- - -Vi fortsätter bönen från november om:
    -- ett stopp för pandemins framfart
    -- att de vaccin som framställts ger önskat skydd
    -- styrka och ork till alla som drabbas
    -- tröst till dem som sörjer 
    -- att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

- - -

Pingstkyrkan Borgholm
Tullgatan 21, 378 34 Borgholm
tfn 0485-105 93
Bankgiro 851-9266
Swish 123-096 11 93

Ordförande PeO Larsson
tfn 070-915 25 85
epost peo.larsson.pl@gmail.com

Föreståndare Nils-Erik Claesson
tfn 070-441 06 20
epost nec@knfastigheter.se