tom tom tom tom tom
   
Pingst Borgholm
tom
tom
tom tom
Dagens bibelord
tom

tom


Pingst Borgholm 2019


linje [Söndag 15 dec 2019]
Ljus (i) tredjeadventsgudstjänst
tom

Mötesvärden
Ruth Winzell njuter av de välkända julsångerna dagens kör övar medan hon tänder ljusen i Göran Erikssons mäktiga menorah, samtidigt som Shirah i pappa Ingemar J Karlssons famn kollar att mamma Laarni verkligen fått fram rätt textblad.
tomDet är tredje advent med Annika Gren som gudstjänstorganisatör där hon tillsammans med Miriam Erikssons diktdeklamation tände de tre för dagen aktuella ljusen, när hon inte från orgel, piano eller gitarr ackompanjerade församlingen, kören, Laarni och sig själv - eller med teman kopplade till adventstidens kyrkoårstexter i sin fyrstegspredikan presenterade julens budskap.

Mötesinramning: Niclas Carlsson. Mötesvärdar: Ruth och Kurt Winzell, Besjan Kola. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson. Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell.

linje [Söndag 08 dec 2019]
Familjen Björling gästar Borgholm
tom

Om det ljus som skingrar mörkret och det evighetens tidsperspektiv som eliminerar julens stress talade
Samuel Björling när han bland många insatser predikade denna söndag - en predikan med Jesus i centrum: Vem ser, tröstar, älskar som Jesus? - han som vet hur det är, vet vad vi går igenom och känner den smärta vi upplever. Han har varit där, förstår och älskar oss.
tomHela familjen Björling bytte några dagar Varberg och västkusten mot Öland och Borgholm för att delta i vår andraadventsgudstjänst. Mamma Charlotta skötte obehindrat lovsångstexterna på projektionsduken med yngsta dottern Rut på armen, äldsta dottern Elsa sjöng solo med pappa Samuel vid pianot - bland annat i Carolas julsång "Himlen i min famn".

Mötesledare: Nils-Erik Claesson. Mötesvärdar: Gunnel Nordqvist, Göran Rudolfsson och Toni Mater. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson. Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell.

linje [Söndag 01 dec 2019 - 1:a advent]
Hosianna! Herre - hjälp oss!
tom

Gudstjänsten 1:a advent firade vi i år tillsammans med Equmeniakyrkan
i Equmeniakyrkan med Maria Wiell som mötesledare och Annika Båge (piano och kör) och Lena Stangius (orgel) som ansvariga för musiken. LJUS-kören - en sammansättning av syjuntemedlemmar från olika kyrkor i Borgholmsregionen - sjöng en uppsättning adventssånger som de någon vecka tidigare övat in vid en samling där de bland annat göt ljus.
tomInledningsvis sjöng Annika med sin dotter Elin Båge om att det är advent, Maria Wiell läste från Matteusevangeliet 21, Miriam Eriksson från Sakarja 9 och Kurt Winzell Psalm 24 om Ärans konung. I sin predikan gav församlingens pastor Josue Leones extra uppmärksamhet åt "Hosianna" i folkskarornas rop "Hosianna Davids son!" och uttryckte behovet att ha en Hosianna-knapp att trycka på när nöden är som störst - Hosianna: Herre, hjälp oss!!


[I avsaknad av kameror på plats får ett av Miriams foton från 6 oktober och vår påannonsering representera denna söndags gudstjänst.]
linje [Söndag 24 nov 2019]
Rånge. Uppenbarelseboken kap 20.
tom

Mötesledaren
PeO Larsson uttryckte i början av gudstjänsten sin stora tacksamhet för makarna Ulf och Margareta Rånge som så ofta (ibland på kort varsel) står till tjänst med sång och predikan i våra gudstjänster - inte bara i söndagarnas förmiddagsgudstjänster utan också varannan vecka i onsdagsbönen och de månatliga sångstunderna på äldreboenden. Den här söndagen stod den yttersta tiden (Uppenbarelseboken 20) på programmet.
tomInnan kyrkkaffet övergick den ordinarie gudstjänsten till församlingsmöte där ordföranden PeO Larsson kunde presentera många positiva informationspunkter som den pågående renoveringen av kyrkobyggnadens fasad, framgångsrik hantering av fuktproblem, den stabilitet församlingens ekonomi många bidragsgivare inom och utanför församlingen arbetat fram och Nils-Erik Claessons erbjudande att stå till förfogande i ett deltidsansvar för församlingen. [Foto: Miriam Eriksson]

Mötesledare: PeO Larsson. Mötesvärdar/kyrkkaffe: Ruth och Kurt Winzell. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson.

linje [Söndag 17 nov 2019]
Jordens salt. Världens ljus. Dop.
tom

Den mäktiga förkunnelse och uppriktning av Ordet den så kallade Bergspredikan utgör (början av Matteusevangeliet) hade fängslat Ingrid Olsson från Pingstförsamlingen i Södvik inför besöket i Borgholm. I sin predikan utvecklade Ingrid Jesusorden "Ni är jordens salt" och "Ni är världens ljus" - hur saltet och ljuset genom förmågan att särskilja ont och gott, mörker och ljus, motverkar förmultnelse.
tomLaarni Karlsson riktade sin sång till Gud och kärleken till Jesus innan Nils-Erik Claesson döpte albanen Besjan Kola - en av deltagarna i höstens Alphakurser i Pingstkyrkan. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesledare: Miriam Eriksson. Bibelläsning/bön: Niclas Carlsson. Mötesvärdar/kyrkkaffe: Altjona Kola och (kusinen) Besjan Kola. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson.

linje [Söndag 10 nov 2019]
Församlingen. Nya medlemmar. Ny solist.
tom

Ännu en högtidsgudstjänst då församlingen genom Nils-Erik Claesson kunde hälsa Laarni (med dottern Shira i famnen) och Ingemar Jardinel Karlsson välkomna som medlemmar. Som extra välkomstinslag sjöng Laarni Jesus Lover of my Soul till eget gitarrarrangemang.
tomI sin predikan talade Nils-Erik om församlingen - där församlingen som ett Guds byggnadsverk visualiserades med bilder från aktuella byggarbetsmiljöer och länkade in i de församlingsbyggen höstens Alphakurser initierat.

Mötesledare och pianist: Kurt Winzell. Nattvardstjänare: Nils-Erik Claesson och Miriam Eriksson. Mötesvärdar/kyrkkaffe: Britt-Inger Rudolfsson och Gunnel Nordqvist. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson och Göran Eriksson.
Foto: Miriam Eriksson.
linje [Söndag 3 nov 2019]
Gud ser dig och känner dig
tom

Med rubriken DU KAN VARA SÄKER PÅ ATT GUD SER DIG OCH KÄNNER DIG bearbetade dagens gästpredikant Lars Gunnar Pahlm (Nybro) kung Davids detaljerade skildring av hur Gud i allt följer och omsluter människan: Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån... Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. [Psalm 139]
tomUnder gudstjänsten höll Nils-Erik Claesson parentation över en av församlingens medlemmar, Helen Gavelin, som nyligen fått hembud.

Mötesledare: PeO Larsson. Piano: Kurt Winzell. Mötesvärdar/kyrkkaffe: Miriam och Göran Eriksson. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson. Foto: Kurt Winzell.
linje [Söndag 27 okt 2019]
Lovsångsgudstjänst. Alpha.
tom

Som en del i en Alphahelg hölls en lovsångsgudstjänst i Pingstkyrkan denna söndag med Annika Gren och Nils-Erik Claesson som huvudansvariga. Lördagens Alphaundervisning och samtal i Pingstkyrkan i Södvik innehöll också en stor portion lovsång som återspeglades i gudstjänsten med en grupp av deltagarna som lovsångskör, där Laarni Jardinel Karlsson medverkade som solist.
tom Annika ledde lovsången med soloinslag som komplement. Nils-Erik talade om den helige Andes betydelse i en kristens liv och beskrev tungotalet som ett Andens bönespråk.

Mötesledare: Nils-Erik Claesson. Piano: Annika Gren. Mötesvärdar/kyrkkaffe: Ruth och Kurt Winzell. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson. Foto: Kurt Winzell.
linje [Söndag 20 okt 2019]
Ett lyssnande öra
tom

När pastorn och fotoentusiasten Boppe Perhamn förkunnar Ordet kombinerar han det ofta med egna flerbottnade fotografier och annat bildmaterial. Så ock denna söndagsgudstjänst med församlingens fotograf Miriam Eriksson som mötesledare.
tom Att de mötts tidigare gick inte att ta miste på i den förtroliga förberedelsen inför bildvisningen eller i den inspirerande intervjun innan Boppe stod beredd att tala om vikten av att lyssna med Jesusliknelsen om Skatten i åkern som utgångstext - behovet av att ibland stanna upp för att lyssna in sig på, bejaka och förverkliga det som är Guds mening med våra liv.

Mötesledare: Miriam Eriksson. Piano: Kurt Winzell. Mötesvärdar/kyrkkaffe: Ruth och Kurt Winzell, Idriz Spahiu. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson. Foto: Kurt Winzell.
linje [Söndag 13 okt 2019]
Skapelsens rop och Guds barn
tom

Med rubrikerna "Skapelsens rop", "Jesus kommer tillbaka", "En upprättad skapelse" och titeln "Skapelsens rop och Guds barn" predikade Uno Solinger denna söndag om Jesus återkomst. Den bakomliggande texten för predikan hämtade Uno från Paulus text i Romarbrevet 8:12-27 som talar om hur hela tillvaron otåligt väntar på att Guds söner skall uppenbaras i samband med att Jesus kommer tillbaka för att återställa den gudomliga ordningen.

Pingstkyrkan Borgholm tackar Uno för den generösa tjänstvillighet som förkunnare han uppvisat under den tid han bott i Kalmar och önskar Uno och hans fru Irén rik välsignelse i den nya tillvaron strax utanför Ulricehamn.

Mötesledare/pianist: Kurt Winzell. Mötesvärd/kyrkkaffe: Britt-Inger Rudolfsson Ljudtekniker: Fredrik Eriksson. Foto: Miriam Eriksson.


linje [Söndag 6 okt 2019]
Död och liv
tom

Mötet utanför Nain mellan Jesus och änkan som förlorat sin son (Luk 7:11-17) var det textmaterial Josue Leones (pastor i Equmeniakyrkan) bearbetade i Pingstkyrkan i den gemensamma gudstjänsten med Equmeniakyrkan denna söndag: hur Jesus möter döden, ger änkan ett nytt liv, ett framtidshopp och visar att Gud var högst närvarande vid sonens död. Befolkningen i Nain såg att Gud på nytt besökt sitt folk.
tomJesus fylls av medlidande, hjälper änkan att se framåt - det är evangeliet egentligen, de goda nyheterna han kom för att berätta.

Mötesledare: Nils-Erik Claesson. Vid pianot: Kurt Winzell. Mötesvärdar/kyrkkaffe: Miriam och Göran Eriksson. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson.
Foto: Miriam Eriksson.

linje [Söndag 29 sep 2019]
Den helige Ande i den kristnes liv
tom

Göran Holm från Kumla och Lilian och Ingemar Gard från Enhörna (med många ovärderliga insatser i våra gudstjänster under sommarhalvåret) formade denna söndagsgudstjänst med predikan om hur den heliga Ande i samverkan med Fadern och Sonen på olika sätt ger resurser och formar den kristnes liv och sånger om hur - i de mest avskalande höstprocesser - Jesus kärlek tränger igenom och lockar till lovsång inför honom mitt i församlingen och där få möta Guds kraft och på nytt rustas till tjänst i hans rike.

Mötesledare: Nils-Erik Claesson. Vid pianot: Ingemar Gard. Mötesvärdar/kyrkkaffe: Ruth och Kurt Winzell. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson och Göran Eriksson.
Foto: Miriam Eriksson.

linje [Söndag 22 sep 2019]
Gudstjänst i Equmeniakyrkan
tom
I den gemensamma gudstjänsten med/i Equmeniakyrkan
predikade Marwin Johansson från Pingstförsamlingen i Södvik. Christina Lindell var mötesledare...

linje [Söndag 15 sep 2019]
Om bön med Michelle Blomqvist
tom

Michelle Blomqvist (uppvuxen i Australien, nu boende i Värnamo) utmanades av mötesledaren Nils-Erik Claesson att (för första gången) hålla predikan helt på svenska - och det gjorde hon. Med bravur! Michelle berättade om hur en trasig uppväxt lärt henne att be och gav med den bönens erfarenhet hon och många andra utvecklat tips om och riktlinjer för fungerande bön. [Foto: Miriam Eriksson]
tomVid pianot: Kurt Winzell. Mötesvärdar/kyrkkaffe: Britt-Inger Rudolfsson och Gunnel Nordqvist. Ljudtekniker: Fredrik Eriksson och Göran Eriksson.


linje [Söndag 8 sep 2019]
Barnvälsignelse. Nya medlemmar. Fest!!!
tom

Monolog/Teolog(i). Söndagen den 8 september bjöd Pingstförsamlingen in till församlingsfest som nästan inte ville ta slut. Den började med att Anna, Leif och Fredrik Eriksson under församlingens ordförande PeO Larssons ledning hälsades välkomna till församlingen, fortsatte senare under gudstjänsten med syskonen Mayvor Franklin och Barbro Vistrand för att - under samvaron i festavdelningen - eritreanen Amine Atobrhan till församlingens glädje också han kunde ansluta som medlem i församlingen. Sex nya medlemmar en söndagskväll i september - här finns verkligen anledning till glädje och tacksamhet inför Gud!
tom Mitt i detta bars unga Shirah fram av sina föräldrar Laarni och Ingemar Karlsson till barnvälsignelse. Nils-Erik Claesson ledde ceremonin som senare fick anknytningspunkter i en kort predikan under temat Tillhörighet.
tomUnder gudstjänsten gjordes en insamling inför de Alphakurser som under veckan startar - en grundkurs och en fördjupningskurs - också dessa på initiativ och ledning av Nils-Erik Claesson i samverkan med bland andra sin fru Kerstin.
[Foto: Miriam Eriksson (överst), Roland Nilvér (vänster) och Agnetha Larsson (höger)]Polylog. Sörens Restaurang i Borgholm levererade fläskfilé med potatisgratäng och sallad till den festmiljö Yvonne och Aron Rudstam tillsammans med Maggan och Roland Nilvér (idel sommarölänningar) dukat upp. Kerstin Claesson var inte sen till att uttrycka allas vår tacksamhet med blommor (bilden nere till höger).
tomMonolog och dialog är kända begrepp men här måste vi tillgripa uttryck som polylog (eller multilog) för att täcka allt som ventilerades under en kväll där glädjen över Guds omsorg om församlingen ligger som en grundton.
[Foto: Miriam Eriksson]Dialog. Församlingens observanta fotograf Miriam Eriksson kom också över situationer där dialogen fick utrymme som när den nyblivne medlemmen Fredrik i avskildhet vid mixerbordet får tips och instruktioner om digital skivhanteringen av Miriams make Göran (en urölänning i samverkan med en yngre teknikgeneration) och när ölänningen Kurt Winzell kommunicerar med den nye medlemmen Amine (eritreanen som varit i Sverige fyra år och nu gör sin sista praktikperiod innan läkarexamen). Kurt: "Vilket är bäst - att äta lite för mycket eller lite för lite?". Amine: "Bäst är lagom mycket" - redan assimilerad i den svenska språkmiljön...


Tack!
Församlingsfesten är initierad och genomförd av sommarölänningarna PeO Larsson och Nils-Erik Claesson. Vi i Pingstförsamlingen uttrycker här vårt varma tack för era insatser och vänder oss naturligtvis också till Agnetha Larsson och Kerstin Claesson för era insatser bakom såväl som i och framför kulisserna!linje [Lördag 7 sep 2019]
Bönetåget besöker Borgholm/Öland
tom

Den ordinarie torsdagsbönen i Norrahammars Frikyrkoförsamling torsdagen den 11 september 2003 fick en annan inriktning när meddelandet om mordet på Anna Lindh samma dag förlamat Sverige. Här föddes idén till Bönetåget - ett folkligt böneupprop, en gräsrotsrörelse som känner nöd över den andliga och sociala situationen i Sverige idag.
tomMånga tåg- och bussresor har fört grupper av förebedjare till olika platser i vårt avlånga land där man tillsammans med lokala församlingar ber för Sverige och de lokala behov som lyfts fram under samlingen.
tomDen här lördagskvällen var Pingstförsamlingen i Borgholm värd för 20 förebedjare från Bönetåget och ett tiotal från Borgholmsregionen. Göran Undevall (bilden nertill) presenterade nätverket Bönetåget, Magnus Lager och pianisten Lisa Ahlström ledde samlingen som hälsats välkommen av församlingens Miriam Eriksson.
[Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]
linje [Söndag 1 sep 2019]
”Känn ingen oro. Tro på Gud...!"
tom

Till den första gudstjänsten i (den kalendermässiga) övergången till höst var Margareta och Ulf Rånge inbjudna till tjänst i Pingstkyrkan. De bjöd på (och inbjöd till) lovsång och sånger om Guds kärlek, Jesus som brödet när vi hungrar och (som en introduktion till nattvardsfirandet) Golgata där vi får lägga ner våra bördor och finner frid.
tom
Ulfs predikan utgick från Joh 14 och Jesus uppmaning att inte frukta, inte vara oroliga eller rädda och kompletterade med Guds förmaning till Josua att vara stark och frimodig - ”för Herren din Gud är med dig vart du går” - en tillit till Guds osvikliga löften som bär genom livet, även när det kärvar som mest.
[Foto: Kurt Winzell]

Mötesledare och nattvardsansvarig: Nils-Erik Claesson. Vid pianot: Kurt Winzell. Mötesvärdar: Ruth och Kurt Winzell, Göran Rudolfsson och Niclas Carlsson. Kyrkkaffe: Kerstin och Nils-Erik Claesson. Ljudtekniker: Magnus Fransson.
linje [Söndag 25 aug 2019]
Tornberg och Sigvardsson i solo och duett
tom

Jönköpingsborna Sören Sigvardsson och Christer Tornberg intog under mötesledaren Miriam Erikssons fasta ledning Pingstkyrkan denna söndag:
tom
- Sören med gamla fina sånger - ibland i duett med Christer från pianot - och intermezzon med talade inslag (som exempelvis) om hur Guds Ord stadigt står i alla tider och alltid håller att lita på (Ps 119:105).
tom- Christer som med temat Jesus upprättar de behövande från Matt 20:29-34 talade om de två blinda utanför Jeriko: Jesus STANNAR - SER - och FYLLS av medlidande; Jesus FRÅGAR och BOTAR; De FÖLJDE Jesus upp till Jerusalem... Jesus möter dem som behöver honom med evangeliets budskap om evigt liv och hopp, ett budskap som pekar mot en evighet utan ”blindhet, tiggeri och ensamhet” och en försmak av det himmelska som de två blinda fick uppleva där vid vägkanten: Inte blinda - utan seende; Inte tiggare - utan Guds barn.

Christer sjöng i avslutningen Lasse Berghagens ”Då knäpper jag mina händer” - en sång om besinning, försoning och förtröstan. Han läste dessutom en av sina dikter:

  Evangeliet är Ditt
Det finns en grund - Gud har lagt den / Det finns ett Ord - Gud har sagt det / Det finns en tro - Gud har sått den / Det finns en väg - Gud har gått den / Det finns en kraft - Gud har visat den / Det finns en kärlek - Gud har bevisat den / Gud har gjort sitt! - Evangeliet är Ditt!


Mötesledare och fotograf: Miriam Eriksson. Mötesvärdar: Spontansamverkan. Kyrkkaffe: Maggan och Roland Nilvér.
Ljudtekniker: Magnus Fransson.

linje [Söndag 18 aug 2019]
IBRA-gudstjänst | Jesus som jude
tom

I den brokiga skara talare som under sommarhalvåret besöker Pingstkyrkan i Borgholm fick vi den här söndagen lyssna till Tatta Lennartsson, pastor från Uppsala och IBRA-inspiratör. Hon läste från Hebr. 11 som påminner oss om trons väg - 1) att bryta upp och gå mot det som ännu inte har kontur och är tydligt och 2) att våga hålla tag i löftet därför att det är Gud som har gett det.
tom
Från den texten utmanade Tatta församlingen att fortsätta missionsuppdraget till platser dit evangeliet ännu inte nått. Tillsammans med en nära vän berättade Tatta om IBRAs arbete och tipsade åhörarna att hämta ytterligare info om IBRAs mediaarbete på www.ibra.se
tom
Vid kyrkkaffet ledde Göran Lennartsson ett samtal på temat "Jesus som Jude". Bibelsamtal fördes kring texter där det judiska perspektivet gav djup och vidgat perspektiv på Ordet.

[Textunderlag: Ulf Rånge | Foto: Miriam Eriksson]

Mötesledare: PeO Larsson. Mötesvärdar: Britt-Inger Rudolfsson och Gunnel Nordqvist. Kyrkkaffe: Yvonne och Aron Rudstam. Ljudansvar: Bertil Sämå och Göran Eriksson.

linje [Söndag 11 aug 2019]
Missionsgudstjänst med nattvard
tom

Rauli Lehtonen, erfaren missionär med främst regionerna öster ut som referensfält, gav i detta Borgholmsbesök med förkunnelse och glimtar från hårt arbetande församlingar information om hur evangeliet når framgång i områden där det tidigare inte förkunnats. [...]
tom
Lilian och Ingemar Gard la med Bengt Johanssons sång Helig mark grunden för gudstjänsten som efter Raulis förkunnelse övergick i nattvardsfirande, lett av Pelle Hörnmark tillsammans med mötesledaren PeO Larsson och Karin Mathisen och beledsagat av Lilians och Ingemars sånger om försoningen på korset.
tom
Som mötesvärdar fungerade Miriam och Göran Eriksson. Miriam och Ove Lundgren ansvarade för kyrkkaffet, Bertil Sämå och Göran Eriksson för ljudet.
[Foto: Miriam Eriksson]

linje [Söndag 4 aug 2019]
Mäktiga texter i fyllig allsång
eller
Fylliga texter i mäktig allsång
tom

Ett koncentrat av kärnan i det kristna budskapet som det gedigna MinnsDuSången-materialet omfattar fanns med när säsongens tredje och sista allsångskväll gick av stapeln på söndagskvällen. Mäktigt sammansatt och skickligt framfört i ett samarbete mellan Ewa och Mats Edvardsson och Lilian och Ingemar Gard i allsång med kör, kryddat med Ronny Carlsson, Eva och LG Börefelt och Lilian i solistiska inslag.
tomI en appell påminde Nils-Erik Claesson om den lame mannen i Luk 5 (som sänks ned genom taket för att kunna komma möta Jesus) och använde denna händelse som modell för hur vi, genom att tipsa om de Alphakurser som påbörjas i september, kan föra människor till Jesus för att lära känna och växa med honom.
tomPeO
och Agnetha Larsson och Monica Bergman ansvarade för grillpartyt innan allsången genom att hålla det hotande regnet på hanterbar nivå samtidigt som de hanterade korven och bjöd på kaffe med kaka.
tomLjudansvar: Bertil Sämå och Göran Eriksson. Mötesvärdar: Kerstin Claesson och Ruth Winzell.
[Foto: Ruth och Kurt Winzell]

linje [Söndag 28 juli 2019]
Sång och vittnesbörd om vad Gud gör
tom

Eva och Lars-Gunnar (LG) Börefelt (från Jönköping) har de senaste somrarna vid ett flertal tillfällen som enstaka inslag sjungit sången "Så stor är Jesu kärlek". Så ock den här söndagen - dock i engelsk version eftersom LG ofta sjunger i andra länder (som han uttryckte det...) - då makarna Börefelt tog ansvar för hela gudstjänsten: solosång och duettsång med inskjutna glimtar från deras upplevelser av hur Gud griper in i människors situationer med de under evangeliet förkunnar som en konsekvens av Jesu kärlek.
tomNils-Erik Claesson ledde gudstjänsten. Jan Bergman spelade piano. Bertil Sämå och Göran Eriksson hanterade ljudet. Kvartetten Lisbeth och Bertil Sämå och Lilian och Ingemar Gard ansvarade för kyrkkaffet. Miriam Eriksson och Göran Rudolfsson grep in som mötesvärdar.
[Foto: Miriam Eriksson]

linje [Söndag 21 juli 2019]
Den röda tråden - berättelsen om Jesus
tom

Carina och Urban Ringbäcks sommarbesök i Pingstkyrkan kom att handla om den röda tråd som börjar i första Mosebokens beskrivning av konsekvenserna i Egypten när berättelsen om Josef ebbar ut - en tråd som sedan genomsyrar gamla testamentets skrifter för att slutligen nå sitt mål i nya testamentets berättelser om Jesus. Urban belyste hur många av de betydande Västerbottensförfattarnas mästerverk bearbetar denna berättelse som i deras ungdom präntats in i den norrländska glesbygdens kyrkor och kapell. Med liknande Västerbottnisk finess belyste Urban (bland annat i sången Den röda tråden tillsammans med Carina) hur viktigt det är att berättelsen om Jesus på nytt hamnar i fokus i våra gudstjänster och får en plats i vår samtid.
tomPeO Larsson ledde gudstjänsten och dirigerade psalmcitatet Villigt kommer ditt folk med Jan Bergman (pianot) och Urban (gitarr) som kompgrupp. Magnus Fransson skötte med Göran Erikssons assistans ljudet, Millan och Ove Lundgren allt det som hörde kyrkkaffet till (synligt såväl som osynligt). Som mötesvärdar tjänstgjorde Gunnel Nordqvist och Britt-Inger Rudolfsson.
[Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]
linje [Söndag 14 juli 2019]
Människan - Guds absoluta fokus
tom

Den predikande sångaren Mikael Järlestrand vid pianot för att leda lovsång blev en oväntad upplevelse för mötesledaren Nils-Erik Claesson trots tio år i gemensamt arbete för Guds rike i Malmö. När Mikael senare lämnade pianopallen fick sångtexterna mer en inriktning mot det himmelska som en inramning av den parentation Nils-Erik höll med anledning av Bertil Einebrants hastiga uppbrott från vår jordiska tillvaro.
tomI sin predikan uppehöll sig Mikael kring Människan som Guds absoluta fokus - skapade till Hans avbild, älskade av honom så högt att han gav världen sin enfödde son, Jesus, som kom ner som en av oss, gav sitt liv och nu står utanför hjärtats dörr och knackar på för att få tillträde till våra liv.

Mötesvärdar: Miriam och Göran Eriksson. Ljudtekniker: Roland Nilvér och Magnus Fransson. Kyrkkaffe: Kicki och Harald Jormvik tillsammans med Ewa och Mats Edvardsson.
[Foto: Miriam Eriksson]
linje [Söndag 7 juli 2019]
Allsång modell Minns Du Sången
tom

Korvgrillning i den väldresserade trädgården utanför Pingstkyrkan och allsång modell "Minns du sången" inne i kyrkan blev en lyckad kombination denna söndagskväll när tunga mörkblå regnmoln hängde någon kilometer bort över Kalmarsund i väster.
tomAgnetha och PeO Larsson tog tillsammans med Monica och Jan Bergman hand om den inledande korvgrillningen och kyrkkaffet. Lilian och Ingemar Gard (assisterade på textmaterialsområdet av Ewa och Mats Edvardsson) stod för sång- och musikgenomförandet med kör och solistinslag av Kicki Jormvik, Ewa Edvardsson och Lilian. I ett kort anförande talade Nils-Erik Claesson om den frid Jesus ger: "Min frid ger jag er" - en frid som inte relaterar till våra prestationer, känslor eller misslyckanden.
tomMagnus Fransson
och Göran Eriksson hanterade ljudet. [Foto: Kurt Winzell]Av kvällens elva sånger sjöngs de flesta av kören tillsammans med publiken. I "Det ska bli frid på vår jord" tog dock Lilian hand om de mellanliggande verserna. [Foto: körens Miriam Eriksson]

-- OBS! En motsvarande grill- och allsångskväll modell Minns du sången är planerad till söndagen den 4 augusti: 18.00 Grillning. 19.00 Allsång.
linje [Söndag 30 juni 2019]
Att ge till kejsaren och ge till Gud...
tom

I sin sista predikan som generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet talade Anders Blåberg i Pingstkyrkan Borgholm om hur Jesus bemötte sina motståndares försåtliga fråga om att betala skatt till kejsaren: "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud". Anders transformerade svaret till att gälla ansvarstagande i såväl samhälle som församling och vår prioritering av tid och pengar.
tomPeO Larsson ledde gudstjänsten assisterad av mötesvärdarna Göran Rudolfsson och Altjona Kola Spahiu med dottern Ambra. Kurt Winzell vid pianot och Roland Nilvér ansvarade i samverkan med Göran Eriksson för ljudet, Kerstin och Nils-Erik Claesson för det avslutande kyrkkaffet. [Foto: Miriam Eriksson]

linje [Söndag 23 juni 2019]
Annika med tema Uppmuntran
tom

Med pappersnäsdukar i hand stod Annika Gren beredd att ta sig an sång-och musikgudstjänsten denna söndag i Pingstkyrkan - den kyrka där hon för några år sedan tjänade som pastor. Bland de olika delteman dagens produktion hade banade sig begreppet uppmuntran fram till täten - i känt Annikamanér konkretiserade hon det tillsammans med mötesvärden Göran Rudolfsson och mötesledaren Miriam Eriksson i ett enkelt lotteri med priser i form av blommor, hjärtcholkad och fotsalt. Predikan hade temat Johannes döparen - den störste av alla människor som banade vägen för världens frälsare, Jesus Kristus.
tomEn av församlingens medlemmar, Gerd Einebrant, fick som en uppmuntran på lasarettet i Kalmar när Annika med hjälp av Facebook skickade en bildhälsning där hela kyrkan vinkade till Gerd.
[Foto: Kurt Winzell, Miriam Eriksson och Annika Gren]
linje [Söndag 16 juni 2019]
Nära Jesus
tom

Längtan efter att återigen få uppleva Guds härlighet var en bärton i Hans Weichbrodts mångfacetterade predikan och Gerd Lindgrens sångval när de bjöd Pingstkyrkan på en Jesuscentrerad gudstjänst en söndag i mitten av juni 2019. Hans gav rådet att ge Jesus tid och så återerövra den första kärleken; Gerd sjöng bland annat en av Pelle Karlssons mindre kända sånger: Herre - rör ditt folk igen med din härlighet. [Foto: Miriam Eriksson]
linje [Lördag 15 juni 2019]
Befrielse i Jesus
tom

Hundratals åhörare hade på lördagskvällen samlats för att lyssna till rapparen Sebastian Stakset och pianisten Kenneth Lillqvist vid deras besök i Köpingsvik - ett arrangemang med kyrkorna och frikyrkorna i Borgholm och Köpingsvik i samverkan.
tomI förarbetet till evenemanget har förbönsgrupper tränats för att stå till tjänst när Sebastians engagerade budskap når de samlade om att fullständig befrielse och helande finns i Jesus: "Det är ett budskap om hopp. Det är ett budskap om frihet. Det är ett budskap om kärlek. Trots att vi är skyldiga på grund av all synd i våra liv så har det faktiskt kommit en som är beredd att betala priset för alla våra synder." "Han blev mig till frälsning", ljöd lovsången bland publiken till Kenneths ackompanjemang. [Foto: Ingvar Svensson]
[Foto: Miriam Eriksson]
linje [Söndag 9 juni 2019]
Den helige Ande i sång och förkunnelse

Den helige Ande fick stort utrymme i Pingstkyrkan på Pingstdagen då Lars Bergman ackompanjerad av Jan Bergman plockat fram sånger som på olika sätt belyste Andens centrala funktion i församlingen och i den kristnes liv. Tomas Wallengren predikade om hur Anden redan före den kristna Pingsten föll över den blivande kungen Saul och grundligt förvandlade hans liv. Mötesledaren PeO Larsson gav Göran Rudolfsson tillfälle att vädja om volontärer till RIA:s verksamhet i Borgholm. [Foto: Miriam Eriksson]linje [Söndag 2 juni 2019]
Sommarcafé
tom

Sommarcafé med allsång och smörgåstårta utgjorde inkörsport till 2019 års Turistkyrka. Lilian och Ingemar Gard höll tillsammans med Nils-Erik Claesson i trådarna. [Foto: Miriam Eriksson]


linje [Söndag 26 maj 2019]
Uppmuntran, utmaning, befrielse i vårt lärjungaskap med Jesus...
tom

Ingemar och Lilian Gard med Pelle Hörnmark på plats i Pingstkyrkan igen - Lilian som mötesledare och sångsolist assisterad av Ingemar vid pianot och Pelle som förkunnare med en bön om att hans predikan skulle förmedla uppmuntran, utmaning och befrielse i vårt lärjungaskap med Jesus där sanning och Sanningens Ande är av avgörande betydelse. [Foto: Miriam Eriksson]
tomMiriam Eriksson gav glimtar inifrån förberedelsearbetet inför Sebastian Staksets besök i mitten av juni med de förbönsgrupper som nu gör sig redo att stå till förfogande under hans besök.


Mötesledare: Lilian Gard. Piano: Ingemar Gard. Kyrkkaffe: Eva och Magnus Fransson. Mötesvärdar: Göran Rudolfsson och Niclas Carlsson. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Pelle Hörnmark 2019.05.26
linje [Söndag 19 maj 2019]
Judiska rötter i vår kristna tro
tom

Göran Lennartsson (pingstpastor i Uppsala och teolog med många år i Jerusalem) på besök i Borgholm med temat "Judiska rötter i vår kristna tro". I två avdelningar åtskilda av kyrkkaffe gjorde Göran en grundlig genomgång av den miljö där händelserna med juden Jesus i centrum utspelades: födelsen, påsken, pingsten och den homogent judiska första församlingen. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesledare: Kurt Winzell. Mötesvärdar: Miriam Eriksson och Niclas Carlsson. Piano/orgel: Jan Bergman. Kyrkkaffe: Maggan och Roland Nilvér. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan/föreläsning[I] Göran Lennartsson 2019.05.19
linje [Söndag 12 maj 2019]
Att lyda Gud mer än människor
tom

Entreprenören Jan Lund från Tibro besökte denna söndag Pingstkyrkan med sång, saxofon och predikan. Musiken bar budskap om närhet - Guds inbjudan till nära gemenskap med honom och vår närhet till våra medmänniskor. I predikan speglade Jan sitt liv i profeten Elias liv - hur Gud tydligt talar och leder oss till människor i utsatta situationer. Mötesledaren PeO Larsson spann vidare på det pågående evenemanget Öland spirar med sången Det stod en blomma och ytterligare en påminnelse om Guds närhet i Hela vägen går han med mig. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesvärdar: Ruth och Kurt Winzell. Piano: Jan Bergman. Kyrkkaffe: Eva och Magnus Fransson. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Jan Lund 2019.05.12
linje [Söndag 5 maj 2019]
Den gode Herden
tom

Medan Bertil Einebrant tänder ljusen på altarbordet samråder mötesledaren PeO Larsson med övriga funktionärer inför gudstjänstens nattvardsfirande: Miriam Eriksson och Annika Gren - dagens predikant och sångsolist som i likhet med många förkunnare i andra svenska kyrkor och församlingar denna söndag hade den gode Herden som tema. [Foto: Kurt Winzell]

Mötesvärdar: Gerd och Bertil Einebrant. Piano: Jan Bergman. Kyrkkaffe: Agnetha Larsson och Monica Bergman. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Annika Gren 2019.05.05
linje [Söndag 28 april 2019]
Guds väldiga styrka för oss som tror
tom

De har arbetat tillsammans tidigare, Pelle Hörmark och Nils-Erik Claesson. Denna söndag var Nils-Erik mötesledare och Pelle svarade för predikan: ...hur väldig hans (Guds) styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda.
tomEqumeniakyrkans medlemmar var på plats bland de många gudstjänstbesökarna - det märks att många sommarölänningar har installerat sig på ön och gemenskapen dem och oss emellan är oförändrat öppenhjärtig vilket får som följd att kyrkkaffet upptar lika stor tid som gudstjänsten i kyrksalen (som Nils-Erik påpekade i inledningen av gudstjänsten). [Foto: Miriam Eriksson]

Mötesvärdar/Kyrkkaffe: Britt-Inger Rudolfsson, Gunnel Nordqvist och Toni Mater. Orgel/piano: Jan Bergman. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Pelle Hörnmark 2019.04.28
linje [Söndag 21 april 2019 - Påskdagen]
"Han har uppstått!"
tom

Mötet med den tomma graven och den uppståndne utgjorde kärnan i Nils-Erik Claessons predikan på påskdagen - kvinnornas berättelse, Petrus behov av att med egna ögon se och hur Jesus i olika sammanhang påtagligt visade sig levande för lärjungakretsen.
tomLilian och Ingemar Gard stod också denna gudstjänst för mötesledning och musikalisk dräkt - Lilian i textläsning (Joh 20:1-10) och solosång (ibland i duett med Ingemar): "Maria stod och grät utanför graven", "Jag har mött Jesus", "Ditt Gennesaret" och "Min Jesus lever". Unisont: Dina händer är fulla av blommor, Se Herren är uppstånden, Makten är i Jesu händer, Min Jesus lever (refr). [Foto: Miriam Eriksson]

Mötesvärdar/Kyrkkaffe: Miriam och Göran Eriksson. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Nils-Erik Claesson 2019.04.21
linje [Fredag 19 april 2019 - Långfredagen]
Det är fullbordat!
tom

I en av kyrkoårets stora helger - påsken - behandlade Nils-Erik Claesson i sin predikan på långfredagen syftet med Jesu död sett från Guds sida: förlåtelse, försoning och gemenskap, som på korset får sin fullbordan och gör det möjligt för oss att proklamera: jag ÄR förlåten, jag ÄR försonad, jag LEVER i gemenskap med honom som Guds barn.
tomSom mötesledare ramade Lilian och Ingemar Gard in förkunnelsen med soloinslag om liv genom Jesu död, att vi precis som vi är får komma till Jesus - den Jesus som psalmen "Låt mig få höra om Jesus" detaljrikt utmålar. Unisont: Jesus för världen givit sitt liv, Jag vill älska det urgamla kors, O salighet o gåtfullhet och Korset där Jesus gavs sitt liv. [Foto: Kurt Winzell]

Mötesvärdar/Kyrkkaffe: Miriam och Göran Eriksson. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Nils-Erik Claesson 2019.04.19
linje [Söndag 14 april 2019]
Jesus med de tre syskonen i Betania
tom

Uno Solinger på nytt besök i Pingstkyrkan. Inspirerad palmsöndagspredikan med text från Joh 12:1-16 där Jesus i Betania umgås med syskonen Marta som ser till att allt fungerar, Maria som smörjer Jesus med nardusolja inför den kommande begravningen och med Lasarus som nyligen uppväckts från de döda.
tomGudstjänsten inleddes med 7 minuter av den drygt sex timmar långa filmen "Jesus från Nasaret" (1977) - avsnittet där Jesus på åsna rider in i Jerusalem för att rensa templet - innan Karin Mathisen ur Filipperbrevet 2 läste Paulus beskrivning av hur Jesus utblottade sig själv för att bli ett med - och försoningsoffer för - hela mänskligheten. [Foto (med filminslag i efterhand inlagd): Kurt Winzell]

Mötesledare/pianist: Kurt Winzell. Mötesvärdar: Göran Rudolfsson, Ruth och Kurt Winzell. Kyrkkaffe: Ruth och Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Uno Solinger 2019.04.14
linje[Söndag 7 april 2019]
Episoder ur Mose liv
tom

Tomas Wallengren är pastor och författare. Första söndagen i april berättade Tomas i Pingstkyrkan Borgholm om sitt författarskap (bakgrunden till böckerna "Drömmen om Kalifornien" och "I skuggan av Hollywood" och de nya böcker som snart lanseras). Dessutom predikade han om Mose liv ur olika perspektiv. PeO Larsson ledde gudstjänsten och fick tips från Tomas om att inleda med sången "Jag vill ge dig o Herre min lovsång". [Foto: Kurt Winzell]

Mötesvärdar: Gerd och Bertil Einebrant. Kyrkkaffe: Idriz Spahiu och Ruth Winzell. Vid pianot: Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant. Gudstjänsten föregicks av församlingsmöte där Kerstin och Nils-Erik Claesson i övergången mellan de två aktiviteterna ordnat uppfriskande fika.

linje
Predikan Tomas Wallengren 2019.04.07

linje
[Söndag 31 mars 2019]
"Jag är livets bröd..." [Equmeniakyrkan]
tom

Koncentration på olika områden i inledningen av den sammanlysta gudstjänsten i Equmeniakyrkan: mötesledaren, pastorn Håkan Dersell hälsar välkommen och pålyser kommande gudstjänster medan Nils-Erik Claesson siktar in sig på detaljer i den väntande predikan och Annika Båge gör sig beredd att spela till unison såväl som solosång. [Foto: Kurt Winzell]linje [Söndag 24 mars 2019]
Förföljda kristna i globalt perspektiv
tom

Nordkorea, Afghanistan och Somalia är tre länder med över 90 poäng (extrem förföljelse) på den 100-gradiga skala av förföljelse av kristna som den politiskt oberoende organisationen Open Doors presenterar i World Watch List 2019. Andreas Reinhard, föreståndare och pastor i Betelkyrkan Hönö och inspiratör för Open Doors, gästade Pingstkyrkan denna söndag med ingående information om förföljda kristnas situation utöver vår värld. Nils-Erik Claesson ansvarade för mötesledning. [Foto: Kurt Winzell]

Mötesvärdar/kyrkkaffe: Miriam och Göran Eriksson. Vid pianot: Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Presentation Andreas Reinhard 2019.03.24

linje [Söndag 17 mars 2019]
Det finns hopp
tom

För andra söndagen i rad hade vi i Pingstkyrkan besök av församlingsledare från Kalmar - denna gång ordföranden i Lorensbergskyrkan: Thomas Johansson. Under temat Det finns hopp belyste han i sin predikan att Jesus kom - inte för att stöta bort utan för att inbjuda till gemenskap och ett evigt liv, där Jesus inte ska låta någon gå förlorad av dem som Fadern givit honom (Joh 6:39).
tomThomas länkade mästerligt predikan till det övergripande gudstjänsttema Församlingen som en växande miljö som mötesledaren Kurt Winzell skissat. Mayvor Franklin sjöng - med generös inbjudan till mötesbesökarna att sjunga med - några av Pelle Karlssons sånger och avslutade med "Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus" (Fil 4:7), tonsatt av hennes make Lennart Franklin. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesvärdar/kyrkkaffe: Göran Rudolfsson, Ruth och Kurt Winzell. Vid pianot: Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Thomas Johansson 2019.03.17

 


linje [Söndag 10 mars 2019]
Annika och Paul Gren på återbesök
tom

Annika och Paul Gren - för några år sedan pastor resp föreståndare i Pingstkyrkan - gjorde denna söndag ett efterlängtat återbesök med sång, predikan och glimtar från den växande nyetableringen Vardagskyrkan i Kalmar. Att de kände sig hemma på den här estraden undgick ingen - avslappnad och flexibel kommunikation med dem som anslutit till gudstjänsten.
tomMötesledaren Nils-Erik Claesson hade en lätt uppgift denna söndag och för att försäkra sig om en enkel kollekthantering utsågs kassören Jan Bergman och hans fru Monica till att hantera insamlingen - nytt hastighetsrekord när swish nu alltmer tränger ut 500kr-sedlarna. [Foto: Kurt Winzell]

Mötesvärdar: Gerd och Bertil Einebrant. Kollektörer: Monica och Jan Bergman. Kyrkkaffe med 80-årstårta: Göran och Miriam Eriksson. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Återknytning med sång Annika Gren 2019.03.10

linje
Predikan Paul Gren (+Annika/sång) 2019.03.10

 


I samband med gudstjänsten passade Göran Eriksson på att fylla 80 år, varför han (som en uppskattad kyrkkaffevariant) med hela sin familj inbjöd gudstjänstbesökarna till födelsedagsfest med hembakade tårtor. Som Pingstkyrkans talesman påminde Kurt Winzell (med fru Ruth som blomsterflicka) om de otaliga idéer och ovärderliga insatser Göran stått för i såväl församlingsbygge som hantering av kyrkobyggnaden. [Foto: Ingvar Svensson]linje [Söndag 3 mars 2019]
Vila, vandra och vara kvar i tron
tom

Nils-Erik Claesson - en av församlingsledarna - behandlade denna vårsöndag Paulus brev till de kristna i Efesos. Han sammanfattade sin predikan med att i den medvetna i tron som Jesus efterföljare uppstår friktion med ondskan och orenheten, men att "ingen är lämnad ensam: Herren är med dig och kommer att hjälpa dig att vila i tron, vandra vidare i tron och stå stadigt i tron".
tomInnan predikan läste mötesledaren Kurt Winzell om Guds vapenrustning i Ef 6:10-18. Efter predikan ledde Nils-Erik Claesson med hjälp av Göran Rudolfsson nattvardsfirande. [Foto 2015: Kurt Winzell]

Mötesvärdar: Gunnel Nordqvist och Britt-Inger Rudolfsson. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Nils-Erik Claesson 2019.03.03
Vi beklagar kvalitetsproblem med inspelningen

 


linje [Söndag 24 februari 2019]
Det levande ordet
tom

Det tar inte många minuter att gå de drygt 200 meterna mellan Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan i Borgholm. Oftast har dessa församlingar gudstjänst samtidigt i var sin kyrka. Inte så denna sista söndag i februari då vi firade gudstjänst gemensamt i Pingstkyrkan, något som kommer att följas upp med gemensamma gudstjänster sista söndagen varje månad - med uppehåll under sommarmånaderna.
tomDet levande ordet var temat för Equmeniapastorn Håkan Dersells predikan. Som utgångspunkt hade Håkan Joh 7:40-52 där han vi textläsningen extra accentuerade ”Aldrig har någon människa talat som han [Jesus]." [Foto: Kurt Winzell]

Mötesledare: PeO Larsson. Piano: Kurt Winzell. Mötesvärd(ar):Miriam och Göran Eriksson. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje
Predikan: Håkan Dersell 2019.02.24
tom

 


linje [Söndag 17 februari 2019]
8 minuter "nåd och tjänst" med Lars Graaf
tom

När Lars Graaf (präst i Borgholms församling - Norra Ölands pastorat) under veckan besökte vår onsdagsbön bedömdes sannolikheten för att hans predikan i Pingstkyrkan söndagen därefter skulle kunna genomföras som mycket låg - hans röst bar inte. När Lars kom till gudstjänsten gällde att dagsformen skulle avgöra huruvida han skulle predika eller ej. Lars valde att ge predikan en chans och hann presentera några av sina tankar om kärlek, nåd och tjänst relaterade till Jesusliknelsen om tjänaren i Lukas 17:7-10 innan han efter åtta minuter tvingades ge upp. [Foto (Lars Graaf): Miriam Eriksson - infällning av predikans ljuddiagram: Kurt Winzell]

Mötesledare och kantor: Kurt Winzell. Mötesvärd(ar): Ruth och Kurt Winzell, assisterade av Anna Einebrant. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje
Predikan: Lars Graaf 2019.02.17
Textversion på grund av de svårigheter Lars hade med sin röst.

Tema "Nåd och tjänst". "Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet.  8Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka.  9Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd.  10På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.” Luk 17:7-10 [Bibel2000]

I Lukasevangeliets 17 kapitel lyfter Lukas fram några viktiga aspekter på hur Guds rike blir synligt. Det börjar alldeles innan dagens text om den inbördes förlåtelsen - hur vi förlåter varandra som kristna: så blir Gudsriket synligt. Och så kommer det här avsnittet om tjänst. Och sen kommer ett avsnitt om tacksamhet. Så förlåtelse, tjänst och tacksamhet är kännetecken på där Guds rike är närvarande.
tomOch tjänst är på kyrkans språk diakoni - det vi gör för att hjälpa andra människor av kärlek. Då är det viktig att komma ihåg ordningen - det handlar om nåd och tjänst. I alla religioner runt omkring Israel på den tiden och även i vår värld har vi mycket starkt i oss att - först tjänst - sen belöning. Vänd på det! Först nåd - sen tjänst.
tomSå för att förstå det här så ta kopplingen till kärlek. Det är rikt att ha barn. Men vi kan inte ta ut den glädjen och rikedomen först. Den kommer av kärleken jag har gett. Visst - men även när vi ger kärleken och omsorgen så är gåvan i sig belöningen - det är glädjen. Jag kan inte förvänta mig att få tillbaka. Jag gör inte det här för att mina barn ska älska mig.
tomJag talar nu om tjänst i Guds rike - när jag ger en gåva , min tid, mina resurser , min omsorg, till min nästa så är det inte för att jag ska bli populär, inte för att jag ska bli uppmärksammad - jag gör det för kärlekens skull. Guds kärlek till den människan.

Vi hörde just från våra asylvänner som var så förvånade över att vi som kristna inte skilde på muslimer och kristna när vi delar ut våra matkassar. Varför gör ni inte det? Ja, men... ni är alla äskade av Gud. Då kan vi inte göra skillnad. För om vi bara gör gott mot våra vänner då är vi samma som världen. Men du är älskad, du är förlåten och har fått ett nytt liv. Guds Ande verkar i dig - så ge då ut av det du har fått.
tomDet finns ett mönster i Nya testamentet som är så tydligt. Det här med imperativ, indikativ, alltså - så här är det: Du är frälst, du är förlåten, du är älskad. Så låt det då bli synligt! Uppmaningen kommer utifrån din position. Guds verk. Det objektiva. Medan vi tänker i världen tvärs om: gör det här så blir du det här. Förstår ni skillnaden? Det spelar ingen roll vad du gör - du kan inte bli frälst men eftersom du är frälst så låt då din kärlek bli synlig - det är vad nåd och tjänst handlar om som tema.

Och när vi då tittar på den här texten om tjäna - vi är inte satta att betjäna Gud - vi är satta att göra det som är fullständigt självklart. Och när vi gör det så är tjänsten i sig lön och belöning nog. På samma sätt som jag tar hand om mina barn är bara det att jag har barn belöning mer än nog. Och vem skulle tacka mig för att jag gör det som är självklart för kärlekens skull?
tomSen ska vi ta ett litet steg åt sidan och säga att det är skillnad på Guds rike och kyrkan - för församlingen och kyrkan kan utnyttja människor och tvinga oss att göra mer än vad som är vår lust, vår glädje, vår kallelse. Så värna kallelsen - det Gud vill att du ska göra! Det du gör för kärlekens skull det ger dig också glädje, livsmod och livskraft.
tomOch nu pratar jag inte bara om det som sker inom kyrkans väggar. Som lutheran måste man ju lyfta in Luther i bland och just här är det väldigt bra. Vad heter yrke på tyska? Der Berof - och det kommer av kallelse - det Gud kallar dig till är det som vi kallar yrke. Så Guds kallelse - tjänsten som kommer av nåden handlar inte bara om det som sker inom kyrkans väggar. Det handlar om hela mitt liv. Hela min tillvaro. Luther sa också: "Vet ni hur man känner igen en kristen skomakare? Han gör bra skor". Och det gör han därför att det är hans tjänst inför Gud. Och han gör det av kärlek till Guds skapelse. Och så är Gud så god att han ger oss en belöning och klarar livet i slutändan.
tomDu är sedd. Du är känd. Du är älskad. Kärlek utan handling finns inte. Så var frimodig i din handling. Men låt ingen annan lägga på dig din kallelse. Det är Gud som kallar dig och ger dig en livsuppgift. Kalla det yrke. Kalla det passion. Men först och främst: det är nåd. [och där tog rösten slut...]


linje [Söndag 10 februari 2019]
Abrahams altaren
tom

Den kontinuerliga kontakt Abraham hade med Gud under den långa vandringen mot det utlovade landet formade Uno Solingers predikan om Abrahams altaren. Överallt dit han kom byggde Abraham ett altare för sin tillbedjan till Gud. Uno propagerade för motsvarande regelbundenhet i vårt kristna liv - att vi sätter av tid i vår planering för bibelläsning, bön och tillbedjan. Som komplement sjöng Uno Roland Stahres "Låt våra hjärtan få mötas." Göran Rudolfsson var mötesledare. Lisa Ahlström (här i samspråk med Uno) spelade till den gemensamma sången. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesledare: Göran Rudolfsson. Piano/orgel: Lisa Ahlström. Mötesvärd(ar): Idriz Spahiu assisterad av Ruth och Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje
Predikan: Uno Solinger 2019.02.10
tom

 


linje [Söndag 3 februari 2019]
Varde ljus!!! med Boppe Perhamn
tom

[Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]
tom
När Boppe Perhamn, tidigare pastor i Västerportkyrkan i Kalmar och flitig fotograf, gästade Pingstkyrkan på söndagskvällen fick väl valda bilder ur hans innehållsrika bildbank vara med om att gestalta temat "Varde ljus! - och det blev ljus." Boppe tog månen som förebild för hur vi kan förmedla ljus till vår omgivning: "Gud har sådan omsorg om oss: solen lyser på månen som studsar ljuset ner på oss i ett mjukt, fint omvälvande kärleksljus - ett härligt ljus som vi orkar ta emot... Jag vill vara en måne som reflekterar ljuset från Herren."
tomBoppe, som nyligen blivit pensionär, drömmer om att fortsättningsvis få vara en medmänniska, att än en gång vara till hjälp för en människa - och transformerar så bildens utsträckta händer i rop på hjälp till utgivande händer i en öppen kommunikation med många berörda mötesbesökare.

I gudstjänsten höll Karin Mathisen parentation över Per-Olof Henricson - en församlingens missionär med Argentina som arbetsfält.

Mötesledare/pianist: Kurt Winzell. Mötesvärdar: Gunnel Nordqvist, Britt-Inger Rudolfsson och Tony Matar. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje
Predikan (med bildvisning): Boppe Perhamn 2019.02.03
tom

 

 


linje [Söndag 27 januari 2019]
Ef 1:3-14 med Peter Svanberg
tom

Paulus sammanhängande mening i Efesierbrevets inledning - som bibelöversättare bryter ner i tolv verser - låg som underlag för Peter Svanbergs predikan som han i sin tur bröt ner i fem punkter med ett övergripande mål: att hitta sin rätta identitet i Jesus Kristus.
tomInnan Peters fempunktsutläggning av bibeltexten (Du är välsignad av Gud; Du är utvald; Du är älskad; Du är befriad/förlåten/fri; Du har fått den helige Ande som gåva) samtalade mötesledaren Kurt Winzell med Peter om [1] hans bakgrund i Metodistkyrkan och hur pingstväckelsen i Sverige ursprungligen började bland just metodister och baptister, och [2] om Peter själv som ansvarig resursperson för nyetablering av församlingar inom Equmeniakyrkan i södra Sverige. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]


Mötesvärdar: Miriam och Göran Eriksson. Vid pianot: Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Peter Svanberg 2019.01.27
tom

 

 


linje [Söndag 20 januari 2019]
Gemensam gudstjänst i Borgholms kyrka
tom

Under den pågående ekumeniska böneveckan 2019 samlades de olika församlingarna i Borgholm till gudstjänst i Borgholms kyrka. Håkan Dersell (nere till vänster) från Equmeniakyrkan predikade, Ulf och Margareta Rånge bidrog från Pingstkyrkan med sång och Lars Graaf från Borgholms församling tjänstgjorde som mötesledare. Kollekten gick till Svenska Bibelsällskapet.linje [Söndag 13 januari 2019]
Reflexer från 2018
tom

Gerd, Gunnel och Lina (vänsterspalten överst) delade tillsammans med Idriz (här med dottern Ambra) upplevelser från 2018 års vandring med Gud. Kristen litteratur som blivit till välsignelse, dop och höstens välbesökta Alphakurs dominerade inslagen som varvades med sånger föreslagna av Göran E, Miriam och Ruth. Mayvor Franklin (nyligen inflyttad till Borgholm) sjöng tillsamman med församlingen om den Frid som vår himmelske fader ger. Mötesledaren Kurt miniintervjuade Lina efter hennes bidrag. [Foto: Miriam Eriksson]


Mötesvärdar: Gerd och Bertil Einebrant och Idriz Spahiu. Vid pianot: Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje [Lördag 5 januari 2019]
Årshögtid med dop
tom

Pingstkyrkan i Borgholm firade på trettondagsafton 2019 årshögtid med Årshögtidslunch, Gudstjänst och Års- och administrationsmöte. Under gudstjänsten, där Ulf Rånge predikade och sjöng tillsammans med sin hustru Margareta, döpte Nils-Erik Claesson Toni Mater - en av många flyktingar från Syrien som för drygt tre år sedan med värme och stort engagemang togs emot av Svenska Kyrkan i Köpingsvik. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]
linje
Predikan Ulf Rånge 2019.01.05
tom

 


linje


tom tom
tom
PINGSTKYRKAN BORGHOLM | KARTA
linje
Tullgatan 21, 387 34 Borgholm | 0485 105 93
Bg 851-9266 | Swish 123 096 11 93

Ordförande PeO Larsson
070 915 25 85 | peo.larsson.pl@gmail.com
tom
linje
Open Doors arbetar i över 60 länder med att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck. Ge ett bidrag på Open Doors hemsida -->


linje
Följ oss på Facebook F A C E B O O K
Följ oss på Facebook

linje
Andra orter på Öland med Pingstförsamling:
Södvik | Färjestaden | Mörbylånga
tom


K A L E N D E R tom Större kalender -->
tomlinje
Webbansvar, produktion, grafik och text: Kurt Winzell kurtwinzell@icloud.com
Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell

   

Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com Församlingen Brofästet