgholm - de gör ett sista framträdande vid ett julcafé i Filadelfia Södvik nästkommande söndag.
tomPå repertoaren denna tredje advent stod ett knippe mer eller mindre kända adventssånger. Sångarglädjen har inte gått att ta miste på. En eloge till Annika för ett gediget arbete!
tomJohannes döparen stod i fokus för Annikas predikan - vägröjaren för den som skulle komma. Johannes fanns på plats när tiden var inne, beredd och trogen sitt uppdrag livet ut. Med auktoritet från Gud nådde han hög och låg med budskapet om Gudsriket, bekräftad i sitt uppdrag av Jesus när han i slutet av sitt liv i fängelsehålan hamnade i mörker.
tomJohannes var den som röjde vägen för Jesus, pekade ut Jesus som Messias för dem som kom till honom och den som fick döpa honom.
tomAnnika drog en parallell mellan Johannes och vårt uppdrag - att på samma sätt vara vägröjare. Hon ställde frågan: är vi vägröjare eller hindersättare? Medverkar våra liv till att människor söker gemenskap med Jesus eller höjer vi genom våra attityder, våra principer, vår människosyn eller hur vi behandlar vår familj och våra närmaste tröskeln för denna gemenskap för de människor vi möter?
tomStämmer våra liv överens med vår bekännelse, vår utsida överens med vår insida? Jesus behöver verkligen bli synlig i våra liv utan att vi krånglar till det. Vi behöver se människan i dem vi möter, se på dem med barmhärtighet och lita på att Jesus förmår göra sitt verk hos var och en från första stund.
tomWebbmakaren och hans hustru Ruth var mötesvärdar denna söndag och ansvarade därmed också för kyrkkaffet med kaffebröd i vanlig ordning formade av Ruths rutinerade bagarhänder men också pepparkakor framställda enligt Almas bästa pepparkaksrecept av den (frånsett 45-årig pepparkakstradition) i bagerisammanhang något orutinerade webbmakaren.


linje
[Söndag 30 november 2014] -->
Första advent

tom


Mycket sång och musik var förannonserat inför gudstjänsten första advent - och mycket sång och musik med en blandning av de traditionella tunga adventshymnerna och lättare nutida alster bjöds gudstjänstdeltagarna på.
tomDaniel Wiström gav glimtar från församlingarna i det oroliga östra hörnet av Ukraina där hans fru Lena i början av adventstiden besöker sina föräldrar i hemstaden Donetsk - nu mer eller mindre omsluten av taggtråd.
tomAnnika delade sin adventspredikan i två delar där Ove Lundgren och Kurt Winzell assisterade med bibelläsningen - Ove med Markus beskrivning av hur Jesus rider in i Jerusalem och Kurt hur Jesus enligt Lukas 4 i Nasaret läser den programförklaring, som Annika sa, som gällde hans gudomliga uppdrag att sänd av Fadern förkunna ett glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.
tomAnnika jämförde de sköra programförklaringar politiker presenterar inför valen med den trofasthet med vilken Jesus punkt för punkt fullföljde vad han utlovat och som Jesus hänvisade till när Johannes döparen i sin fängelsehåla undrade över om Jesus verkligen var den som skulle komma. Annika framförde en önskan om att advents- och jultiden skulle få kännetecknas av att glädje, nåd, frihet och frid skulle nå in i det svåra vi möter.
tomJohannas lussekatter och Gerds pepparkakor garanterade kvalitet i den avslutande gemenskapen vid kyrkkaffet.

linje
[Söndag 23 november 2014] -->
Domsöndagen
tom


Paul Gren följer inte alltid de föreslagna predikotexterna under det så kallade kyrkoåret. Några söndagar är dock av sådan dignitet att temat är självskrivet. Domsöndagen är en av dem. Och Paul predikade om synd, dom och nåd denna söndag.
tomDomens dag inger respekt. Bibeln säger att det kommer en domens dag och att vi alla är skyldiga inför Gud. Paul lyfte fram några av Bibelns stora Gudspersonligheter, bland dem Mose och David. Bibeln döljer inte deras felsteg. Lukasevangeliets presentation av Jesus släkttavla innehåller många exempel på människor som frestats och fallit och står i stark relief till Jesus som också frestas men inte faller.
tomDet absolut viktigaste i domstolen är rättvisan och för att rättvisa ska skipas vid domens dag har Gud överlåtit domen till Jesus. Han har varit här, han vet hur det är att vara människa och gör klart för sin samtid att när han dömer sker det i överensstämmelse med Fadern och leder till en rättvis dom.
tomI slutet av sin predikan tog Paul upp Guds nåd, som i spannet mellan synd och dom så starkt verkar vid domens dag, och påpekade att om det inte finns synd eller dom behövs ingen nåd.

I gudstjänsten välkomnade Annika Gren en ny församlingsmedlem - Gunnel Nordqvist. Utöver mötesledning, sång och musik ansvarade Annika även för nattvardsfirandet. Kyrkkaffe utgjorde i vanlig ordning gudstjänstens slutpunkt.


linje
[Söndag 16 november 2014] -->
Besök av Besöksgruppen från Kalmar
tom


Vårdinrättningar, äldreboenden och dagledigträffar är deras normala arenor men denna söndag tog sig Besöksgruppen från Lorensbergskyrkan i Kalmar över bron till andra sidan Kalmarsund för ett besök i Pingstkyrkan i Borghom.
tomBengt Bjervås med många års erfarenhet som musikansvarig i pingstförsamlingen i Kalmar anförde de tio, stundom som solist, stundom som ackompanjatör. Tillsammans med Anders Ingvarsson, Bertil Gustavsson och Bernt Johansson sjöng han i en spontan stämsättning M C Austins "Lustgården", som avslutning beledsagade han Bertil när denne med stor övertygelse sjöng "Jag vet: jag ska snart vara där!" i "Jag har hört om en stad ovan molnen".
tomVivi-Anne och Bernt Johansson sjöng om den oförglömliga platsen Golgata. Tacksamheten till Gud och det framtidshopp som finns i Kristus var temat i många av de välkända sånger Besöksgruppen framförde: "Det största utav allt är att Gud under allt har mig kär", "Min framtid är i Herrens händer" och "Det ska komma en dag ... vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se!". Sångarglädjen, den spänst mångårigt musikutövande givit och en körklang med en tilltalande lyster gör det lätt att förstå att 17 framträdanden väntar den här gruppen fram till jul.
tomAnnika predikade med utgångspunkt från Markus kapitel 12 om att av hela sitt hjärta älska Herren och sin nästa som sig själv. På frågan "Hur ska jag på bästa sätt visa kärleken till Gud och människor?" gav hon svaret: Vad Gud vill är helhjärtenhet - älskar jag Gud av hela mitt hjärta kommer det att visa sig i mitt liv.
tomAnnika belyste vikten av att älska sig själv, att vara rädd om sig själv, att sätta gränser och att inte låta sig brytas ner av alltför stora uppdrag, att vara vara rädd om sin kropp som är ett tempel för Guds Ande - den helige Ande som vill hjälpa oss att producera god frukt i våra liv.
tomI gudstjänstens serviceavdelning figurerade Niclas Carlsson som tolk åt församlingens albanska medlemmar Altjona och Idriz Spahiu och mötesvärdarna Miriam och Göran Eriksson som ansvariga för det trevliga och välsmakande kyrkkaffet.


linje
[Söndag 9 november 2014] -->
LP-Verksamheten i Karlskrona på besök
tom

tom
Det blir mycket sång och musik när LP-Verksamheten samlas - och berättelser om hur Jesus kan förvandla våra liv. David Blindrå var en av dem som intervjuades av Tomas Jönsson.
[Foto: Miriam Eriksson]

I början av december förra året besökte pingstförsamlingen i Borgholm Pingstkyrkan i Karlskrona. Nu - knappt ett år senare - fick det besöket en replik genom en grupp från deras LP-verksamhet.
tomAnnika Gren (och Tomas Jönsson) berättar: Göran Rudolfsson och jag hälsade tillsammans alla välkomna och välkomnandet gick över i att vi gratulerade alla pappor på Fars dag genom att sjunga och skicka runt chokladkartonger. Vi välsignade alla fäder och lämnade över till LP-gänget ifrån Karlskrona under ledning av Tomas Jönsson, föreståndare för LP-Verksamheten. De medverkade med sång och gitarrspel och berättade om vad Jesus gjort i deras liv.
tomTomas intervjuade David Blindrå som berättade om att han varit på LP där han trivdes och fick hjälp och att han nu fått ett arbete som lokalvårdare. David berättade också om tron på Gud, hur viktig den är för honom och att det inte går att leva utan Jesus.

Vi tog vi upp en kollekt till deras viktiga arbete bland människor som lider under missbruk och psykisk ohälsa innan Tomas lämnade över stafettpinnen till Rupert Lindén. Rupert sjöng flera solosånger och predikade sedan utifrån Luk 18:35 om att man kan vara blind på olika sätt. "Jag behöver Guds ljus för mina andliga ögon och den helige Andes kraft över mitt liv och för de val och beslut jag tar varje dag."
tomMötet avslutades med att gruppen sjöng. Vi tackade för kvällen och bad om Guds välsignelse över oss alla innan vi samlades runt fikaborden till en härlig gemenskap!


linje
[5-14 oktober 2014] -->
Trösta därför varandra...
tom


Saknaden efter en av församlingens stöttepelare, Birgitta Nilsson, som efter en kortare sjukdomsperiod tagits hem av Herren, har satt sin prägel på gudstjänsterna i Pingstkyrkan i början av oktober.
tomSöndagen den 5 oktober inleddes gudstjänsten med en parentation över Birgitta , varefter Annika Gren predikade om bespisningsundret som Markusevangeliet presenterar det och poängterade vikten av att ta vara på och använda de resurser som står till vårt förfoganden i arbetet för att utbreda Gudsriket.
tomSöndagen den 12 oktober hade rubriken dela-med-dig-gudstjänst där ett flertal av de församlade gav exempel på hur Jesus i vardagen direkt eller genom sina tjänare på olika sätt finns på plats i situationer där vi som bäst behöver hans ingripande.
tomI båda dessa gudstjänster bidrog familjen Daniel och Lena Wiström med sång och musik i olika uppsättningar. 5 oktober satt Daniels syster vid pianot medan sonen bistod Daniel vid sångmicen, söndagen därefter sjöng barnen Rebecka, Anton, David och Carina med storasyster Kristina vid pianot.
tomTisdagen den 14 oktober hölls en begravningsgudstjänst där församlingen och många andra slutit upp för att hedra minnet av Birgitta Nilsson, hennes uppoffrande engagemang och rika generositet gentemot utstötta och svaga i en utpräglad social kompetens. Paul Gren var officiant, Birgittas systerson Olof Einebrant och hans fru Ellen sjöng duett, Annika Gren spelade och sjöng solo. Ulf Bernström på trumpet och Kurt Winzell på orgel och piano bidrog med musik under begravningsakten.
tomPingstkyrkans serveringslokaler räckte inte till för de 120 som efter jordfästningen i Köpingsvik deltog i det efterföljande samkvämet i Köpingsviks Församlingshem.

linje
[Söndag 28 september 2014] -->
Skördefestgudstjänst
tom

tom

tom


Den var annonserad som en skördefestgudstjänst
- och den blev en gudstjänst med många inslag av mognad och rikedom. Många av de gåvor Gud planterat in i sin församling samsades med det naturen och idoga händer planterat och förädlat: grönsaker och frukter och anrikade marmelader och sylt. Somt var dekorationer, annat kunde mötesbesökarna ta med sig hem i form av lotterivinster.
tomSångare och musiker avlöste varandra: Festkören under Annika Grens ledning, en kvartett ur familjen Wiström (Daniel, Lena, Kristina och Josef), Lilian Gard och Lars Bergman sjöng och trumpetaren Ulf Bernström och pianisterna Ingemar Gard, Jan Bergman, Annika Gren och Kristina Wiström spelade - skickligt och träffsäkert i en atmosfär där Guds Andes närvaro påtagligt gjorde sig kännbar.
tomDaniel Wiström som med sin familj under oroligheterna i Ukraina befinner sig på Öland talade om det Paulus skriver till de troende i Galatien: Vad man sår får man också skörda, Lilian Gard om hur det ur det svåra och mörka växer en tacksamhet medan Annika nämnde om hur Jesus i alla de förändringar vi möter ständigt är densamme.
tomÅrets äpplen (från Skördefesten i Eriksöre) och Bödaskogens blåbär utgjorde sedan smaksättande huvudkomponenter i det efterföljande kyrkkaffet.


linje
[Söndag 21 september 2014] -->
Trösta därför varandra...
tom
Efter Paulus påtvingade uppbrott från de nykristna i Thessalonike fortsatte han sin kommunikation med dem brevledes. Lenn Johansson, som inbjudits att predika denna söndag, talade om hur Paulus i ett av dessa brev behandlade frågorna om vad som händer när vi dör. "... vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp" - ett hoppets budskap som Paulus knyter samman i "Trösta varandra med dessa ord".
tomAnita Svedberg, sommarölänning från Stockholm, påminde de församlade om Herrens budskap genom Jeremia om att besöka och studera hur en krukmakare arbetar med sin lera - om kärlet misslyckas i hans hand bearbetar han det på nytt för att ge det önskad gestalt och funktion. Också detta ett tröstens budskap i en gudstjänst, ledd av Göran Rudolfsson, där Maggan och Roland Nilvér, sommarölänningar från Huskvarna/Jönköping, svarade för kyrkkaffet.


linje
[Söndag 7 september 2014] -->
Gudstjänstgemenskap
tom


Sensommarmorgonen visade sig från sin soligaste sida när Borgholms kristna i varm gemenskap första söndagen i september firade gudstjänst tillsammans. Håkan Dersell ledde gudstjänsten, Johanna Bergman predikade, Elionor Peterson ansvarade för den unisona sången, Annika Gren för körsången. Anton Prenga var en av dem som i gudstjänstens förlängning såg till att mötesdeltagarna fick korv och kaffe med dopp.
tomTemat för gudstjänsten: Frihet i Kristus. Kollekten och inkomsten vid kyrkkaffet tilldelades Världens barn.


linje
[Söndag 31 augusti 2014] -->
Tanzania och Markus 2
tom


Markusevangeliet kommer att utgöra tematisk bakgrund i Pingst Borgholm under hösten i bönesamlingar och predikan - denna söndag kapitel 2. I bearbetningen av detta textavsnitt la Annika Gren tyngdpunkten på berättelsen om den lame man som sänktes ner genom taket för att komma i kontakt med Jesus och hur fariséerna förfasade sig när Jesus vände sig till den lame med orden: Din synder är förlåtna.
tomTillsammans med Maria Hagert sjöng Simon Gren några sånger och lät de församlade få se ett avsnitt ur den film han håller på att redigera från fjolårets Simon's Dreamproject - avsnittet där tanzanianska barn och ungdomar får ta emot fotbollar från svenska ungdomar.
tomSimon som under några månader (främst med inriktning mot ungdom) tjänstgjort inom församlingen avtackades för sina insatser - under hösten kommer han att tillsammans med Maria, systern Josefine och ett tiotal folkhögskoleelever åka till Tanzania för att spinna vidare på sitt drömprojekt samtidigt som han i samverkan med S:t Sigfrids Folkhögskola i Växjö kommer att undervisa i swahili.
tomI gudstjänsten ingick även nattvardsfirande. Ulf Bernström och Annika Gren svarade för musiken.


linje
[Söndag 24 augusti 2014] -->
Gudstjänst med vigsel
tom


Kärleken och glädjen hade fritt spelrum när Pingst Borgholm en av de sista sommarsöndagarna firade Gudstjänst med vigsel - Idriz Spahiu och Altjona Kola, borgerligt vigda i Albanien, vigdes nu i den kyrka och på den estrad där de några månader tidigare låtit döpa sig.
tomJosefin Gren sjöng solo innan det blev dags för Annika Grens predikan. Det givna temat för dagen var Kärlek - det uttryck för Guds väsen som fick gestalt i Jesus och som drev honom genom lidande och död till vår frälsning och som han grundligt undervisade sina lärjungar om: Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er ... ni ska på samma sätt älska varandra.
tomEfter en avslutande bön öppnades så dörrarna för vigselceremonin som i sin tur avslutades med att brudparet ledde de församlade genom samma dörrar ut till den strålande solen, kramarna och alla lyckönskningarna till de nygifta innan hela kyrkan inbjöds till en smäktande tårtbuffé.
tomVigselförrättare: Paul Gren. Bibelläsning: Ruth Winzell och Anton Prenga (albanska). Ingångsmusik och solosång: Annika Gren. Utgångsmusik: Kurt Winzell.


tom
[Foto: Miriam Eriksson]linje
[Fredag 22 augusti 2014] -->
Klang och jubel med familjen Hellgren
tomKo --> Cowboy --> Herde --> Psalm 23 --> Herdepsalmen på värmländska - bara ett exempel på de många oväntade musikaliska kast och förvecklingar konserten med den värmländska musikfamiljen Hellgren dukade upp på fredagskvällen. Sex händer på en och samma sexsträngade gitarr i cowboyinfluerad stil. Flöjt och tuba i Bachs Badinerie ur Svit för orkester nr 2 i h-moll, där tuban på egen hand täckte upp orkestern - med vibbar till såväl musikradions Önskekonsert från förra årtusendet som radioeuropas firande av Bachjubileet år 2000 där olika länder gav bidrag till orkestrering av Das wohltemperierte Klavier eller möjligen Die Kunst der Fuge.
tomLars och Louise Hellgren hade med sig döttrarna Sara och Hanna - en kvartett, den här kvällen avknoppad från den större Hellgrenssextetten. Föräldrarnas musiklärarproffesion har inte undgått de övriga i familjen och där instrument möjligen skulle saknas för önskad effekt tillverkas ett nytt med principen "Man tager vad man haver": Duschslang och krycka var några av inslagen i denna orkestreringens kreativa vildmarker - eller snarare våtmarker där fågelliv och vågade bravader på den mäktiga Donau avlöste varandra.
tomDet späckade programmet hade utöver mångsidigheten i musikutövande och musikaliska genrer också centrala bibelcitat som bärande fundament. Det rent instrumentala fick ibland stå tillbaka för några av de stora kristna hymnerna där Louise till eget pianoackompanjemang sjöng Fader vår och Lars med olika instrumentala uppbackningar framförde Davidorden "Då förlät du mig min synds missgärning" i Einar Ekbergs och Karl-Erik Svedlunds tonsättning av Psalm 32 och Pelle Karlssons tappning av My Way: Jag håller hans hand - och med knäppta händer förenades vi så under Annika Grens ledning i bönen Gud som haver barnen kär.
tomSaras Bachsolo fick i avslutningen en motsvarighet i ett violinsolo när Hanna med mamma Louise vid pianot framförde ett parti ur Lalos Symphonie Espagnole. Ihärdiga applåder tvingade fram ett extranummer - Jag lyfter ögat mot himmelen - innan publiken i efterklangen till den imponerande föreställningen begav sig in i glad gemenskap i serveringsavdelningen.

tom
linje
[Söndag 17 augusti 2014] -->
Att följa Jesus
tom


tom
Idel sommarölänningar på estraden denna söndag: Peo Larsson (Stockholm), Lilian och Ingemar Gard (Jönköping) - [Ingemar senare efterträdd av Jan Bergman (Växjö)] - och bakom cafédisken: Millan och Owe Lundgren (Stockholm) som här samspråkar med och serverar öländskan Gerd Einebrant. På estraden fanns även Ingvar Arvidsson (Älvängen) och vår egen Simon Gren - dessa fick dock inte vara med på bild den här gången...

En planeringsjustering som möjliggjorde makarna Lilian och Ingemar Gards medverkan i såväl Borgholm som Gnosjö denna söndag gav struktur till gudstjänsten i Borgholm - en gudstjänst i två delar: 1. Makarna Gard; 2. Simon Grens predikan. Temat var dock ett och detsamma: Att följa Jesus.
tomJesusvandringen lyser påtagligt igenom när Lilian (norrländskan som också trivs på sommarÖland) presenterar och sjunger sånger som "Jesus här är jag, sänd mig!" och "Att lämna allt och följa dig" och sedan går ännu närmare med "Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla" och "Kom nära mig du mänskobarn". Koncentrerat och smakfullt samarbete med maken Ingemar vid pianot.
tomDagens mötesledare PeO Larsson fick publiken att stå upp tillsammans med Lilian och under hans bestämda och inspirerande ledning sjunga "Min Jesus lever, därför vill jag leva" - sångledaren som under gudstjänsten tog tillfället i akt att föreslå unisona sånger som lågt högt upp på den egna listan med favoritsånger. Mötesledareprivilegium...

Simon Gren baserade sin predikan på två passager i Matteusevangeliet: 1. När Jesus kallar sina första lärjungar att lämna allt och följa honom och 2. när Jesus kallar Petrus att komma ut till honom på vattnet när det stormar som mest.
tomI ett suggestivt pappersvikningsexempel tacklade Simon invändningen mot den långa lista med du-får-inte-regler man ofta kopplar till att följa Jesus med motsvarande långa (mycket långa visade det sig) listan av situationer där nåden träder i kraft när man följer Jesus.
tomSimon använde sig av ett in- respektive utperspektiv: Jesus kallar oss till sig till en personlig relation med ny kraft och nytt hopp där gränslös nåd, kärlek och frid råder samtidigt som han kallar oss ut till ett följ-mig-äventyr med många dimensioner i det vardagliga och det övernaturliga där våra misslyckanden inte betyder slutet utan, genom den nåd Jesus ger, blir nya utgångspunkter där han formar, leder och hjälper oss vidare i vår kallelse.
tomIngvar Arvidsson (Älvängen) berörde i slutet av gudstjänsten bland annat de förändringar och konsekvenser en Petruskallelse av ovanstående slag i dag skulle föra med sig.
tomPredikans avslutande "Fäst blicken på Jesus!" landade i sången "Jag älskar dig Jesus" innan Millan och Owe Lundgren lockade till vidare gudstjänstgemenskap med kaffe/te och välsmakande bullar och kakor.linje
[Söndag 10 augusti 2014] -->
tom


Många timmars arbete med ljud och bilder ligger bakom den 40 minuter långa dokumentär ljudteknikern Göran Eriksson och hans fru, fotografen Miriam Eriksson, producerade till 60-årsjubileet för Filadelfiaförsamlingen (Pingstkyrkan) i Borgholm 1993. Ljud- och bildspelet visades i början av februari i år som en del i ett sent 80-årsfirande och önskemål om att få se det kom från många som inte hade möjlighet att se det vid det tillfället. Den här söndagen visades det. På begäran.
tomFör oss med ett förflutet i församlingen blev det många återkopplingar till nu hemgångna medlemmar, medlemmar som fortfarande är verksamma i Pingstkyrkan Borgholm eller på andra platser och de pastorer som i samverkan med församlingen varit med om att föra Guds verk vidare i Borgholmsregionen. Många sånggrupper och solister var representerade liksom många av de aktörer som på olika sätt förmedlat budskapet om försoning och helgelse.
tomGöran har samlat på sig kilometervis med ljudband som sedan redigerats medan Miriam, vars stämma guidar oss igenom dokumentären, samlat, fotat och sammanställt det gedigna bildmaterialet.

Presentationen föregicks av en kortvariant av normal gudstjänst där Lars Bergman sjöng solo - sånger i linje med ljud- och bildspelets budskap - och med Kurt Winzell som ansvarig för mötesledning, pianoackompanjemang och en minipredikan med temat "Från tro till tro".
tomLars fick motta en blomsteruppsättning som en kombination av tack för många sånginsatser under året och som en födelsedagsgåva från församlingen. Lars och hans fru Berith bjöd efter gudstjänsten samtliga gudstjänstbesökare på kaffe med bullar, kakor och tårta - särskilt lämpligt denna dag då ytterligare en jubilar fanns med bland de församlade.linje
[Söndag 3 augusti 2014] -->
Den dubbla arvslotten
tom


Den dubbla arvslotten var temat
när Anders Gren från Tenhult inledde augusti månads söndagsgudstjänster - en gudstjänst där ölänningar och sommarölänningar turades om att leda och agera: Mötesledning: Roland Nilvér; Sång och musik: Lars Bergman, Jan Bergman och Ulf Bernström; Ansvar för nattvardsfirandet: Göran Rudolfsson. Anders är son till missionärerna Ingalill och Birger Gren (medlemmar i församlingen) och bror till församlingens föreståndare Paul Gren.
tomBerättelsen om hur Elia begär den dubbla arvslotten av Elisas/Elishas ande återfinns i andra Konungaboken i Gamla testamentet. Anders redde ut bakgrunden till begreppet dubbel arvslott där Josef genom sina båda söner Manasse och Efraim fick dubbel pott odlingsmark i Israel och därefter hur företeelsen fått motsvarigheter i nytestamentlig tid. Anders poängterade särskilt vikten av att vi låter oss i fullt mått fyllas av helig Ande. "Vi vill ha mer!"
tomEfter nattvardsfirandet ansvarade Miriam och Göran Eriksson för kyrkkaffet - välbesökt och välsmakande som alltid.linje
[Söndag 27 juli 2014] -->
Att följa Jesus
tom


Lukas berättelse om hur Jesus
lämnar Galileen för att bege sig till Jerusalem utgjorde stommen för Miriam Holms predikan sista söndagen i juli - en predikan koncentrerad på efterföljelse.
tomI de grupper av människor som raskt möter oss i de inledande verserna har Miriam kunnat urskilja fyra personlighetstyper som på olika sätt reagerar på Jesus inbjudan till att följa honom: [1] de lydiga, [2] de känsliga och ömtåliga, [3] de entusiastiska och svärmiska och [4] de som förhandlar och ställer villkor.
tomEngagerat fördes vi i kontakt med dem som misslyckas i uppdrag de fått, några som överreagerar på motgångarna och andra som snabbt accepterar att följa utan att ha reflekterat över konsekvenserna - och så gruppen som först har andra uppdrag att utföra innan det blir tal om att följa Jesus.
tomMiriam lyte fram vikten av analys, reflektion och prioritering - inte minst av tiden: vad som ska göras först och vad som får vänta. Att först välja Jesus och sedan begrava sina döda i stället för tvärtom. Hon presenterade en modell för hur vårt utnyttjande av tiden ofta ser ut och hur liten tid det brukar bli för den personliga gemenskapen med Jesus - en tårtbitsmodell personalgruppen i Pingstkyrkan i Eskilstuna använt sig av när hon själv var en del av den.
tomDet råd Miriam gav som efterföljare till Jesus var: Fokusera på Jesus, ta ut färdriktningen (i ditt liv) och du kommer att vara med och bygga Guds rike.
tomDen flitiga Sommarkören var inne på samma följa-Jesus-linje och Miriam inledde därför sin predikan med att påpeka att "kören har redan sagt det jag kommer att säga...".linje
[Söndag 20 juli 2014] -->
Bevara tron! Låt tron växa!
tom


"'Var ej försagd!', sade Herren till Josua"
sjöng Lars Bergman till Jan Bergmans ackompanjemang som efterklang till Dan Salomonssons predikan om Gamla testamentets Josua - en predikan på bred front om syresatt växande bevarad tro.
tomPredikans utgångspunkt: Herrens samtal med den "mycket gamle" Josua - ”Du är en gammal man, men av landet återstår mycket att ta i besittning. Detta är vad som återstår..., du skall utskifta området som egendom åt Israel, så som jag har befallt dig. [Jos 13:1 ff]. "Josua - detta är kallelsen i ditt liv!" var Dans modifierande kommentar.
tomMed hänvisning till idrottsvärlden menade Dan att en snygg målgång är viktigare än en snygg start. En misslyckad start behöver inte innebära att loppet är kört - det gäller att resa sig och ta nya tag. Tro är att göra det en gång till - den här gången på rätt sätt! Jesus förutsäger Simon Petrus förnekelse och fortsätter: "Jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder". Uppdraget har inte upphört.
tomPassionsberättelsens Jesus och den kamp Paulus utkämpade för att till slutet bevara sin tro gavs som exempel på hur tron under svåra förhållanden sätts på prov, växer och bär uppdraget vidare. Bevara tron mellan bönens initialskede och bönesvaret! Bevara tron i och för de sammanhang där du står med de förutsättningar som står till buds!
tomAtt Dan Salomonsson (pastor i Uppsala) skrivit en bok med Josua som centralgestalt kunde inte undgå någon - en frihet i framställningen som ett gediget grundarbete ger med impulser till förnyelse och tillväxt i såväl tro som i handling.linje
[Tisdag 15 juli 2014] -->
Emilia och Nenne Lindberg
tom


I kännbar konkurrens med det årliga Victorialoppet utanför knutarna
lockade Emilia med pappa Nenne en nästan fullsatt kyrka i denna tredje och avslutande del av sommarprojektet Tre kvällar i juli. Många sånger om himlen och livet med Jesus rymdes mellan brokiga kommentarer under de nittio minuterna innan serveringskommittén med en blandning av ölänningar, sommarölänningar och albanska flyktingar tog över föreställningen.


linje
[Torsdag 10 juli 2014] -->
Jonas Helgesson på Folkan
tom


Den av Gud rikt utrustade Jonas Helgesson
besökte på torsdagen Borgholm med en ståuppföreställning som med en stor portion humor och frigörande överraskande grepp på olika sätt berörde något av det mest centrala i våra liv - den unika människans unika värde.
tomArena: Folkets Hus i Borgholm. Arrangör: Pingstkyrkan Borgholm i samverkan med Turistkyrkan (en del av Pingst FFS). Mötesledare: Annika Gren, som påpassligt inledde evenemanget med ett knippe sommarsånger modell Allsång på Skansen.linje
[Söndag 6 juli 2014] -->
Att vara en av få
tom


Mångkulturellt var det i Pingstkyrkan Borgholm
på söndagen med sommarölänningar från skilda områden i vårt land - för att inte tala om medverkande från Kongo och Albanien och den hälsning Margareta Nordström framförde från verksamheten i Esther's House i Turkiet där utsatta ensamstående mödrar kan söka skydd och bygga en framtid med sina barn.
tomBirger Gren med många år som missionär i Tanzania uttryckte sin stora tacksamhet över att kunna delta i gudstjänsten och lyfte som slutkläm bland tre vinster i livet fram de många åren tillsamman med hustrun Ingalill - Borgholmsflickan som blev missionär.
tomPaul Gren intervjuade Janvier - en kongoles som efter några år i Uganda nyligen kommit till Kalmar. Janvier hanterar fem språk liksom hans broder Emanuel som i några sånger utnyttjade möjligheten att med lingvistisk bredd presentera budskapet om Jesus. På frågan om hur han kommer att hantera den annalkande vintern svarade han (på svenska): Jag tror att jag ska gå tillbaka till Afrika!
tomBland besökarna från Kalmar fanns Ylva. Hon och hennes man hade för några år sedan upplevt att de ville gå vidare som kristna men visste inte vilken inriktning de skulle välja. När de fick höra att Paul och Annika Gren var på gång till Kalmar för församlingsplantering upplevde de att där låg svaret på deras fråga.
tomFörsamlingens deltidsanställde ungdomsledare Simon Gren tog sedan under rubriken "Att vara en av få" med oss i en inspirerande presentation av hur Gideon genom lyhördhet och lydnad mot Guds röst i en bakvänd reduceringsprocess med 300 man kunde besegra motståndarnas 135 000 man - ett Guds ickevåldsingripande i den mångtusenåriga flerkulturella kollision som rör Israels existensberättigande som fristående nation.
tomSimons presentationssätt stimulerar till medskapande och efter denna djupdykning i Domarbokens Gideonavsnitt bär vi med oss modeller för hur Guds ord förändrar och hur Guds ord kan förvandla människors liv.linje
[Torsdag 3 juli 2014] -->
Guds natur i bild och sång
tom


Kristina Ekholm - Årets Ölandsfotograf 2013 - visade på torsdagen bilder i Pingstkyrkan som den första i församlingens serie av tre något annorlunda kvällar i juli - mäktiga bilder som till väl vald musik variationsrikt presenterade det mångfacetterade Öland och som bild efter bild befäste Kristina som välmeriterad Ölandsfotograf och värdig fjolårets utmärkelse.
tomBildernas övertygande berättelser om Guds under i den öländska naturen förstärktes av bibelcitat och i de sånger Lars Bergman framförde - ibland som solist, ibland tillsammans med den vältaliga publiken. Jan Bergman (piano) och Göran Oscarsson (dragspel) stod för musiken.
tomJan Bergman, som tillsammans med Annika Gren höll ordning på evenemanget, passade på att presentera några kameror av äldre modell som möjliga konkurrenter till dagens digitala fotograferingsexplosion innan aktiviteterna i kyrksalen i glada och ymniga samtal långsamt övergick till kvällsfika.
tomKökspersonalen bestod liksom merparten av övriga aktörer den här kvällen av sommarölänningar - en Kårehamnskvartett: Maggan, Eva, Magnus och Roland, som med utmärkt bravur genomförde de uppgifter som hör detta uppdrag till.


linje
[Söndag 22 juni 2014] -->
Välbesökt. Ungdomligt. Jesuscentrerat.
Gun och Inge Ström. Hope. Världsförbättraren Simon Gren. Lars Bergman.
tom

Pingstkyrkan var fullsatt och lite till när Lars Bergman den här söndagen efter midsommar avlöste Ulf Bernström (trumpet) och Jan Bergman (piano) i deras preludium "What a Wonderful World" och så öppnade en innehållsrik gudstjänst: StreetChurch/HOPE/Bussmissionens midsommarsatsning, makarna Gun och Inge Ström och församlingens Simon Gren.

"Aldrig i livet ris och stroganoff - det är för simpelt!"

När maten kom på tal för de ungdomar som samlats för att under midsommarhelgen med Grönhags Camping i Köpingsvik som bas presentera Jesus för jämnåriga reagerade Emma: "Vi ska ha bra mat när Guds folk går ut och kämpar för Guds rike!". Emma och Jakob iklädde sig ansvaret för matfrågan och blev så ett av de första konkreta bönesvaren i den här evengelisationssatsningen.
tom
"Gud och jag mötte en kille - det låter väldigt ödmjukt - jag vet, men så är det, faktiskt!", sa en av deltagarna och berättade sedan hur han fått bedja för den här killen vid upprepade tillfällen. Han hade problem med ryggen men efter varje tillfälle han fått förbön kunde han deklarera att det blivit bättre. Till slut var de tre som bad för honom och i bönen sa de: "Smärta försvinn" - och smärtan försvann!
tom
2500 koppar kaffe och vatten och 4000 utdelade kort med bibelord vittnar om tät kontakt med ungdomar i Köpingsvik och Borgholm. Många tillfällen till samtal och förbön. "Om man frågar: 'Får jag be för den här saken?', säger de allra flesta: 'Ja - det får du!'"
tom
Kyrkan flyttad ut till människorna - eller som en av ungdomarna uttryckte det: "Vi skulle vilja göra en rockad, en omplacering: Folket som är utanför kyrkan vill vi ha in i kyrkan och folket som är inne i kyrkan vill vi ha ut".
tom
"Sverige behöver verkligen bli upplyft", sa Josefin, en av deltagarna på Gröhagscampingen. "Vi måste verkligen nå ut till människor! Det är Guds kärlek - Gud bryr sig verkligen om alla människor, ser alla människor, så jag tror vi måste våga kliva över den bekväma tröskeln, att gå ut i vardagen. Med Guds kraft kan man göra allting!".


tom
Guds kraft var temat för Inge Ströms predikan - en meriterad pensionärs ungdomligt kreativa presentation av något av det mest centrala i en kristens liv. I förberedelsen till sin predikan saknade Inge sin bibel som han glömt då han lämnat Nyhemsveckan några dagar tidigare för att be för en tidigare kollegas hustru. En refräng han mött verkligheten av redan som ung grabb: "Tag emot, tag emot den gudomliga kraft uti frälsarens dyrbara blod" fick därför utgöra den stomme till vilken han med exempel efter exempel visade hur Guds förvandlande kraft verkar i människor i dag.
tom
"Det finns en gudomlig kraft som jag önskar att du skulle liksom veta om lite mer - den kraften är tröstande, den är läkande - på insidan! Det är en fantastisk grej att känna av den gudomliga kraften och få en beröring av mannen från Nasaret!"
tom
Predikan fick en bred inramning av sånger där Gun Ström ömsom sjöng solo, ömsom duett med Inge: "Jag önskar möta Jesus än en gång" och "Denne Jesus är än densamme".

I inledningen av gudstjänsten gratulerades Simon Gren till den av PMU nyinstiftade utmärkelsen "Årets världsförbättrare" - en respons efter det lyckade "Simon's Dreamprojekt" som genomfördes i Tanzania hösten 2013.
tomMötesdeltagarna fick sjunga med i ett flertal älskade sommarpsalmer och psalmer med Guds storhet i centrum och gavs dessutom tillfälle att ge ett ekonomiskt bidrag till de kostnader som hör Guds verk till.
tomI köket ansvarade Miriam och Göran för kyrkkaffet och hade som extra service beställt in yngsta barnbarnet Lucas som med bravur såg till att allt fungerade i cafélokalerna.


linje
[Fredag 20 juni 2014] -->
tom

"PMU har för första gången delat ut priset ”Årets Världsförbättrare” i samarbete med Pingst Ung under Pingsts årliga konferens Nyhemsveckan. Syftet är att uppmärksamma unga som gjort särskilda insatser för människor i världen. Genom sina initiativ visar de vägen för andra till att bry sig om sina medmänniskor och våga förverkliga sina idéer för en bättre värld.

Vinnare blev Simon Gren, 22 år. Han är medlem i Pingstförsamlingen i Borgholm och ungdomsledare där..."

Läs hela artikeln -->
[PMU/Mynewsdesk]

linje
[Söndag 1 juni 2014] -->
Guds välkomnande famn
tom


Att vara välkommen till Gud var det bärande temat för söndagens gudstjänst i Pingstkyrkan Borgholm. Annika Gren, församlingens pastor, tacklade olika aspekter av det generösa himmelska erbjudandet att vara välkommen in i Guds famn, in i Guds familj, att vara välkommen hem och (med Lukasevangeliets berättelse om den förlorade sonen som referens) att vara välkommen tillbaka.
tomSyftet med Guds välkomnande famn är gemenskap med Gud - att vi ska känna oss hemma. Vägen dit går genom Jesus. Ingen tvingas in men vägen är öppen för alla. Som avslutning på sin predikan sjöng Annika en sång - av henne nyskriven för denna gudstjänst: "Välkommen hem!"
tomI tät kontakt med gudstjänstens tema svarade Lilian och Ingemar Gard för merparten av sången och musiken. Det finns mycket av gudstjänstbärande substans i deras framträdande - inte bara rent musikaliskt. Lilians berättelse från barndomen i Lappand om känslan av att få komma hem låg helt i resonans med det Annika predikade.
tomGöte Strandsjös "Som när ett barn kommer hem om kvällen" direkt efter predikan gav en mäktig efterklang i en gudstjänst genomsyrad av Guds inbjudan till gemenskap - ett "Välkommen hem!" som avslutningsvis följdes upp med "Kom hem, kom hem, du som gått vilse, kom hem!" i sången "Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla".
tomI inledningen av gudstjänsten fick vi lyssna till Larserik Jansson som gav ett exempel på hur Gud talar till oss - inte bara genom predikan. Ett skohorn i rätt tid kan också vara en hälsning från Gud - också detta en uttryck för den omsorg på det personliga planet som finns i Gudsgemenskapen.


linje
[Lördag 31 maj 2014] -->
Nådens och naturens under
tom


Gud i geografin löpte som en röd tråd genom lördagskvällens sångochmusikgudstjänst i Pingstkyrkan Borgholm. Rörstrandsgatan i Stockholm med Filadefiakyrkan, de öländska [1] Högenäs orde med orkidéerna, [2] Gillberga stenbrott med den geologiska översikten och (inte minst) den avslutande [3] grillfesten mitt ute i geografin i Pingstkyrkans trädgård.
tomDen välklingande Rörstrandskvartetten (Göran Olsson, Conny Henricson, Lars Bergman och Jan-Olov Östling med Sam Forsberg vid pianot - alla från Filadelfia i Stockholm) lovsjöng Guds skapelse inspirerade av dagsfärska upplevelser i den öländska naturen - bland annat i psalmen "Nu är det härligt att leva!"
tomLovsången fick sedan en något annorlunda karaktär i en kvartett sånger som ur olika perspektiv presenterar vem Jesus är - vännen, herden, den som leder oss och den som ger den styrka vi behöver: "Han vederkvicker min själ när jag beder. Han är min herde och han vårdar mig väl...".
tomKvällens talare, Lenn Johansson, tyckte att den applåd kvartetten/kvintetten fått för sin insats var alltför tunn och fick de församlade varma i en långt kraftigare variant innan han själv tog itu med sitt anförande.
tomLenn ledde vår uppmärksamhet till senare delen av 1940-talet då han som en ung man i Filadelfiakyrkan i Stockholm kom i kontakt med några av de stora fundamenten i vår kristna tro: Den barmhärtige Guden och Guds nåd som Paulus så ingående hanterar i Romarbrevet och som Allan Törnberg med ett exempel från en spårvagnsresa med pedagogisk enkelhet och finess klargjorde för Lenn.
tomPredikan avslutades med att Lenn ledde de församlade i Nils F Nygrens nådrefräng "Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser...". A capella. Mäktigt i all sin enkelhet innan Rörstrandskvartetten återkom med den mäktighet ensemblen representerar som språkrör för den mäktige Gudens stora gärningar.


linje
[Söndag 18 maj 2014] -->
tom
Oförbehållsam kärlek vår framtid
tom


Med Simsons bön om "En gång till!" inledde pastor Lars-Erik Axenstedt (Mörbylånga) sin predikan när han på söndagen besökte Borgholm. Vägen in i framtiden för Guds församling är oförbehållsam kärlek som berör - där förlåtelse och öppenhet gentemot andra speglar det bud Jesus ger: Ni ska älska varandra - så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
tomDet rutinerade duettparet Sylvia och Arne Gustafsson (Bläsinge, södra Öland) inramade predikan med bland annat "Vi har mött denne Frälsare" och "Mer än fred" - en egen variant av det tyska Melodifestivalbidraget "Ein bißchen Frieden" med vilket Nicole vann 1982.
tomAnnika Gren ledde gudstjänsten och hade till sin hjälp maken Paul, sångaren Lars Bergman, trumpetaren Ulf Bernström och en för dagen specialkomponerad kör. Gudstjänsten avslutades i vanlig ordning i spontan och generös gemenskap vid caféborden.


linje
[Söndag 6 april 2014] -->
tom
Jesaja 53 i ung tackling
tom


Jesaja 53 med den lidande tjänaren var det genomgripande temat i den ungdomliga gudstjänsten i Pingstkyrkan 6 april. Simon Gren - deltidsanställd i församlingen - presenterade i en serie motbilder hur det lidande och den förnedring Jesus utsattes för blivit styrka i våra liv: Han blev straffad - jag har friden; Han blev misshandlad - jag är segraren. "När vi har Jesus i våra liv har vi en överväldigande seger."
tomMaria Hagert och Josefine Gren - elever vid Bibelskolan Bjärka-Säby - som i form av praktikanter är församlingens gästarbetare under veckan sjöng och spelade och bildade dessutom kör tillsammans med pastorn och mötesledaren Annika Gren. Josefine och Maria visade bilder och berättade om den Isarealresa bibelskolan gjorde till bibliska platser i början av året.
tomMed Matteusevangeliets framställning av Jesu sista måltid som utgångspunkt övergick gudstjänsten i nattvardsfirande under Paul Grens ledning varefter en älskad sångvariant av Herrens välsignelse ledde vidare till gemenskap vid kaffeborden.


linje
[Söndag 30 mars 2014] -->
tom
Mauritz och Betelgruppen
tom


Mauritz Adolfsson - dragspel, sång och predikan. Mary Simonsson - piano och sång. Gunilla Sundström - sång i grupp och duett. Ulla Sandberg och Maj-Britt Brunberg - sång. Sylvia Forsberg - 23:e psalmen i värmländsk tappning och fikaansvar. Annika Gren - mötesledning, bön och välsignelsen. Birgitta Nilsson, Gerd Einebrant och Ruth Winzell - fikaansvariga. Drygt 50 - mötesbesökare.
tomSmart start på sommartiden är att förlägga söndagsgudstjänsten till eftermiddagen. Så gjorde Pingstkyrkan i Borgholm. Cafégudstjänst med Mauritz Adolfsson och Betelgruppen från Byxelkrok - församlingen längst norrut på Öland. Själva ansvarar de för musikcaféer i Byxelkrok varannan söndagskväll under en stor del av året - men den här kvällen tog de med några av sina trogna gäster och sin repertoar de nästan sju milen ner till Borgholm.
tomSångerna har Jesus och hans försoningsverk i centrum. Golgata. Syndernas förlåtelse. Nåden. Mauritz och Mary väntar in varandra, byter möjligen tonart eller justerar tempot, spelar en vers med refräng och sedan kommer hela kören igång. Ibland inbjuds publiken att sjunga med, ibland blir det solosång eller duett - men alltid Jesus i centrum.
tomI andra avdelningen - efter generös gemenskap med välsmakande kaffe, mackor och andra delikatesser - fler sånger innan Mauritz lägger av sig dragspelet och äntrar talarstolen. Med temat "Hoppets Gud" påminner han om det omöjliga i Abrahams, Elias och Jobs livssituationer - omöjligheter som blir möjligheter i gemenskap med Gud.
tom"Spärras din väg utav hinder så väldiga? Och utav berg som där skyhöga står? Räkna med Gud ty han gör det omöjliga - han gör vad människor inte förmår!"
tomAnnika läste Herrens välsignelse med oss innan Mary i genuin Betelanda slog an tonen på pianot och lät oss vara med och sjunga densamma tillsammans med Betelgruppen.


linje
[Söndag 23 mars 2014] -->
tom
Jesu sju ord på korset
tom


Peter Svanberg är samordnare för Equmeniakyrkans församlingsplantering. Han är dessutom pastor i Församlingen Brofästet i Färjestaden - en kristen gemenskap ansluten till Pingst – Fria församlingar i samverkan och Equmeniakyrkan och vår närmaste frikyrkogranne i söder.
tomPå söndagen gästade Peter Pingstkyrkan i Borgholm. I en brett upplagd predikan förde han oss steg för steg genom de händelser under korsfästelsen av Jesus som går under beteckningen Jesu sju ord på korset. Insiktsfullt och närgånget vidgades evangelietexternas passionsberättelser med kompletterande länkar till Psalmerna i Gamla testamentet, Paulusbrevens Kristusfokuserade undervisning och Peters egna upplevelser. Utmanande. Inbjudande.
tomAnnika Gren ledde gudstjänsten som avslutades med kyrklunch som ett efterspel till det 80-årsjubileum församlingen i all enkelhet firat tidigare under året.


linje

Simon's Dreamproject
Följ Simon Gren, en av församlingens medlemmar, i hans hjälpprojekt i Lushoto, Tanzania - på Facebook eller på Simons YouTube-kanal. Facebook YouTube


linje
Simon's Dreamproject Trailer
Sedan en månad tillbaka har Simon Gren en deltidstjänst i församlingen med uppdrag främst riktade mot ungdom i Borgholmsregionen. Under hösten genomförde Simon sitt drömprojekt "Simon's Dreamproject" i Tanzania (se länkar på annan plats) och är nu i färd med att redigera en film som beskriver projektet. Som en förhandstitt finns en trailer tillgänglig på YouTube -->

linje
[Söndag 19 januari 2014] -->
tom
Simon och Simon's Dreamproject
tom

tom
Bildinslag från gudstjänsten: 1. Inledande lovsång med Christina, Debora och Annika. 2. Göran i sitt inledningsanförande. 3. Idriz och Altjona sjunger tvåstämmig albansk sång. 4-6. Simon. 7. Annika leder tanzaniansk barnsång. 8. Simon visar upp dataläraren Rachel som visar upp sin datorväska.
tom
En av församlingens medlemmar, Simon Gren, presenterade i dagens gudstjänst upprinnelsen till och genomförandet av sitt drömprojekt Simon's Dreamproject. Simon är sonson till missionärerna Ingalill och Birger Gren som i många år varit verksamma i norra Tanzania, bland annat i Lushoto dit Simon också förlagt sitt projekt.
tomEfter inledande lovsånger med mor och dotter Christina och Debora Ekman vid mikrofonerna och Göran Rudolfssons bibelläsning och bön gjorde Simon en serie framträdanden av olika karaktär. Först en predikan med fokus på det vi låter våra hjärtan fyllas av innan han övergick till den dröm som förde honom till farföräldrarnas verksamhetsfält.
tomVi fick bland annat möta en svårt handikappad kvinna som fick hjälp med en handdriven cykel, en man som fick hjälp med att bygga ett hönshus som kunde ge honom inkomst och några kvinnor i slumområden som fick hjälp med solcellslampor.
tomFrån Sverige kunde han till stor glädje och tacksamhet hos mottagarna leverera fotbollar, datorer och en motorsåg. En avdelning i kyrkan inreddes till datasal där den datorkunninga Rachel tog hand om dataundervisningen - flera gudstjänstbesökare kunde känna igen de datorer de donerat.
tomMellan inslagen sjöng Christina till eget ackompanjemang en sång på albanska och lite senare framförde ett albanskt par, Idriz Spahiu och Altjona Kola, på samma språk tvåstämmigt en sång i östeuropeisk stämtradition.
tomInnan mamma Annika, som ledde gudstjänsten och ansvarade för musiken, inbjöd till fikaavdelningen visade Simon en talangfullt producerad film som en elegant resumé till presentationen av Simon's Dreamprojekt.


linje

tom

tom
linje

Sommarölänning

S O M M A R Ö L Ä N N I N G med Borgholm i ditt hjärta? Är du intresserad av att samverka med Pingst Borgholm? Klicka här --> Info Info Kontakt
tomlinje
Ur det som hänt...

[Söndag 24 november 2013] -->
tom

tom
Peter Ohlsson från Figeholm behandlade i sin predikan på domsöndagen förbundet mellan David och Jonatan och dess nytestamentliga motsvarighet. Christina Ekman sjöng och ledde församlingen i ett knippe lovsånger. Katastrofen i Filippinerna och PMU:s samverkan med Christ Centered Fellowship på plats där belystes och blev föremål för dagens penninginsamling.


linje
[Söndag 17 november 2013] -->
tom


Josefs försonande behandling av sina bröder i Egypten var kärnan i Lenn Johanssons predikan denna söndag - en predikan inramad av sång från Maria Hagert och Josefine Gren, som förlagt en praktikvecka i Bibelskolan Bjärka-Säby i vår församling. Intressant predikan! Inspirerande välklingande sång - delvis egen produktion!
tomKollektboxarna vandrade med Miriams och Görans hjälp mellan bänkraderna och samlade pengar till församlingens missionsinsatser medan kyrkkaffet med sedvanlig blandning av ölänningar och sommarölänningar fick tjänstgöra som bidragsgivare till den Israelresa de båda praktikanterna under läsårets gång kommer att vara med om i Bibelskolans regi.
tomEn glad och Gudagripen Annika Gren hälsade auditoriet välkommet och skötte i sedvanlig ordning såväl regi som musikalisk ledning med den äran!


tom
AnnikatomAmbo
[Söndagen den 2 juni]
ANNIKA välkomnas som sommarpastor | Invigning av AMBO

     
Rörstrandskvartetten
[Lördagen den 11 maj]
RÖRSTRANDSKVARTETTEN
tom Mucikcafé
[Söndagen den 21 april]
MUSIKCAFÉ

tom
tom

tom
tom tom
tom
PINGSTKYRKAN BORGHOLM
linje
Tullgatan 21, 387 34 Borgholm | KARTA
0485 105 93 | pingstborgholm@gmail.com
Bg 851-9266 | Swish 123 096 11 93

Föreståndare Paul Gren
073 616 37 00 | paul.gren@pingst.se
tom
Pastor Annika Gren
070 821 55 21 | gren.annika@gmail.com
tom
Nyhetsbrev tom N Y H E T S B R E V
Senaste nytt från Pingstkyrkan Borgholm
linje
Följ oss på Facebook   F A C E B O O K
Följ oss på Facebook
tom
Simon's Dreamproject
Följ Simon Gren, en av församlingens medlemmar, i hans hjälpprojekt i Lushoto, Tanzania - på projektets hemsida, på Facebook eller på Simons YouTube-kanal.
tom
linje
Andra orter på Öland med Pingstförsamling:
Södvik | Färjestaden | Mörbylånga
tom


K A L E N D E R tom
Större kalender -->
tomlinje
Webbansvarig: Kurt Winzell kurt@winzell.se

UN Day 2010 Sommarregister VIP-annons Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com paul.gren@pingst.se Info Info Kontakt Ambon på Facebook Annika Gren Facebook Facebook YouTube Församlingen Brofästet Nyhemsveckan Fylligare info