[v 2]VECKANS BIBELORD
[2 Kor 5:17, 12:9-11 Bibel2000]

- - -Vi ber i enlighet med böneuppropet för pandemin i november om:

-- ett stopp för pandemins framfart
-- botemedel för smittan (tackar för vaccin som framställts)
-- styrka och ork till alla som drabbas
-- tröst till dem som sörjer 
-- att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

- - -

Pingstkyrkan Borgholm
Tullgatan 21, 378 34 Borgholm
tfn 0485-105 93
Bankgiro 851-9266
Swish 123-096 11 93

Ordförande PeO Larsson
tfn 070-915 25 85
epost peo.larsson.pl@gmail.com

Föreståndare Nils-Erik Claesson
tfn 070-441 06 20
epost nec@knfastigheter.se