Trots att vi inte kan ha gudstjänst i Pingstkyrkan 1 advent välkomnar vi - var vi än befinner oss - Rättfärdighetens Furste till vår sargade värld!


____________________________________________*


Hela den svenska kiristenheten uppmanades att söndagen den 22 november vara med i en Nationell bönedag kring pandemin. Info om denna bönedag finns på nationellbondag.com.

Böneuppropets förslag till fokuseringsområden:

    -- ett stopp för pandemins framfart
    -- botemedel för smittan
    -- styrka och ork till alla som drabbas
    -- tröst till dem som sörjer 
    -- att fler får en personlig relation till Jesus Kristus____________________________________________
[v 48]


VECKANS BIBELORD
[Sakarja 9:9-10 | Bibel2000]

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.

Pingstkyrkan Borgholm
Tullgatan 21, 378 34 Borgholm
tfn 0485-105 93
Bankgiro 851-9266
Swish 123-096 11 93


Ordförande PeO Larsson
tfn 070-915 25 85
epost peo.larsson.pl@gmail.com

Föreståndare Nils-Erik Claesson
tfn 070-441 06 20
epost nec@knfastigheter.se