tom tom tom tom tom
   
Pingst Borgholm
tomTIDIGARE ÅR | 2020

tom
tom tom
Veckans bibelord
tom
Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.
[Hebr 10:23 | Bibel2000]

linje
tom


Denna söndag har vi Pingstkyrkan öppen 10.30 för bön
i enkelhet och stillhet med respekt för de restriktioner Folkhälsomyndigheten presenterat. Bönens makt har däremot inte begränsats utan träder i nuläget in i en mer konkret direktkontakt med den bräcklighet vi har i en verklighet där svårhanterliga nedbrytande krafter får stor påverkan på vårt liv.

Ekonomi
I det gudstjänstvakuum Corona-pandemin skapar är det önskvärt att vi i görligaste mån kan täcka de kostnader som är knutna till församlingens verksamhet - främst missionsinsatser, restaureringskostnader, normala driftkostnader och återbud till kallade förkunnare. Våra konton är Bankgiro 851-9266 och Swish 123 096 11 93.

linje


Magnus Johansson, präst i Norra Ölands pastorat (där Borgholm ingår) introducerar söndagens evangelietext.
tom
Ryttargårdskyrkan i Linköping filmar tre gudstjänster som läggs ut kl 10:30 tre söndagar: 22 mars, 29 mars och 5 april.
tom
Låt inte rädsla styra ditt liv med Niklas Piensoho - från gudstjänsten den 15 mars i Filadelfiakyrkan Stockholm
tom
tom tom
tom
PINGSTKYRKAN BORGHOLM | KARTA
linje
Tullgatan 21, 387 34 Borgholm | 0485 105 93
Bg 851-9266 | Swish 123 096 11 93

Ordförande PeO Larsson
070 915 25 85 | peo.larsson.pl@gmail.com

Föreståndare Nils-Erik Claesson
070 441 06 20 | nec@knfastigheter.se
tom
linje
Open Doors arbetar i över 60 länder med att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck. Ge ett bidrag på Open Doors hemsida -->


linje
Följ oss på Facebook F A C E B O O K
Följ oss på Facebook

linje
Andra orter på Öland med Pingstförsamling:
Södvik | Färjestaden | Mörbylånga
tom


K A L E N D E R tom Större kalender -->
tomlinje
Webbansvar, produktion, grafik och text: Kurt Winzell kurtwinzell@icloud.com

   

Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com Församlingen Brofästet