tom tom tom tom tom tom tom tom tom
tomPingst Borgholm
tom
PINGSTKYRKAN BORGHOLM | KARTA
linje
Tullgatan 21, 387 34 Borgholm | 0485 105 93
Bg 851-9266 | Swish 123 096 11 93

Ordförande PeO Larsson
070 915 25 85 | peo.larsson.pl@gmail.com

Föreståndare Nils-Erik Claesson
070 441 06 20 | nec@knfastigheter.se
tom
linje
Open Doors arbetar i över 60 länder med att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck. Ge ett bidrag på Open Doors hemsida -->


linje
Följ oss på Facebook F A C E B O O K
Följ oss på Facebook

linje
Andra orter på Öland med Pingstförsamling:
Södvik | Färjestaden | Mörbylånga
linjeWebbproduktion och webbansvar Kurt Winzell
kurtwinzell@icloud.com
 
tom  
  [v 23] VECKANS BIBELORD
-- [David säger] att den människa är lycklig, som utan att förtjäna det räknas som rättfärdig av Gud: "Lycklga är de som har fått sina överträdelser förlåtna och fått sina synder utplånade. Lycklig är den som Herren inte tillräknar synd" [Rom 4:6-8 (Ps 1:1-2) | nuBibeln]
-- Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. [Ef 2:8-10 | Bibel2000]

linje
   
tom

 

tom  
  linje

 
tom