tom tom tom tom tom
   
Pingst Borgholm
tom
tom
tom tom
Dagens bibelord
tom

tom

tom


linje [Söndag 17 februari 2019]
8 minuter "nåd och tjänst" med Lars Graaf
tom

När Lars Graaf (präst i Borgholms församling - Norra Ölands pastorat) under veckan besökte vår onsdagsbön bedömdes sannolikheten för att hans predikan i Pingstkyrkan söndagen därefter skulle kunna genomföras som mycket låg - hans röst bar inte. När Lars kom till gudstjänsten gällde att dagsformen skulle avgöra huruvida han skulle predika eller ej. Lars valde att ge predikan en chans och hann presentera några av sina tankar om kärlek, nåd och tjänst relaterade till Jesusliknelsen om tjänaren i Lukas 17:7-10 innan han efter åtta minuter tvingades ge upp. [Foto (Lars Graaf): Miriam Eriksson - infällning av predikans ljuddiagram: Kurt Winzell]

Mötesledare och kantor: Kurt Winzell. Mötesvärd(ar): Ruth och Kurt Winzell, assisterade av Anna Einebrant. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje
Predikan: Lars Graaf 2019.02.17
Textversion på grund av de svårigheter Lars hade med sin röst.

Tema "Nåd och tjänst". "Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet.  8Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka.  9Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd.  10På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.” Luk 17:7-10 [Bibel2000]

I Lukasevangeliets 17 kapitel lyfter Lukas fram några viktiga aspekter på hur Guds rike blir synligt. Det börjar alldeles innan dagens text om den inbördes förlåtelsen - hur vi förlåter varandra som kristna: så blir Gudsriket synligt. Och så kommer det här avsnittet om tjänst. Och sen kommer ett avsnitt om tacksamhet. Så förlåtelse, tjänst och tacksamhet är kännetecken på där Guds rike är närvarande.
tomOch tjänst är på kyrkans språk diakoni - det vi gör för att hjälpa andra människor av kärlek. Då är det viktig att komma ihåg ordningen - det handlar om nåd och tjänst. I alla religioner runt omkring Israel på den tiden och även i vår värld har vi mycket starkt i oss att - först tjänst - sen belöning. Vänd på det! Först nåd - sen tjänst.
tomSå för att förstå det här så ta kopplingen till kärlek. Det är rikt att ha barn. Men vi kan inte ta ut den glädjen och rikedomen först. Den kommer av kärleken jag har gett. Visst - men även när vi ger kärleken och omsorgen så är gåvan i sig belöningen - det är glädjen. Jag kan inte förvänta mig att få tillbaka. Jag gör inte det här för att mina barn ska älska mig.
tomJag talar nu om tjänst i Guds rike - när jag ger en gåva , min tid, mina resurser , min omsorg, till min nästa så är det inte för att jag ska bli populär, inte för att jag ska bli uppmärksammad - jag gör det för kärlekens skull. Guds kärlek till den människan.

Vi hörde just från våra asylvänner som var så förvånade över att vi som kristna inte skilde på muslimer och kristna när vi delar ut våra matkassar. Varför gör ni inte det? Ja, men... ni är alla äskade av Gud. Då kan vi inte göra skillnad. För om vi bara gör gott mot våra vänner då är vi samma som världen. Men du är älskad, du är förlåten och har fått ett nytt liv. Guds Ande verkar i dig - så ge då ut av det du har fått.
tomDet finns ett mönster i Nya testamentet som är så tydligt. Det här med imperativ, indikativ, alltså - så här är det: Du är frälst, du är förlåten, du är älskad. Så låt det då bli synligt! Uppmaningen kommer utifrån din position. Guds verk. Det objektiva. Medan vi tänker i världen tvärs om: gör det här så blir du det här. Förstår ni skillnaden? Det spelar ingen roll vad du gör - du kan inte bli frälst men eftersom du är frälst så låt då din kärlek bli synlig - det är vad nåd och tjänst handlar om som tema.

Och när vi då tittar på den här texten om tjäna - vi är inte satta att betjäna Gud - vi är satta att göra det som är fullständigt självklart. Och när vi gör det så är tjänsten i sig lön och belöning nog. På samma sätt som jag tar hand om mina barn är bara det att jag har barn belöning mer än nog. Och vem skulle tacka mig för att jag gör det som är självklart för kärlekens skull?
tomSen ska vi ta ett litet steg åt sidan och säga att det är skillnad på Guds rike och kyrkan - för församlingen och kyrkan kan utnyttja människor och tvinga oss att göra mer än vad som är vår lust, vår glädje, vår kallelse. Så värna kallelsen - det Gud vill att du ska göra! Det du gör för kärlekens skull det ger dig också glädje, livsmod och livskraft.
tomOch nu pratar jag inte bara om det som sker inom kyrkans väggar. Som lutheran måste man ju lyfta in Luther i bland och just här är det väldigt bra. Vad heter yrke på tyska? Der Berof - och det kommer av kallelse - det Gud kallar dig till är det som vi kallar yrke. Så Guds kallelse - tjänsten som kommer av nåden handlar inte bara om det som sker inom kyrkans väggar. Det handlar om hela mitt liv. Hela min tillvaro. Luther sa också: "Vet ni hur man känner igen en kristen skomakare? Han gör bra skor". Och det gör han därför att det är hans tjänst inför Gud. Och han gör det av kärlek till Guds skapelse. Och så är Gud så god att han ger oss en belöning och klarar livet i slutändan.
tomDu är sedd. Du är känd. Du är älskad. Kärlek utan handling finns inte. Så var frimodig i din handling. Men låt ingen annan lägga på dig din kallelse. Det är Gud som kallar dig och ger dig en livsuppgift. Kalla det yrke. Kalla det passion. Men först och främst: det är nåd. [och där tog rösten slut...]


linje [Söndag 10 februari 2019]
Abrahams altaren
tom

Den kontinuerliga kontakt Abraham hade med Gud under den långa vandringen mot det utlovade landet formade Uno Solingers predikan om Abrahams altaren. Överallt dit han kom byggde Abraham ett altare för sin tillbedjan till Gud. Uno propagerade för motsvarande regelbundenhet i vårt kristna liv - att vi sätter av tid i vår planering för bibelläsning, bön och tillbedjan. Som komplement sjöng Uno Roland Stahres "Låt våra hjärtan få mötas." Göran Rudolfsson var mötesledare. Lisa Ahlström (här i samspråk med Uno) spelade till den gemensamma sången. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]

Mötesledare: Göran Rudolfsson. Piano/orgel: Lisa Ahlström. Mötesvärd(ar): Idriz Spahiu assisterad av Ruth och Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje
Predikan: Uno Solinger 2019.02.10
tom

 


linje [Söndag 3 februari 2019]
Varde ljus!!! med Boppe Perhamn
tom

[Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]
tom
När Boppe Perhamn, tidigare pastor i Västerportkyrkan i Kalmar och flitig fotograf, gästade Pingstkyrkan på söndagskvällen fick väl valda bilder ur hans innehållsrika bildbank vara med om att gestalta temat "Varde ljus! - och det blev ljus." Boppe tog månen som förebild för hur vi kan förmedla ljus till vår omgivning: "Gud har sådan omsorg om oss: solen lyser på månen som studsar ljuset ner på oss i ett mjukt, fint omvälvande kärleksljus - ett härligt ljus som vi orkar ta emot... Jag vill vara en måne som reflekterar ljuset från Herren."
tomBoppe, som nyligen blivit pensionär, drömmer om att fortsättningsvis få vara en medmänniska, att än en gång vara till hjälp för en människa - och transformerar så bildens utsträckta händer i rop på hjälp till utgivande händer i en öppen kommunikation med många berörda mötesbesökare.

I gudstjänsten höll Karin Mathisen parentation över Per-Olof Henricson - en församlingens missionär med Argentina som arbetsfält.

Mötesledare/pianist: Kurt Winzell. Mötesvärdar: Gunnel Nordqvist, Britt-Inger Rudolfsson och Tony Matar. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje
Predikan (med bildvisning): Boppe Perhamn 2019.02.03
tom

 

 


linje [Söndag 27 januari 2019]
Ef 1:3-14 med Peter Svanberg
tom

Paulus sammanhängande mening i Efesierbrevets inledning - som bibelöversättare bryter ner i tolv verser - låg som underlag för Peter Svanbergs predikan som han i sin tur bröt ner i fem punkter med ett övergripande mål: att hitta sin rätta identitet i Jesus Kristus.
tomInnan Peters fempunktsutläggning av bibeltexten (Du är välsignad av Gud; Du är utvald; Du är älskad; Du är befriad/förlåten/fri; Du har fått den helige Ande som gåva) samtalade mötesledaren Kurt Winzell med Peter om [1] hans bakgrund i Metodistkyrkan och hur pingstväckelsen i Sverige ursprungligen började bland just metodister och baptister, och [2] om Peter själv som ansvarig resursperson för nyetablering av församlingar inom Equmeniakyrkan i södra Sverige. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]


Mötesvärdar: Miriam och Göran Eriksson. Vid pianot: Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.

linje
Predikan Peter Svanberg 2019.01.27
tom

 

 


linje [Söndag 20 januari 2019]
Gemensam gudstjänst i Borgholms kyrka
tom

Under den pågående ekumeniska böneveckan 2019 samlades de olika församlingarna i Borgholm till gudstjänst i Borgholms kyrka. Håkan Dersell (nere till vänster) från Equmeniakyrkan predikade, Ulf och Margareta Rånge bidrog från Pingstkyrkan med sång och Lars Graaf från Borgholms församling tjänstgjorde som mötesledare. Kollekten gick till Svenska Bibelsällskapet.linje [Söndag 13 januari 2019]
Reflexer från 2018
tom

Gerd, Gunnel och Lina (vänsterspalten överst) delade tillsammans med Idriz (här med dottern Ambra) upplevelser från 2018 års vandring med Gud. Kristen litteratur som blivit till välsignelse, dop och höstens välbesökta Alphakurs dominerade inslagen som varvades med sånger föreslagna av Göran E, Miriam och Ruth. Mayvor Franklin (nyligen inflyttad till Borgholm) sjöng tillsamman med församlingen om den Frid som vår himmelske fader ger. Mötesledaren Kurt miniintervjuade Lina efter hennes bidrag. [Foto: Miriam Eriksson]


Mötesvärdar: Gerd och Bertil Einebrant och Idriz Spahiu. Vid pianot: Kurt Winzell. Ljudtekniker: Bertil Einebrant.linje [Lördag 5 januari 2019]
Årshögtid med dop
tom

Pingstkyrkan i Borgholm firade på trettondagsafton 2019 årshögtid med Årshögtidslunch, Gudstjänst och Års- och administrationsmöte. Under gudstjänsten, där Ulf Rånge predikade och sjöng tillsammans med sin hustru Margareta, döpte Nils-Erik Claesson Toni Mater - en av många flyktingar från Syrien som för drygt tre år sedan med värme och stort engagemang togs emot av Svenska Kyrkan i Köpingsvik. [Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell]
linje
Predikan Ulf Rånge 2019.01.05
tom

 


linje


tom tom
tom
PINGSTKYRKAN BORGHOLM | KARTA
linje
Tullgatan 21, 387 34 Borgholm | 0485 105 93
Bg 851-9266 | Swish 123 096 11 93

Ordförande PeO Larsson
070 915 25 85 | peo.larsson@pingst.se
tom
linje
Open Doors arbetar i över 60 länder med att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck. Ge ett bidrag på Open Doors hemsida -->


linje
Följ oss på Facebook F A C E B O O K
Följ oss på Facebook

linje
Andra orter på Öland med Pingstförsamling:
Södvik | Färjestaden | Mörbylånga
tom


K A L E N D E R tom Större kalender -->
tomlinje
Webbansvar, produktion, grafik och text: Kurt Winzell kurtwinzell@icloud.com
Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell

   

Karta Pingst Borgholm pingstborgholm@gmail.com Församlingen Brofästet