tom tom tom tom tom
   
Pingst Borgholm
tom
tom
tom tom
Dagens bibelord
tom

tom
linje
[Söndag 30 december 2018]
Daniels bok kapitel 1
tom
Anna-Lena och Magnus Lager blev sista paret ut i gudstjänstkedjan 2018 i Pingstkyrkan Borgholm. Anna-Lena sjöng till eget pianoackompanjemang. Magnus predikade.

...

Mötesledare/kantor: Kurt Winzell. Mötesvärdar: Miriam och Göran Eriksson. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje
Predikan Magnus Lager 2018.12.30
tom

 


linje[Söndag 9 december 2018]
Himmelriket är nära
tom

För vilken gång i ordningen stod Margaretha och Ulf Rånge med sina gitarrer på estraden när Ulf var huvudansvarig för gudstjänsten i Pingstkyrkan andra advent 2018? Det kan man fråga sig - samtidigt som det bör påpekas att dessa gitarrer och deras sång inte endast hörts i den här kyrksalen utan också vid många tillfällen i serveringsavdelningen och på äldreboenden i Borgholm och Köpingsvik i Pingstkyrkans tjänst. De bär med sig en repertoar av det större slaget med sånger som inte alltid hör till de mer kända men alltid passar in i sitt sammanhang - i det här fallet advent.
tom
Till de gemensamma sångerna hade Ulf kallat in Lisa Ahlström som också anförde församlingen i några lovsånger i gudstjänstens slutparti. [Foto: Miriam Eriksson]

Mötesledare: Ulf Rånge. Orgel och piano: Lisa Ahlström. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Mötesvärdar och kyrkkaffeservice: Gunnel Nordqvist, Britt-Inger Rudolfsson, Toni Mater och Irma Ahlström.

linje
Predikan Ulf Rånge 2018.12.09
tom

 

linje [Söndag 2 december 2018]
Jesus inför Pilatus
tom

Huvudstoffet när Uno Solinger andra advent 2018 predikade i Pingstkyrkan var samtalet mellan Jesus och Pilatus - mötet mellan den med den romerska makten i sin hand och den vars makt är av ett annat slag: Jesus Kristus - den av Gud smorde. Lisa Ahlström ledde två sånger med adventskaraktär, bl a "Jesus, du är konung mitt ibland oss, du har makten i din hand". Mötesledaren Kurt Winzell läste om hur Jesus rider in i Jerusalem (Matt 21) och om hur Jesus står vi dörren och ber att få komma in till ömsesidig öppen gemenskap med oss (Upp 3). [Foto: Miriam Eriksson]

Orgel och piano (unison sång): Kurt Winzell. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Mötesvärdar/Kyrkkaffe: Miriam och Göran Eriksson.

linje
Predikan Uno Solinger 2018.12.02
tom

 


linje [Söndag 25 november 2018]
Nådastolen i fokus på domsöndagen
tom

Med citatet "Vad skönt att det är Jesus som dömer - för honom känner jag" inledde Paul Nilsson sin predikan när han tillsammans med Margita, Teodor och Alexander besökte Pingstkyrkan på domsöndagen. Paul och Margita sjöng om "Vilken underbar dag det ska bli..." och "En nådastol Herren Gud oss givit", Margita om "Det enda jag vet, det är att nåden räcker" medan Teodor med "Reckless Love" representerade en mer nutidsinriktad kristen musikrepertoar. Alexander nöjde sig med att njuta vid estradens fot. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesledare: PeO Larsson. Orgel och piano: Jan Bergman. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Mötesvärdar/Kyrkkaffe: Ruth och Kurt Winzell.

linje
Predikan Paul Nilsson 2018.11.25
tom

 


linje[Söndag 18 november 2018]
Fika och allsång
tom

Eftermiddagsgudstjänst klockan 16 hör inte till vanligheterna i Pingstkyrkan Borgholm. Denna söndag blev därför den första i en serie med temat Fika och allsång. Margaretha och Ulf Rånge ledde samlingen med många populära kristna sånger. Göran Rudolfsson kunde inte låta bli att som en bekräftelse till gudstjänstkonceptet med stor entusiasm berätta om sin erfarenhet från LP-stiftelsens sångspäckade verksamhet.

Delvis i dialog med församlingen kommenterade Ulf Rånge Matteusevangeliets skildringar av den yttersta tiden i kapitel 24 och 25 och poängterade särskilt hur Jesus uppmanade oss att hålla oss vakna eftersom vi inte med precision vet när "brudgummen kommer".

Mötesvärdar: Gerd och Bertil Einebrant. Kyrkkaffe: Idriz Spahiu, Margaretha Rånge, Ruth och Kurt Winzell.


linje [Söndag 11 november 2018]
Dop. Predikotema: Tro
tom

Dopgudstjänst i Pingstkyrkan. Lina döptes. Nils-Erik Claesson förrättade dopet. Innan Lina döptes läste hennes farmor Lisbeth 2 Kor 5:17 och Psalm 23. Ulf och Margareta Rånge medverkade med sång och Robert Tedenby från Värnamo predikade om tro. Robert har vid några tillfällen bistått Nils-Erik i arbetet med Alphakursen. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesledare: Nils-Erik Claesson. Kantor: Jan Bergman. Mötesvärdar: Gunnel Nordqvist och Britt-Inger Rudolfsson. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Kyrkkaffe: Gunnel Nordqvist och Britt-Inger Rudolfsson.linje
Predikan Robert Tedenby 2018.11.11
tom
linje[Söndag 4 november 2018]
Nattvarden
tom

Första gudstjänsten efter retreatmånaden oktober fokuserade på nattvarden. Nils-Erik Claesson presenterade i sin predikan förebilder till vårt nattvardsfirande från Gamla testamentet, hur Jesus i påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar instiftar nattvarden och hur den blir en bekännelsemåltid med evighetshopp. Nattvarden firades denna dag i ny modell med oblat och vinet i mindre engångsbägare. Nils-Erik assisterades av Miriam Eriksson och PeO Larsson.

Som mötesledare berättade pastorsdottern Miriam om hur hon hittat en lapp där hon som tioåring skrivit: "Bibelställen som är fina att läsa från en talarstol: Ps 90:1-2, Jes 49:13 och 1 Kor 1:1-3" - varpå hon läste dem alla. Efter kyrkkaffet iklädde sig Miriam ytterligare en roll denna mötesdag - som sekreterare i det församlingsmöte där PeO Larsson höll i ordförandeklubban.

Mötesledare: Miriam Eriksson. Mötesvärdar: Miriam och Göran Eriksson. Ljudansvarig: Bertil Einebrant och Göran Eriksson. Kyrkkaffe: Miriam och Göran Eriksson.


linje
Predikan Nils-Erik Claesson 2018.11.04
tom

 


linje
[Söndag 30 september 2018]
Att göra Guds vilja . Skördemänniskor
tom

I söndagsgudstjänsten under Ölands Skördefest 2018 kombinerade Kurt Winzell tjänaren i liknelsen om den stora festen i Lukas 14 med hur Guds änglar utgjorde viktiga aktörer i förverkligandet av Guds plan för Gudsriket. Nils-Erik Claesson (Jönköping) redogjorde för vägen fram till sitt beslut att erbjuda pingstförsamlingen en tio kvällars Alphakurs i Borgholm hösten 2018. I en kortare appell berörde Göran Bard (Jönköping) vikten av att urskilja och följa Guds vilja i församlingsbeslut. Niclas Carlsson testar mötesledaren Ulf Rånges val av kollektmodell - digital (swish) eller reda pengar. [Foto: Miriam Eriksson]

Lovsång(sledare): Ulf och Maggan Rånge. Mötesvärdar: Ruth Winzell och Göran Rudolfsson. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Kyrkkaffeansvariga: Ruth Winzell och Maggan Rånge.


linje
[Söndag 23 september 2018]
Återuppbyggnad. Senorenteamet
tom

Senorenteamet från Karlskrona skärgård med Jan-Evert Manneklint som anförare tog Pingstkyrkans estrad i besittning denna söndag - en grupp medlemmar från ön Senorens Missionsförsamling som under 40 år framträtt med sång och predikan på många platser i vårt land. Jan-Evert förde i sin predikan de församlade till profeten Sakarja och återuppbyggnaden av Jerusalems tempel och uppmaningen att på nytt träda i tjänst inför Herren. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]Gudstjänsten avslutades med lovsång och Herrens välsignelse innan kyrkkaffet tog vid. En grupp sommarölänningar passade dock på att samspråka en stund innan suget efter kaffet blev dem för starkt. [Foto: Kurt Winzell]


Mötesledare: Ulf Rånge. Vid pianot: Kurt Winzell. Mötesvärdar: Gerd och Bertil Einebrant. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Kyrkkaffeansvariga: Altjona och Idriz Spahiu, Maggan Rånge och Ruth Winzell.

linje
Predikan Jan-Evert Manneklint 2018.09.23
tom

 


linje
[Söndag 16 september 2018]
Anden som strömmande vatten
tom


I en brett upplagd predikan med Johannesevangeliet som bas lotsade Lisa Ahlström mötesdeltagarna genom kapitel 1-6 fram till hur Jesus (i kapitel 7) under den judiska lövhyddohögtiden presenterar Anden som strömmar av levande vatten. Lisa fungerade dessutom som kantor denna söndag där Göran Rudolfsson var mötesledare [Foto: Miriam Eriksson]

Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Mötesvärd och kyrkkaffeansvarig: Gunnel Nordqvist.

linje
Predikan Lisa Ahlström 2018.09.16
tom

 


linje
[Söndag 9 september 2018]
[1] Allt är möjligt för Gud [2] Mötas vid korset
tom

Det var ett ffg("för första gången")-besök när syskonen Lisen Åberg och Lasse Andersson gästade Pingstkyrkan den här söndagen med förkunnelse i tal och sång. Lisens huvudtema var "Vi möts vid korset", Lasses att det som för människor ser omöjligt ut ÄR möjligt för Gud. Mötesledaren Ulf Rånge läste om hur Jesus (för att minimera våra bekymmer) uppmanar oss att låta Guds rike få högsta prioritet. [Foto: Kurt Winzell]


Mötesvärdar: Miriam och Göran Eriksson. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Kyrkkaffe: Agnetha och PeO Larsson.

 

linje
Predikan Lasse Andersson 2018.09.09
tom

linje
Presentation/Dikt Lisen Åberg 2018.09.09
tom
linje
[Söndag 2 september 2018]
Enhet. Trubadurprästen Owe Sigonsson
tom

Trubadurprästen Owe Sigonsson (Norra Ölands pastorat) lyfte fram enheten i Kristus när han ansvarade för ett musikcafé i Pingstkyrkan första söndagen i september. Johannesevangeliets skildring av den Gode Herdens bön tillsammans med lärjungarna strax innan korsfästelsen och Paulus vädjan till de kristna i Efesos var några av de bibelställen som Owe relaterade till i kommentarfälten mellan de olika sånginslagen.

Mötesledare: Lisa Ahlström. Mötesvärdar: Tony Mater och Ruth Winzell. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Kyrkkaffe: Maggan och Roland Nilvér.linje
[Söndag 26 augusti 2018]
Den barmhärtige samariern . Alpha
tom

Uno Solinger hanterade berättelsen om den barmhärtige samariern i Lukasevangeliet när han predikade i Pingstkyrkan denna söndag - hur hanteringen av vår nästa kan ses som ett mått på halten av vår gudsfruktan, att vara observant på krissituationer och glädjen i att kunna hjälpa. Nils-Erik Claesson propagerade för den Alphakurs som under hans ledning startar i slutet av september. Han ansvarade också för nattvardsfirandet tillsammans med Uno och Göran Rudolfsson. Innan gudstjänsten synkroniserade Stig Bengtsson och Aron Rudstam sina mobiler medan Barbro och Göte Holgerzon funnit sig tillrätta i kyrkbänken. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesledare: Kurt Winzell. Duettsång: Ulf och Maggan Rånge. Vid pianot: Jan Bergman. Mötesvärdar: Gerd Einebrant och Ruth Winzell. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Kyrkkaffe: PeO och Anitha Larsson och Jan och Monica Bergman.

linje
Predikan Uno Solinger 2018.08.26
tom

 


linje
[Söndag 19 augusti 2018]
Frälsningsarmén Oskarshamn på besök
tom
Equmeniakyrkan var värd när Frälsningsarmén från Oskarshamn besökte Borgholm med en större kör och något mindre hornorkester/blåsorkester. Några sjöng duett, några delade med sig av livet med Kristus i vittnesbörd och det kristna hoppet belystes i en brett upplagd predikan med stoff främst hämtat ur Paulus brev till romarna. I gudstjänsten ingick kyrkkaffe som många av den talrika mötespubliken tog del av. Som mötesledare på hemmaplan fungerade Christina Lindell.

Gudstjänsten ingick i Turistkyrkan 2018.linje [Söndag 12 augusti 2018]
Weichbrodt: "spänn ut tältdukarna..."
tom

Jesaja 54: "Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor..." var utgångspunkten när Hans Weichbrodt, inspiratör från Oasrörelsen, predikade i Pingstkyrkan denna söndag och beskrev hur i den babyloniska fångenskapen längtan tillbaka till det raserade templet lockade judar till Jerusalem för att bygga upp det på nytt. Hans avslutade sin medverkan i gudstjänsten med att inbjuda till förbön assisterade av Jan och Lars Bergman som lovsångsledare. Den mer solistiska insatsen mellan dessa parhästar förbereddes noga innan gudstjänsten på samma sätt som Miriam Eriksson när hon såg till att ljusen i den ljusstake hennes man Göran skapat skulle lysa när mötesdeltagarna något senare väntades anlända. [Foto: Kurt Winzell]

Mötesledare: Ulf Rånge. Mötesvärdar: Miriam och Göran Eriksson. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Kyrkkaffe: Miriam och Owe Lundgren med assistans av Roger och Anita Svedberg och...


linje
Predikan Hans Weichbrodt 2018.08.12 (något decimerad)
tom

 


linje
[Söndag 5 augusti 2018]
Minns Du Sången...?
tom

Inspirerade av de MinnsDuSången-kvällar turistkyrkor har på turistorter utomlands inbjöd Turistkyrkan till en kväll i samma anda i Borgholm första söndagen i augusti. PeO Larsson kunde hälsa välkommen till en fullsatt kyrka som med inspirerade musiker och sångare på estraden och i bänkarna gav mersmak åt MinnsDuSångenkonceptet - mäktigt sjöngs några av de mest älskade sångerna med Jesus, nåden och himmelen i centrum. Ingemar och Lilian Gard (övre bilden) och Mats och Ewa Edvardsson (längst till vänster i mittenbilden resp nedre bilden) stod för det synnerligen välkomponerade programmet. Lilian, som vid några tillfällen uppträdde som solist (ibland i duett med Ingemar), ledde samlingen och och hade till sin hjälp en köroktett, Jan Karlsson på bas och Ingemar vid pianot. I några av sångerna var Lars Bergman (nederst till höger) solist, ibland sjöng han duett med Göran Åverling (skymd av alla i bild...). [Foto: Kurt Winzell]

Ewa Edvardsson berättade om sin upplevelse av Guds omsorg när cancer fått fäste i hennes kropp. Nils-Erik Claesson inbjöd till en Alpha-kurs som tar sin början i slutet av september. Lilian gav i ett exempel tips om hur man kan berätta om Gud för andra och då dessutom tipsa om att gå en Alpha-kurs...

Mötesvärdar: Gerd och Bertil Einebrant. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Kyrkkaffe: Kerstin och Nils-Erik Claesson och Solveig Härenstam med assistans av Ruth Winzell.

 

linje
Livsberättelse med sång Ewa Edvardsson och Lilian Gard 2018.08.05
tom

linje
Livsberättelse med sång Lilian Gard, Lars Bergman och Göran Åverling 2018.08.05
tom

 


linje [Söndag 29 juli 2018]
Vår fria vilja, Hörnmark och Bergman
tom

Närgånget åskväder med blixt och knall utan tidsuppehåll och 16 mm regn mitt under predikan blev en Guds förstärkning av Pingstkyrkans gudstjänst denna söndag i det extremt torra Ölands huvudstad Borgholm. 1. och 4. Pelle Hörnmark predikade om den fria vilja Gud som en gåva givit oss och uppmanade de församlade att använda den goda förmåga Gud gett oss för att fatta bra beslut. 3. Av en händelse(?) fanns en representant för pingstväckelsen i Ukraina (ett av Pelles arbetsfält) på plats i Pingstkyrkan - Alexander från Donetsk, som med mågen Daniel Wiström som tolk berättade om hur Gud i sin omsorg gång på gång mirakulöst skyddat församlingen under kriget i östra Ukraina. 2. Lars Bergman som blivit något av församlingens sångsolist sjöng med karaktäristiskt Kristusfokus "Ja, jag tror på underverk", "Det enda jag vet, det är att nåden räcker", "Säg mig hans namn igen ... Jesus min frälsare" och "Jesus, det liv jag äger ger jag nu åt dig". [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]5. Mycket av det som presenteras i en gudstjänst finslipas strax innan mötesbesökarna anländer. Jan Bergman lyssnar in sig med Lars Bergman i de solosånger som senare framförs medan 6. mötesledaren Owe Lundgren och ljudteknikern Bertil Sämå ser till att ge gudstjänsten glädje och rätt kommunikativ frekvensnivå. 7. I slutet av gudstjänsten bjöd makarna Berith och Lars Bergman på prinsesstårta som en avskedsgåva efter 22 års troget sommartidsengagemang i Pingstkyrkan. 8. Kyrkaffegemenskapen inom Pingstkyrkans väggar mellan besökare från olika delar av vårt land är öppen och spontan och uppträder ofta i olika gruppsammansättningar från gudstjänst till gudstjänst. I slutfasen den här söndagen kunde man se några stående vid eller kring mingelborden medan andra, som Pelle Hörnmark och Nils-Erik Claesson, satt sig ner i avskildhet för att dryfta aktuella frågor - inte osannolikt med missionsinriktning efter många års samarbete på det området. [Foto: Miriam Eriksson (EFTER) och Kurt Winzell (FÖRE)]


linje
Predikan Pelle Hörnmark 2018.07.29
tom

 


linje [Söndag 22 juli 2018]
Kraften i uppmuntran
tom

Carina och Urban Ringbäck introducerade sitt framträdande i ännu en högsommarvarm gudstjänst i Pingstkyrkan med att rikta uppmärksamheten mot en okänd morgondag, dock känd av Jesus. I växelverkan mellan textläsning (Fil 1:1-11), förkunnelse och sång byggde de tillsammans en predikan med underavdelningarna Man såg på varandra som gåvor från Gud; Man såg på varandra som medarbetare; Man såg Guds verk i varandras liv, en predikan som landade i rubriken Guds verk är ett Nådens verk.PeO Larsson var mötesledare. Magnus Fransson övervakade ljudet. En trio (Elisabeth Sköld, Aron och Yvonne Rudstam) av den kvartett som bullade upp bröd de bakat, bryggde kaffe och ansvarade för all service kopplad till kyrkfikat. Jan Bergman bar upp den unisona sången från kyrkans digitala orgel och akustiska piano. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

linje
Predikan Urban och Carina Ringbäck 2018.07.22
tom

 


Unison sång i koncentrerad form med det speciella sound som kännetecknar makarna Carina och Urban Ringbäck. [Foto: Miriam Eriksson]linje
[Söndag 15 juli 2018]
Guds lov i naturen. Försoning
(en).
tom

Beethovens och Strandsjös musikaliska tolkningar av undren i Guds skapelse ingick i den repertoar Mikael Järlestrand iordningställt inför denna högsommarvarma gudstjänst. Många hade hade sökt sig till svalkan innanför Pingstkyrkans väggar men möttes av välgörande varm Gudsnärhet i det budskap sångerna, predikan och nattvardsceremonin förmedlade. Nils-Erik Claesson predikade om försoning och ansvarade därefter för nattvardsfirandet med hjälp av Lars Bergman och PeO Larsson. Ingemar Gard assisterade flitigt och skickligt vid pianot. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesvärdar: Gunnel Nordqvist och Ingwor Bernström. Ljudansvarig: Bertil Einebrant. Kyrkkaffe: Eva och Magnus Fransson och Maggan och Roland Nilvér.

linje
Predikan Nils-Erik Claesson 2018.15.08
tom

 


linje [Söndag 8 juli 2018]
Alla dessa brutna löften...
tom

Generalsekreteraren för Bibelsällskapet, Anders Blåberg tog i sin predikan oss med till löften och svek i relationen mellan Jesus och hans lärjungar samtidigt som han belyste hur dessa genom Guds nåd gavs möjlighet att gå vidare för att följa Honom som aldrig sviker. Med Jan Bergman vid pianot sjöng Anders Milde - främst sånger av Dan-Jakob Pettersson. Jan Bergman, Anders Milde och mötesledaren PeO Larsson anförde församlingen i "Herre led mig dag för dag" innan kyrkkaffet tog vid. [Foto: Kurt Winzell]

Mötesvärdar: Gerd och Bertil Einebrant (ljudansvarig). Kyrkkaffe: Monica och Jan Bergman och Agnetha och PeO Larsson.


linje
Predikan Anders Blåberg 2018.07.08
tom

 


linje
[Söndag 1 juli 2018]
Annelie Lennartsson och Marylou Trio
tom

Ytterligare en musikgudstjänst i Pingstkyrkan Borgholm - denna gång med den unga Marylou Trio och Lina Sandells psalmer på programmet: Filip Ericsson (gitarr), Maria Löwenham (sång) och Oliver Löwenham (kontrabas). Annelie Lennartsson (här omkramad av mötesledaren Ulf Rånge) predikade om bön som viktigt redskap för församlingsetablering. I gudstjänstens avslutning passade dagens kantor Jan Bergman på att informera om Lina Sandells Minnesgård i det inre av Småland. [Foto: Miriam Eriksson (färg) och Kurt Winzell (sv/v)]

linje
Predikan Annelie Lennartsson 2018.07.01
tom

 linje
[Söndag 24 juni 2018]
Hallström/Gard från Södertälje
tom

Pingstkyrkan i Borgholm blev för en söndag filial till Pingstkyrkan i Södertälje när pastorsparet Zara och Thomas Hallström med Södertäljemedlemmarna Lilian och Ingemar Gard tog hand om sång, musik och predikan. Lilian var mötesledare, sjöng duett och trio med Thomas och Zara uppbackade av Ingemar på pianot. Thomas svarade för predikan med trosstärkande text hämtad från den kämpande profeten Jeremia, Zara belyste korsets betydelse för en kristen medan Lilian förundrade sig över storheten i Guds skapelse. I översta bilden från vänster: Ingemar, Zara, Lilian och Thomas. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]Stor glädje bröt ut i bänkraderna när Miriam och hennes man Göran Eriksson samlade in pengar till församlingens verksamhet. Den knappt hundrahövdade skaran (99) hade en åldersspännvidd på knappt hundra år (90): från två av församlingens sommarölänningars barnbarnsbarn Lily (9 mån) till en av församlingens medlemmar, missionären Ingalill Gren, som i dagarna fyller 90 år. Dottern Annette Johansson samtalade och sjöng med Ingalill under kyrkkaffet som Berith och Lars Bergman - tre generationer över barnbarnsbarnet Lily - svarade för. [Foto: Kurt Winzell och Miriam Eriksson]

linje
Predikan Thomas Hallström 2018.06.24
tom

 
linje
[Söndag 17 juni 2018]
Triss i musik från Mönsterås
tom

Från Mönsterås (på andra sidan Kalmarsund) kom denna söndag trion Sven-Åke Lindqvist (piano), Martina Augestrand (sång) och Lars- Åke Johansson (klarinett) för att ta oss med i ett flerdimensionellt musikaliskt äventyr. Skickligt. Varmt mottaget. Mötesledaren Ulf Rånge (till höger i nedre bilden (och Jan Bergman på pianot till höger om Ulf)) inledde gudstjänsten med en Mönsteråsprodukt - Carl Bobergs världskända sång O, store Gud... [Foto: Kurt Winzell]En tät trio där pianisten Sven-Åke Lindqvist (som i bilden fått oproportionerligt litet utrymme i förhållande till speltid) inbjöd sig själv och trion att få komma tillbaka till Pingstkyrkan. Ett generöst och väl genomfört program gjorde att tycke snabbt uppstod mellan båda parter, så: Välkomna tillbaka! [Foto: Kurt Winzell]

linje
Predikan Ulf Rånge 2018.06.17
tom

 


linje
[Söndag 10 juni 2018]
Välkommen till festen!
tom

Gudstjänst med nattvardsfirande - mötesledaren PeO Larsson (Jönköping) och barytonsångaren Lars Bergman (Stockholm) assisterar pastor Nils-Erik Claesson (Jönköping). Ulf Rånge (Södvik) fick med kort varsel träda in som predikant, Lilian Gard (Enhörna) sjöng ackompanjerad av (och ibland i duett med) sin man Ingemar (Enhörna) som i nedre högra hörnet analyserar gudstjänsten med Nils-Erik och Lars. Till vänster därom tar Mats Edvardsson (Jönköping) för sig av vad Maggan Rånge (Södvik - (öländska t o m)) har dikat fram inför kyrkkaffet. (Ingen i bild är medlem i Pingstförsamlingen Borgholm utom Ruth Winzell som skymtar mellan Maggan och Mats - den stora församlingen i välsignad gemenskap med den lilla...). [Foto: Miriam Eriksson]


När mötesledaren PeO Larsson startat gudstjänsten med sången Gud är trofast berättade han om den oro han känt några dagar innan - världsläget, mängden plast som väller över alla bräddar, världsläget i medias bevakning - men hur Niklas Piensohos inlägg på Instagram den morgonen: Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig, och bibelappens Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft gav honom nytt mod och ny kraft.
-- Lyssna/se: filadelfiakyrkan Morgonandakt fredag 1 juni [om du har Instagram]

Lars Bergman citerade Ps 8: Herre vår herre - hur härligt är inte ditt namn över hela jorden! och sjöng om det Namn som är över alla andra och tog med sig församlingen i Jesus vi prisar ditt namn och Du är den högste över hela jorden! I en senare sång ställde Lars frågan Säg - är du en tillgång för Herren i den den stad eller bygd där du bor? ... Vet dina nära och kära att ditt liv vill du leva för Gud? Den unisona sången Låt mig få höra om Jesus förstärkte senare det fokus som under hela Gudstjänsten låg på Jesus.

Lilian Gard talade och sjöng om Guds omsorg - när ensamheten tar tag i din själ då vill Gud vara där och ta omsorg om dig. Vi ska inte oroa oss utan Gud har kontrollen och vi kan lita på det även om det kan vara svårt ibland. Gud har omsorg om dig även när modet sviker och allt känns tungt - Du tog min plats, älskade mig, högst av allt.

Nattvardsfirandet förankrades i 1 Kor 11 och sången Ge honom Ära och tillbe vår konung, Jesus är värdig vår lovsång, Halleluja! Jesus är värdig vår sång. Nils-Erik Claesson påminde om att vi är välkomna till festen, välkomna till bords, till en måltid som säger att vi är försonade med Gud innan PeO Larsson och Lars Bergman delade ut brödet och vinet burna av Taize-sången Se Guds Lamm som borttager världens synd ackompanjerad av Ingemar Gard vid pianot.

linje
Predikan Ulf Rånge 2018.06.10
tom

 

 

 


linje
[Söndag 3 juni 2018]
Förföljelsen av världens kristna i fokus
tom

Eva från Open Doors (en politiskt obunden, internationell missionsorganisation, som arbetar över hela världen för att hjälpa kristna som förföljs på grund av sin tro) gjorde en mycket intresseväckande presentation av den bevakning och de olika insatser organisationen gör för utsatta kristna. Ulf Rånge ledde gudstjänsten, Lars Bergman sjöng solo medan Jan Bergman bar sången med musik från orgel och piano.

linje
EVAS INFORMATION 2018.06.03
"Han" i början av ljudfilen gäller Broder Andreas
tom

 linje
[Söndag 27 maj 2018]
Prästen Magnus Johansson på besök
tom

När prästen i Köpingsviks församling Magnus Johansson gästade Pingstkyrkan i slutet av maj hölls samlingen i caféavdelningen, varför ingen inspelning gjordes av hans predikan. Dessutom var församlingens fotografer spridda över Europa den helgen, så ingen bilddokumentation finns att tillgå. Mycket beklagligt - men låt oss utgå från att vi kan komma över någon form av referat framöver...

linje
[Söndag 20 maj 2018]
Besök från Karlskrona
tom

Kvällsgudstjänst med besök från LP-verksamheten i Karlskrona under Tomas Jönssons ledning och fortsatt gemenskap i caféavdelningen där Agnetha, Monica och Jan stod för förfriskningarna. Välbesökt möte en strålande söndagskväll i Borgholm.linje
[Söndag 13 maj 2018]
IBRA och Guds frälsningsplan
tom

Nej -- det var inte Göran Lennartsson som var först ut på podiet denna söndag, ej heller den som kallats och annonserats till gudstjänsten - inte ens involverad i duettsång med sin fru Tatta Lennartsson. Tatta var den som kallats och den som inledde medan Göran kom med som en höggradig bonus i den här gudstjänsten. Fotografen kunde dock inte låta bli att göra en bild av två när de nu så obemärkt passade in i varandra.


Ett annat par - Ingemar och Lilian Gard - var inte lika lätt att dribbla med, men de var båda annonserade och flitigt uppe på estraden som pianist respektive sångare och mötesledare. [Foto: Kurt Winzell]


Lilian och Ingemar Gard tog hand om första satsen i denna sommargudstjänst i maj med sånger tillsammans med mötesbesökarna ("Vi är här för att prisa Ditt namn", "Helig, helig, helig" och "En vänlig grönskas rika dräkt") såväl som i soloinslag med barmhärtighet och överlåtelse till tjänst som impulsgivare ("Då kom Jesus" och "Ett enda liv jag äger som jag kan ge åt Gud").

Tatta Lennartsson är pastor i Pingstkyrkan i Uppsala och samtidigt hårt engagerad i IBRA:s verksamhet - i nuläget får IBRA det mesta av hennes tid. I sin presentation koncentrerar hon sig på det som sker på IBRA, vad de ser Gud göra - inte så mycket om IBRA egentligen utan vad Jesus gör och vill göra i världen i dag.

Göran Lennartsson, teolog och bibellärare, placerade efter Tattas framförande (med utgångspunkt i slutverserna i Paulus brev till Rom) IBRA i ett vidare tidsperspektiv: "IBRA radio är en aktör i ett stort drama som är planerat sen tusentals år tillbaka i tiden" och visade därefter grafiskt hur Guds plan för försoning med löften och fullbordade profetior landat efter tidsaxeln.

linje
TATTAS INFORMATION 2018.05.13
tom

 linje
[Söndag 6 maj 2018]
Vittnesbördsmöte
tom

Bildkvartetten Gunnel Nordqvist, Gerd Einebrant, Ewa Edvardsson och Alice Lundberg stod tillsammans med sångaren Lars Bergman, mötesledaren Ulf Rånge och Kurt Winzell vid pianot för ett brett och varierat utbud av livsupplevelser med Gud i detta vittnesbördsmöte. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]
tom

Vittnesbörd och vittnesbördsmöten är ord och begrepp som håller på att falla ur vår gudstjänstfirarvokabulär men den här söndagen var gudstjänsten pålyst som vittnesbördsmöte och fick också den karaktären. Renodlat.

Ulf Rånge ledde mötet (med tillhörande nattvardsfirande) och hade i sin planering utöver sångval tagit kontakt med en handfull deltagare som i vitt skilda inslag målade under, glädje och tacksamhet i och över livet i gemenskap med Gud.

Inspirerad av en Dagen-artikel tog Gerd Einebrant oss entusiastisk med i några sånger vi känner från söndagsskolan: "Min båt är så liten..." och "När det stormar...". Hon uttryckte sin glädje över hur denna sångtradition nu planteras vidare i barnbarnsgenerationen och meddelade som kontrast (i motsatt generationsriktning) att Gustaf Lidman - hennes ingifte morbror och centralgestalt i Pingstförsamlingen under många år) några dagar innan gudstjänsten återigen bidragit med sin generositet - den här gången med några tusenlappar från skatteåterbetalning cirka tio år efter sin död.

Gunnel Nordqvist berättade om hur berörd hon blir när hon läser andaktsböcker av fotografen och författaren Reine Jonsson - i det här fallet hur sinnrik Guds skapelse är i ett björklöv. ”Kom nära mitt ansikte” fanns ofta med i profetiska budskap under hennes barndom och den här kunskapen om lövet för henne nära Gud och stärker hennes tro också i tunga och svåra böneämnen.
tomFör Gunnel ger inblicken i de gröna bladens fotosyntes ljus, hälsa och glädje inför Guds ansikte, något som i hög grad harmonierar med 96:e psalmens "Berätta varje dag om Hans makt att frälsa - offentliggör hans väldiga gärningar över hela jorden! Berätta för alla om de häpnadsväckande saker han uträttar! Herren är stor! Ja - Han kan knappt beskrivas med ord..."

Sommaren 2015 när Ewa Edvardsson var på Öland lyssnade hon ofta att på en sång med texten "Jag för dig ut, jag för dig ut på vida vatten där du aldrig varit förut - vila i mig och du ska se hur jag för dig ut…". I efterhand förstod hon att det var Gud som förberedde henne på den diagnos om cancer i matstrupen hon skulle få året därefter. Sången och löftet kom då tillbaka ”Vila i min famn”. Det var otroligt starkt - det är så starkt att veta att man är buren, säger Ewa: läkarna hade en plan - nu vilade jag.
tomOperation var ett högriskprojekt - den största operation man gör i Linköping. Men under allt detta fanns vilan i Gud. Otroligt. Chansen att överleva är 30 % men Ewa hade löftet och kunde vara lugn. "Och det var jag! Konstigt - hur kunde jag vara så lugn?"
tomEn väninna hade gett henne att bibelord: "Så ska Guds frid som övergår vårt förstånd bevara era tankar i Kristus Jesus vår Herre…". Det här med tankarna, säger Ewa, det är lätt att de far iväg men Guds frid ska bevara era tankar - och det vara vad som hände. Det var en påtaglig frid i operationsrummet.
tom"Du ska dö som alla andra - men inte av det här" sa läkaren efter operationen. Men när komplikationer tillstötte och behandlingen drog ut på tiden kom oron igen. Ewa ringde då sin man Mats - de bad om friden och den kom tillbaka.
tomNär man som jag liksom fått livet tillbaka kommer frågan: Men Herre - vad ska jag göra resten av mitt liv?, frågar Ewa. Det är uppfordrande det här - att få tillbaka livet - jag har befunnit mig i dödsskuggans dal, men vad gör jag resten av mitt liv?
tomEwa ville med sitt vittnesbörd vända sig till den som är drabbad av sjukdom, sorg eller annat som tär och gnager i det inre med hälsningen "Kom ihåg att Han har allt i sin hand, Han har allt under kontroll, Han bär dig, Han kommer inte att överge dig."

I avdelningen Fria vittnesbörd berättade Alice Lundberg (som också tillbringar fem månader om året på Öland) om hur hon efter att en hennes son under fem år varit ensam med tre barn vände sig Gud och bad om ett mirakel: "Låt det bli ett mirakel! Låt vår son få träffa någon ny som passar in". Rätt som det var började sonen prata om en kvinna och frågorna (från mamma, reds. anm) kom: Var kommer hon ifrån? Vem är det? Till svar fick Alice: "Mamma: om jag bara säger så här - hon är mer frälst än jag…". OK tänkte jag - det är bra...
tomI dag är de förlovade och har beslutat att de ska tjäna Herren med sin familj - att ta hand om dem som varit i liknande situationer. Så gör Gud - han gör mirakel där vi inte har en aning om det.

Lars Bergman portionerade ut sitt vittnesbörd om barnaskapet hos Gud i sina sånger: "Som när ett barn kommer hem om kvällen", "Tänk att få vara ett Guds barn" och "Jag kom till Hans lustgård allen... jag hör Hans röst i mitt eget bröst och Han säger att jag är Hans".
tomLars har blivit så välsignad under våren just av den här tanken: Tänk - att få vara ett Guds barn, att veta att han är ett Guds barn och citerar Sven Lidman: "Nu all min synd du tagit har, av fröjd vill hjärtat gråta. Jag är ditt barn, Du är min far - o salighetens gåta!".
tomVi behöver mer och mer tänka på att vi har en Gud som är vår far som leder oss steg för steg, menar Lars och lyfter fram föräldraskapet med barn, barnbarn och barnbarnsbarn - hur fantastiskt det är att få ha en faders- och modersfamn att få komma till.linje
[Söndag 29 april 2018]
Rauli Lehtonen - onådda folkgrupper
tom

Trettio års engagemang i organisationen Ljus i Öster har för något år sedan fått en vidgad inriktning för Rauli Lehtonen som den här söndagen besökte Pingstkyrkan i Borgholm. Skaran av folk från alla länder i Uppenbarelseboken 7:9 gav stoff för den omsorg Rauli har för språkgrupper som än i dag saknar evangeliets texter på sitt språk, något som fick centralt utrymme i hans predikan.
tomFörsamlingens ordförande PeO Larsson var mötesledare och sångledare. Lisa Ahlström sjöng och spelade. Bertil Einebrant skötte ljudet. Miriam och Göran Eriksson var mötesvärdar och ansvarade därför också för kyrkkaffet. [Foto: Miriam Eriksson]


linje
PREDIKAN Rauli Lehtonen 2018.04.29
tom

 linje
[Söndag 22 april 2018]
"...er sorg ska vändas i glädje"
tom

Ur Johannesevangeliets kapitel 16 hade Uno Solinger brutit ut temat "...er sorg ska vändas i glädje" när han 22 april besökte Borgholm för att predika i Pingstkyrkan. Med sig hade Uno sin gitarr och i samspel med den sjöng han "När mitt mod i striden sviktar" - en sång hämtad ur en av de äldre versionerna av Segertoner. Citat ur predikan: "Var inte rädd för att vittna om vad Gud har gjort i ditt liv!", "Inga materiella tillgångar, ingen bekvämlighet i denna världen går att jämföra med den salighet som bara Jesus kan ge".
tomKarin Mathisen läste psaltarpsalmen 147. Lars Bergman var försångare. Lisa Ahlström ledde några lovsånger. Bertil Einebrant skötte ljudet. Gunnel Nordqvist och Lisa ansvarade för kyrkkaffet. Altjona och Ambra Spahiu hjälpte Gunnel som kollektörer. Miriam Eriksson fotade (nedre raden). Kurt Winzell var mötesledare, spelade till församlingssången och fotade Uno i inledningen av hans predikan.


linje
PREDIKAN Uno Solinger 2018.04.22
tom

 linje
[Söndag 15 april 2018]
Cafémöte med Mauritz Adolfsson
tom

Mauritz Adolfsson besökte Pingstkyrkan med sitt dragspel denna söndagskväll i mitten av april. Med bravur hanterar han sitt instrument. Men Mauritz sjunger också. Och predikar. Allt detta fick vi ta del av denna afton.
tomI sin predikan poängterade han vikten av Guds ord - att ta sig tid till att läsa det men också ta till sig det vi läser. Mauritz talade om den vikt Jesus la vid Ordet, hans undervisning om detta och om hur Paulus förankrade sin förkunnelse i Guds ord.

tomUlf Rånge ledde gudstjänsten.

linje
PREDIKAN Mauritz Adolfsson 2018.04.15
tom

 linje
[Söndag 8 april 2018]
Jesus vid Tiberias sjö
tom

Johannesevangeliets kapitel 21 låg till grund för Ulf Rånges predikan andra söndagen efter påsk med huvudinriktning på kommunikationen mellan Jesus och Petrus. Ulf sjöng tillsammans med sin fru Margareta. Hela församlingen sjöng tillsamman med Lisa Ahlström vid pianot och Lars Bergman som försångare. Segertoner utgör fortfarande en sångskatt i Pingstkyrkan Borgholm men får ibland konkurrens va andra böcker som när Ambra obemärkt på sista bänken mellan sina föräldrar kopplar sången till sagovärldens bilder eller Lisa leder lovsång till texter som delats ut på lösblad.
tomMötesledaren Ingwor Bernström (uppe till vänster) hade i sin planering valt ut en sång där den drygt 70-årige Kurt Winzell fick byta av Lisa vid pianot för att brygga över de olika musikgenerationer som naturligt utvecklas med tidens gång. Ingwor läste om den Gode herden och gav glimtar från gudstjänstbesök under sin vistelse i den kanariska övärlden.


linje
PREDIKAN Ulf Rånge 2018.04.08
tom

 linje
[Söndag 1 april 2018]
Han är Verkligen uppstånden!!!
tom

Jack-Tommy Ardenfors predikan på påskdagen blev en djuplodning i Jesu uppståndelse och dess konsekvenser för liv och död. Ulf Bernström inledde gudstjänsten på sin trumpet med "Jag vet att han lever!" innan Lars Bergman blommade ut i sina roller som mötesledare, allsångsledare och sångsolist. I den mörka instrumentvrån assisterade (utan bild) Jan Bergman och Lisa Ahlström på orgel och piano.
tomMiriam Eriksson samtalade innan gudstjänsten med Ruth Winzell om tillgången till gluten- och laktosfritt bröd inför det avslutande kyrkkaffet. Några minuter senare läste hon med kommentar påskdagstexten ur Matteusevangeliet. Tillsammans med sin make Göran tjänstgjorde Miriam denna söndag dessutom som mötesvärd och fikaansvarig.
tomDen intensiva sommarsäsongen är i sin linda och för att avlasta församlingsmedlemmarna i ansvaret som mötesledare och vid kyrkkaffet (brödbak och servering) har redan några av de många serviceinriktade sommarölänningarna antecknat sig på den funktionärslista som nu finns utlagd i caféavdelningen.


linje
PREDIKAN Jack-Tommy Ardenfors 2018.04.01
tom

 linje
[Fredag 30 mars 2018]
De tre korsen på Golgota
tom

De tre korsen på Golgota stod i fokus när Jack-Tommy Ardenfors predikade i Pingstkyrkan på långfredagen. Lars Bergman var mötesledare men också sångsolist i några av påskhögtidens mäktiga hymner.Innan det gavs tillfälle för Jack-Tommy Ardenfors att samtala med Helena Baardh och Göran Rudolfsson vid ett av kyrkkaffeborden la Bertil Einebrant sista handen vid mixerbordet i en avslutande lovsång.

linje
PREDIKAN Jack-Tommy Ardenfors 2018.03.30
tom

 linje
[Söndag 25 mars 2018]
Vägen till Jerusalem
tom

En blind man som får sin syn, Sackaios möte med Jesus, liknelsen om punden, hur Jesus får en åsna att rida på och mottagandet av Jesus i Jerusalem fick rum i Nils-Erik Claessons predikan på Palmsöndagen. Ur materialet skissade Nils-Erik olika modeller för församlingens vidare arbete i Borgholm.tom Kerstin Claesson beskrev på mötesledaren Kurt Winzells förfrågan likheter och skillnader i gudstjänstlivet i våra svenska församlingar och i de gudstjänster de besökt under några veckors vistelse i USA. Altjona Spahiu inledde gudstjänsten med bibelläsning (Rom 8:28-39) och bön. [Foto: Miriam Eriksson]

linje
PREDIKAN Nils-Erik Claesson 2018.03.25
tom

 linje
[Söndag 18 mars 2018]
Liknelsen om de tio jungfrurna
tom

I gudstjänsten tredje söndagen i mars medverkade Lisa Ahlström som lovsångsledare - hon gav dessutom en kort appell om hur Jesus öppnar dörrar som ingen kan stänga. Maggan och Ulf Rånge sjöng om ljuset våren för med sig och att om mörkret faller på det finns ljus och styrka i att Jesus snart kommer tillbaka. Ulf predikade från Matt 25 om de förståndiga och de oförståndiga jungfrurna. Han talade om de tecken vi ser på att vi lever vid tidens slut samtidigt som han efterlyste fler karismatiska uttryck (främst profetian) i våra samlingar. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]
linje
[Söndag 11 mars 2018]
Tornet i Babel och Guds Ande i Jerusalem
tom

Grannförsamlingens pastor Josué Leones (Equmeniakyrkan Öland) predikade försoning med utgångspunkt från första Mosebokens språkförbistring vid bygget av Babels torn och den överraskande språkfunktion Guds Ande initierade i Jerusalem första pingsten efter Jesu uppståndelse. Ulf Rånge ledde gudstjänsten och sången med Jan Bergman vid pianot.

linje
PREDIKAN Josué Leones 2018.03.11
tom

linje
[Onsdag 7 mars 2018]
Inspirationsafton med Pingsttrio
tom

Tatta var sist ut som inspiratör (med IBRA som tema) när Pingst FFS:s inspirationstrio Andreas Ardenfors, Magnus Wahlström och Tatta Lennartsson gästade Pingstkyrkan på onsdagskvällen. Medlemmar från pingstförsamlingarna i Södvik och södra Öland fanns också på plats. PeO Larsson höll i trådarna under kvällen.


linje
[Söndag 4 mars 2018]
Jabes
tom

Karin Mathisen var mötesledare och assisterade Uno Solinger under nattvardsfirande denna söndag då Uno innan sin predikan om Jabes tog gitarren och sjöng "Någonstans bland alla skuggorna står Jesus". [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

linje
PREDIKAN Uno Solinger 2018.03.04
tom
linje
[Söndag 25 februari 2018]
Den kämpande tron
tom

Lisa Ahlström och Ulf Bernström fick vara i farten ganska mycket inledningsvis i denna gudstjänst innan familjen Spahiu (nere till höger i bild) och makarna Maggan och Ulf Rånge tog estraden i besittning. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

tom

”Välkommen till denna plats…” välkomnade mötesdeltagarna till en gudstjänst i tre delar: Lisa Ahlström (vid pianot) och makarna Ingwor och Ulf Bernström (mötesledare respektive trumpetare), familjen Spahiu (vägen till Kristus) och makarna Maggan och Ulf Rånge (sång och predikan).

Lisa läste och kommenterade delar av Joh 17 och spelade till Ulf och (sedermera) församlingen i ”Ej det finns en sådan vän som Jesus” vars text (Einar Ekberg) Ingwor dessförinnan deklamerat.
tomIdriz Spahiu och Altjona Kola Spahiu (hyresgäster i en av Pingstkyrkans lägenheter) berättade om vägen till tro i Albanien, Idriz från sin muslimska bakgrund, Altjona uppvuxen i en katolsk miljö och den vänskap från skolåldern som med tiden fört dem till Sverige med arbetsrelaterat uppehållstillstånd. Den tacksamhet till Gud de uttryckte täckte bland annat att de döpts och vigts i denna kyrka, att Ambra för knappat tre år sedan föddes här och den varma gemenskap de upplever i församlingen.

Den resurs församlingen har i Ulf och Margareta (Maggan) Rånge gav ytterligare resonans denna söndag i tal och sång. Maggan inledde med ett citat från Hebreerbrevet som betonar vikten av att fokusera på Jesus - inte minst i situationer där svårigheter möter oss. Tillsammans sjöng de om nåden att få ha Jesus med i allt.
tomUlf predikade om den kämpande tron och berörde delar av Jesusliknelsen om såningsmannens sådd, Paulus beskrivning av Guds rustning i Efesierbrevet, de prioriteringar Mose gör i (det så kallade) trons kapitel i Hebreerbrevet och brevskrivaren Johannes hälsning till de troende ”Detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.”

Psalmen 280 ”Dyraste Jesus, dig vill jag älska/(Jesus min Herre, dig vill jag älska)” avslutade aktiviteterna i kyrksalen och öppnade för den fortsatta gemenskapen under kyrkkaffet.

Mötesvärdar/kyrkkaffe: Gunnel Nordqvist och makarna Bernström. Ljudansvarig: Bertil Einebrant.


linje
PREDIKAN Ulf Rånge 2018.02.25
tom

linje
[Söndag 18 februari 2018]
Prövningens stund
tom

Karin Mathisen fick på nytt uppleva Annika Grens värme och omsorg när Annika denna söndag gjorde ett gästspel i Pingstkyrkan med predikan, sång och ackompanjemang på gitarr och piano. Jo - det finns församlingar som fortfarande gräver ur den musikaliska kristna skatt som djupt ligger rotad i de närmare 700 sångerna i Segertoner. Med Annika vid pianot och Ulf Bernström på trumpet anförde mötesledaren Göran Rudolfsson sång nr 508: Är det sant som många säger, det finns frälsning för envar? [Gästfotograf: Helen Winzell]

tom

När jag bestämt mig för att älska Gud av hela mitt hjärta, av hela mitt förstånd och av hela sin kraft har jag bestämt mig för att detta är grunden i mitt liv, sa Annika Gren när hon den här söndagen gästspelade i den församling hon nyligen tjänat som pastor. Gud är en fast klippa, han förändras inte - honom vill jag hålla mig fast vid.
tomNär man har detta som grund, att han är allt i mitt liv och att han har en tanke och en plan för mig känner man sig älskad, känner man hans godhet nåd och barmhärtighet. När livet vacklar och det blir svårt har man en fast grund att stå på. Gud har lovat att vara med hur det än ser ut.

Inför predikotemat ”Prövningens stund” vände sig Annika till Wikipedia: ”Prövning är enligt Bibeln något Gud utsätter människorna för. Enligt Första Moseboken satte han Abrahams tro på prov…” och påminde oss Jobs lidande, hur han prövades men höll ut. Anden förde Jesus ut i öknen för att prövas och Jakob skriver i sitt brev om hur han gläds över hur prövningar ger uthållighet och styrka.
tomSom ett exempel på prövningens stund tog Annika sjösättningen av en båt och hur den möter stora påfrestningar på det öppna havet. Hon läste Matteusevangeliets skildring av hur Jesus prövas av frestaren. När frestaren kommer in i våra liv vill han få oss på en annan väg så att vi inte vill gå Guds väg och förverkliga den tanke som var tänkt för oss så att vi når målet.
tomJesus svarar tryggt med gudsordet. Han var fast övertygad om vad han ville och vad han var kallad till. Hade vi varit på plats och sett Jesus komma från öknen hade vi sett honom gå med fasta steg och en övertygelse om att ”Jag har kommit till den hör världen för ett speciellt uppdrag - det kan ingen ta ifrån mig”. Han var fast övertygad efter frestelsens stund vad han var här för att göra och han hade kärlekens ögon till oss människor och en övertygelse -”Jag ska göra det Gud tänkt med mitt liv - jag ska gå korsets och lidandets väg”. Jesus prövades i allt men föll inte. Han vet vad ångest är.

Vi människor får uppleva prövningar av olika slag men vi ska aldrig känna att vi är utlämnade åt oss själva utan Gud har lovat att vara med. Annika skissar den välkända drömmen ”Fotspår i sanden” där de två spåren i den gemensamma vandringen under prövningens tid blir bara ett spår . ”Det var ju då jag bar dig” var hälsningen från Gud. När vi inte orkar blir vi burna av honom. I backspegeln ser vi - han var ju med. Han var trofast och hjälpte på alla sätt.
tomAtt var människa är att möta en blandning av kärlek, glädje, mörker och sorg. Jesus kom som människa och förstår oss på alla plan. Han gick inte i en gräddfil - föddes i ett enkelt stall, blev flykting, fick möta många vedervärdigheter men också glädje och fest. Han får uppleva vad är att vara trött, hungrig, arg, glad, övergiven, sviken, frestad och prövad.
tomLidandets väg är kärlekens väg. Annika citerar: ”Just inför lidandet är Guds tankar och människors tankar som svårast att förena”. I denna kollision kan vi hos Jesus känna oss trygga. Jesus viskar till oss när det känns som svårast: Var inte orolig - tro på Gud, och tro på mig!”.

Inbakat i predikan sjöng Annika ”Du är klippan som alltid står fast om än det stormar runt omkring”; ”Genom allt jag lärt mig tro på Jesus, lärt mig tro på Gud”; ”Ge inte upp min vän - vår Jesus lever än, han glömmer aldrig dig”.linje
[Söndag 11 februari 2018]
Söken först Guds rike
tom

Annette och Marwin Johansson från Sjölunden (söder om Sandvik) och aktiva i Pingstkyrkan Södvik besökte oss i ett gudstjänstutbyte där vår fotograf Miriam Eriksson i ett cafémöte visade bilder i Södvik några timmar senare. [Foto: Kurt Winzell]

tom

Söndag 4 februari. Besök av Annette och Marwin Johansson från Sjölunden några mil norr om Borgholm.
tomAnnette läste som en introduktion i gudstjänsten Psalm 139 och talade om Guds fullkomliga kunskap och omsorg om oss. Som en far ömmar för sitt barn ömmar Gud för oss. Han omsluter oss på alla sidor, har örat vänt till våra önskningar och tar hand om våra bekymmer: ”Kasta alla era bekymmer på honom”. Annette avrundade med att från pianot leda ”Tänk, att få vara ett Guds barn” och ”Du omsluter mig på alla sidor”.

Det var inte första gången Marwin predikade över temat ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska också allt detta andra tillfalla er” när han denna söndag bearbetade Matt 6:33 i Pingstkyrkan Borgholm: Gudsriket, rättfärdigheten från Gud, hur man söker den, det som tillfaller den som söker och de konsekvenser sökandet får.
tomMed många liknelser beskriver Jesus Gudsrikets annorlunda struktur. Guds rike är inte av denna världen. - för att kunna se det måste man vara född på nytt, det fokuserar inte bara på vuxna utan tillhör barnen. Enligt Paulus kännetecknas detta rike av kraft, rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande - något vi redan nu har inom oss men samtidigt ser fram mot.
tomMarwin definierar denna rättfärdighet med att vara i rätt förhållande till Gud, att den endast kan erhållas genom det Jesus gjorde på korset. Utan fruktan får vi komma inför Gud i en rättfärdighet vi inte själva kan åstadkomma - Gud förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Även när fienden påpekar våra brister är jag rättfärdiggjord genom det Jesus gjort - den sonen gör fri är verkligen fri.

Hur söker man? frågade Marwin. Första steget är att ta emot Jesus som sin frälsare och därefter att lära känna Gud, avsätta tid för att utveckla en relation till honom genom att läsa hans ord och i bön lyssna in det han vill säga - höra och göra det han säger oss att göra. Det handlar om prioritering - att sätta Gud först, börja med honom så att inte annat får övertaget i våra liv.
tom”…då ska allt det andra tillfalla dig”: Herren är specialist på alla områden - han har skapat oss och vet vad vi till ande, själ och kropp behöver. Han vill ge oss allt vi behöver och vill vägleda oss i det som bekymrar oss. Förtröstan på Gud och ha oro är motpoler. Marwin tipsar om att vi i det som oroar oss söker upp bibelställen som hanterar detta och så bearbeta vår oro ur ett bibliskt perspektiv. När vi söker Herren flyttar vi fokus från oss själva - när vi läser om Herrens storhet och makt blir våra problem mycket mindre
tomNär vi i hjärtat är bärare av detta rike kännetecknat av frihet, glädje, trygghet och kraft, påverkar det också andras liv. Rättfärdighetens frukt med frid, ro och trygghet inför evigheten gör att vi blir ödmjuka, barmhärtiga, fulla av nåd, inte dömer andra, talar positivt om andra, försöker lyfta varandra, ber för varandra och delar med oss det vi hört när vi umgås med Gud.

Efter predikan sjöng vi ackompanjerade av Annette "Söken Guds rike och hans rättfärdighet".linje
[Söndag 4 februari 2018]
Års- och administrationsmöte
tom

Pingstkyrkans årsmöte i början av februari. Ulf Rånge predikade med Romarbrevet 12 som grund. Mötesledaren PeO Larsson bad Gunnel Nordqvist inleda ett pass med bön och lovsång. Kurt Winzell presenterade årsberättelsen för 2017. [Foto: Kurt Winzell och Miriam Eriksson]


Med sången ”Hur ljuvligt det är att möta(s)” och kassören Jan Bergman vid pianot hälsade ordföranden PeO Larsson församlingen välkommen till Års- och administrationshögtiden 2017/2018 innan han läste den välkända Paulustexten till Efesosregionen om Guds vapenrustning.
tomInför den bön som följde därpå uttryckte Göran Rudolfsson sin tacksamhet över hur Gud ”oavsett om man är fyrkantig eller rund” leder oss när vi ber om hans ledning. Gunnel Nordqvist berättade om hur en svårt sjuk kvinna efter gemensam bön i församlingen den senaste månaden klarat sig utan sin medicin. Av hela sitt hjärta prisade Gunnel Gud för hans godhet och omsorg.

Med kapitel 12 i Romarbrevet som underlag predikade Pingstkyrkans deltidsanställde Ulf Rånge om att frambära sig själv som ett levande och heligt offer för att med tankar förnyade i ett himmelskt perspektiv kunna avgöra vad som är Guds vilja. Ulf talade om församlingen som Kristi kropp där vi som lemmar är till för varandra med balanserad syn på oss själva.
tomKristus är huvudet för sin kropp. Som lemmar har vi fått olika gåvor från Gud för att användas i församlingen. Ingen har alla gåvor och Gud kan inte göra allt ensam. Därför bör vi på nytt fråga Gud: Vad vill du att jag ska göra för dig? Tillsammans med varandra ska vi brinnande i Anden bygga Guds församling i ömsesidig uppriktig kärlek. Sann kärlek behöver engagemang, och Ulf uppmanar församlingen att ge tid, pengar och engagemang i den verksamhet som ligger framför.

Kurt Winzell presenterade en koncentrerad årsredovisning för 2017 byggd på tre händelser under året: 1. Missionsgudstjänsten 30 april med besök från Lushoto i Tanzania som en länk till det missionsintresse som alltid präglat Pingstkyrkan i Borgholm; 2. Avslutningshelgen 30 september - 1 oktober för Turistkyrkans innehållsrika verksamhet 2017; 3. Beslutsdatumet 30 oktober då äskat bidrag till förhöjd handikappanpassning och vidgning av passagen mellan kyrksalen och serveringsavdelningen beviljades med full ekonomisk täckning från SST (Myndigheten för stöd till trossamfund).
tomTacksamheten är stor över den omfattande verksamheten med påtaglig gudsnärvaro och Kristuscentrerad förkunnelse samtidigt som ekonomin även utan stödet från SST visar stabilt plusresultat.
tomAvdelningen välförtjänta tack - Kurt Winzell axlade ansvaret att med blommor och presentkort tacka PeO Larsson, Jan Bergman och Ulf Rånge för generösa och gedigna insatser 2017. Jan Bergman och PeO Larsson tackade
Göran Oscarsson för hans väderfulla insats i samband med ombyggnationen medan Karin Mathisen med Jans hjälp tackade multikonstnären Göran Eriksson för 50 års troget arbete med ljudet under församlingens gudstjänster. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]linje
[Söndag 28 januari 2018]
Att mötas i det svåra
tom

Sjukhuspastorn Ctefan Brochmann (Sjukhuskyrkan Kalmar) besökte Pingstkyrkan i en samtalskväll där han tillsammans med dem som hörsammat inbjudan bearbetade ämnet "Att mötas i det svåra".

tom

För att ge tillbaka till församlingarna något av vad de satsar på Sjukhuskyrkan besökte Ctefan Brochmann Pingstkyrkan i en samtalskväll denna söndag. Ctefan inledde med en radioandakt han för flera år sedan inbjudits att hålla i påsktid för att över Radio Sweden sändas till utlandssvenskar. Påskens smärta fanns med i olika uppsättningar i hans samtal som gick under rubriken ”Att mötas i det svåra” - Jesus egen vånda och lärjungarnas förväntan som går i kras men också det svåra Job fick möta och de problem fariséer, romare och skeptiska lärjungar orsakade Jesus - kanske dessa svårigheter Jesus mött kan ge oss styrka när vi möter det svåra?, frågade Ctefan.
tomCtefan menar att det inte finns några generella svar på hur man ska förhålla sig det svåra. Mycket handlar om att bara vara - att låta bli - låta det bli som det blir. Det finns inga färdiga mallar - alla möten är unika men han tror att nyckeln är att vara närvarande i det som sker - att orka stå ut i det svåra. Han citerar Tove Jansson och Muminpappans ”Allting är mycket osäkert -och det är just det som lugnar mig”.
tomGunnel Nordqvists, Lars Norlings och Ulf Bernströms kvällskaffe avnjöts under samtal i grupper kring erfarenheter av möten med det svåra och vems ”svåra” som är det primära i mötet med det svåra - mitt svåra eller den andres? Som ytterligare samtalsstoff förde Ctefan in Ylva Eggehorns ”Stå stilla i smärtan” och Anna Maria Kaskinens ”Gud - i dina händer får jag gråta ut, gråten delar du tills den tar slut…”.

Ansvarig för samtalskvällen var Ulf Rånge.linje
[Söndag 21 januari 2018]
Sten och kors i symbolbön
tom

Stenar som symboler för det som tynger och smärtar eller har hög prioriteringsgrad i vår kommunikation med vår frälsare lades ned vid korset i avslutningen av bönegudstjänsten i Pingstkyrkan denna söndag.

tom
För två veckor sedan ansvarade Pingstkyrkans styrelse för gudstjänsten. Då erbjöds de som inte sitter i styrelsen att ta hand om bönegudstjänsten söndagen i den ekumeniska böneveckan. Ingwor Bernström och Gunnel Nordqvist nappade direkt på erbjudandet och fick med sig Lisa Ahlström i en väl fungerande trio. Gemensam nämnare för de båda gudstjänsterna var Ulf Bernström med sin trumpet och den som tog hand om bönen för de dolda skrivna böneämnen som samlats in under veckans bönesamlingar.
tomLisa Ahlström ledde lovsånger från pianot och spelade till Ulfs soloinsatser i "Korset där Jesus gav sitt liv" och en tonsättning av "Fader vår" som Ingwor med länk till Bibelns Dag läste i Matteusevangeliets version. Lisa är nyinflyttad till Öland och en ny bekantskap i våra gudstjänster. Hon berättade kort om sin vandring med Jesus och den helige Andes betydelse i hennes liv och hur hennes läsning av Jobs bok som ung och egna erfarenheter lärt henne att "i prövningen växer tron".
tomNär erbjudandet om att få ta hand om gudstjänsten gavs upplevde Gunnel direkt att inslaget med korset och stenarna skulle finnas med. Hon sörjer det accentuerade motståndet mot korset i Kina och hur kors plockas ner i svenska kyrkor för att det inte ska väcka anstöt. Hon berättade också om hur hon i samband med julhelgen fick uppleva hur en 8-årig flicka i en icketroende miljö fängslats av julens budskap och efter att ha fått en bibel börjat intervjua Gunnel om hennes bibelläsning. Flickan och hennes syskon jublade när de fick en julkrubba där de kunskaper om julen de fått i skolan fick fritt spelrum. Det finns ett sug efter evangeliet!
tomIngwor berättade om hur hennes och Ulfs son som svar på bön kunnat skriva kontrakt på ett hus på Skåneslätten dagen efter att Ingwor avsatt en hel dag till att "tjata på Gud" om att detta skulle bli en verklighet innan julhelgen. På väg till Skåne för att fira jul fick de ett sms från sonen som meddelade att de just skrivit kontrakt.

Altjona och Idriz Spahiu samlade in kollekten till församlingens verksamhet. Mixerbordet hanterades av Bertil Einebrant (och bisittaren Göran Eriksson). För kyrkkaffe med tårta svarade Gerd och Bertil Einebrant (som någon dag innan fyllt 70 och uppvaktades med blommor) uppbackade av Anna Einebrant och Niclas Carlsson - och Idriz och Altjona.
linje
Söndag 14 januari 2018]
Cafémöte i Södvik
tom

Pingst Borgholm inbjöds denna vecka att fira gudstjänst med Pingstförsamlingen i Södvik. Ulf Rånge ansvarade för gudstjänsten tillsammans med för det här tillfället förstärkta MIX-sångarna. Innan Ulfs predikan gjorde Alexandra Oxenlöv och Gunilla Wiklund från Södviksförsamlingen och Göran Rudolfsson från Borgholm inlägg av vittnesbördskaraktär. Samlingen avslutades med gott och trevligt kyrkkaffe.
linje
Söndag 7 januari 2018]
Styrelsens gudstjänst
tom

När Pingstförsamlingens styrelse ansvarade för den första gudstjänsten 2018 var de fotografer som normalt levererar bilder på den här sajten upptagna med andra uppdrag - Miriam Eriksson och Kurt Winzell ingår båda i styrelsen.
tomMiriam servade på medlemsnivå men delgav också mötesbesökarna tankar och bibelord från talarstolen om tillförsikt och förtröstan i tro på Gud där hon bland annat ställde frågan på sin spets: Litar vi fullt ut på Jesus?
tomKurt tjänstgjorde som mötesledare, pianist, delansvarig vid nattvardsbordet och presenterade några tankar kring mötet mellan Johannes döparen och Jesus i det gemensamma uppdraget när Jesus döps.
tomKarin Mathisen uttryckte sin innerliga önskan om att Gud ska förnya sina gärningar i vår verksamhet under året och återgav en berättelse från tidigare år om hur Gud konkret ingrep i människors liv till frälsning och befrielse från kroppsliga men.
tomBertil Einebrant tjänstgjorde i nattvardsfirandet och ansvarade för ljudmiljön under gudstjänsten.

Utöver dessa fyra av styrelsens fem medlemmar (styrelseordföranden PeO Larsson var förhindrad att medverka) bidrog Lisa Ahlström från pianot i gemensam sång i samband med nattvardsfirandet.
linje


tom tom
tom
PINGSTKYRKAN BORGHOLM | KARTA
linje
Tullgatan 21, 387 34 Borgholm | 0485 105 93
Bg 851-9266 | Swish 123 096 11 93

Ordförande PeO Larsson
070 915 25 85 | peo.larsson@pingst.se
tom
linje
Open Doors arbetar i över 60 länder med att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck. Ge ett bidrag på Open Doors hemsida -->


linje
Följ oss på Facebook F A C E B O O K
Följ oss på Facebook

linje
Andra orter på Öland med Pingstförsamling:
Södvik | Färjestaden | Mörbylånga
tom


K A L E N D E R tom Större kalender -->
tomlinje
Webbansvar, produktion, grafik och text: Kurt Winzell kurtwinzell@icloud.com
Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell

   

Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com Församlingen Brofästet